Advertentie
sociaal / Nieuws

Botsende regels duwen huishoudens onder bestaansminimum

Huishoudens zijn door een ingewikkelde samenloop van de stelsels van fiscaliteit, sociale zekerheid etc onbedoeld in de problemen gebracht.

30 maart 2023
Armoede - weinig geld

Deze huishoudens zijn door toedoen van een ingewikkelde samenloop en van de stelsels van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen onbedoeld in de problemen gebracht’

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Beleidsmedewerker Omgevingsvergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Bloemendaal
Beleidsmedewerker Omgevingsvergunningen Toezicht en Handhaving

Zij duiken daardoor onder het bestaansminimum, zoals zorg- en huurtoeslag. Dat hebben de verantwoordelijk ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebeleid) toegegeven in reactie op Kamervragen.

Nieuwe groep

Deze week is door Kamerlid Pieter Omtzigt gevraagd dit recht te zetten. Eerder was het probleem al aangekaart door de ombudsman, en ook sociaal raadslieden wezen erop. Maar een oplossing bleef tot nu toe uit. De ministers hebben beloofd naar een oplossing te zoeken.

‘Doordat we de nieuwe groep in beeld hebben (circa 4.500 huishoudens o.b.v. ruwe inschatting inkomenspaneldata) komt de geschatte omvang nu met huidige inzichten op circa 10.000 huishoudens’, schrijven de ministers. De groep is daarmee twee keer zo groot als werd gedacht.

Complexe samenloop

De oorzaak is volgens de bewindsvrouwen ‘een complexe samenloop van regelingen’. Ondanks een netto-inkomen rond het sociaal minimum, krijgen de huishoudens die het betreft (meestal met WIA of WW) minder toeslag dan een vergelijkbaar paar met een bijstandsuitkering. Doordat regels botsen houdt bijvoorbeeld een koppel waarvan de alleenverdienende kostwinner een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) heeft van 40.000 euro minder over dan een echtpaar in de bijstand met een bruto inkomen van 22.774 euro, geeft Omtzigt aan.

‘Deze huishoudens zijn door toedoen van een ingewikkelde samenloop en van de stelsels van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen onbedoeld in de problemen gebracht’, aldus Van Gennip en Schouten.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Niets nieuws onder de zon. Ook dit weten we al 20 jaar. Actal werd opgeheven nadat het een zeer kritisch raport over de inkomensregelingen uitbracht. Niets daarin is gestandaardiseerd of onderling afgestemd. Het gaat niet om de mensen die hier nu slachtoffer van zijn, het gaat om een volstrekt gebrek aan kwaliteit bij het ministerie van Sociale Zaken. Er zijn en worden geen prioriteiten gesteld om dat te bereiken.

Prioriteiten passen op de achterkant van een luciferdoosje. Daar zijn geen dikke rapporten voor nodig, die leiden slechts af.
Hielco Wiersma
@Toine Goossens. Volledig mee eens. Maar deze materie is m.i. nu nog slechts structureel op te lossen via een herziening van het Belastingstelsel. Incidenteel tot aan de stelselwijziging via wettelijk geregelde kwijtschelding. Hopelijk zo verstandig en zonder veel bureaucratie op te lossen dat het geen affaire wordt als bij het toeslagenschandaal.

En nu de structurele oplossing: wellicht alleen belasting heffen op brutosalarissen onder aftrek/verrekening van pensioenpremie en sociale lasten (= belastingwetgeving).
Alle toeslagen, zoals o.a. kindertoeslag, kinderopvang, huurtoeslag aan te vragen via een afzonderlijk circuit (=Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).
Het kan in de huidige fiscale situatie dus nog wel tot 2027 duren voordat dit probleem structureel is opgelost.
Advertentie