Advertentie
sociaal / Nieuws

Grote jeugdzorgaanbieders in zwaar weer

Het rendement in de jeugdzorg zit op de kritische grens van één procent. Vooral grote jeugdzorgaanbieders hebben het zwaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg.

03 september 2020
geld-voor-nwsbrief.jpg

Het rendement in de jeugdzorg zit op de kritische grens van één procent. De verschillen tussen instellingen is groot. Vooral grote jeugdzorgaanbieders hebben het zwaar. Daar zijn negatieve resultaten genoteerd. Dat blijkt uit de jaarlijkse EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg. Zorgelijk, stelt Jeugdzorg Nederland. ‘Dat is slecht voor de hele jeugdzorg, want juist die grote instellingen vormen het fundament van het stelsel.’

Kwetsbaar door corona

De grote instellingen zijn hierdoor mogelijk kwetsbaarder voor de effecten van de coronacrisis dan kleinere instellingen, stelt EY in zijn Barometer. Sinds de decentralisatie jeugdzorg is het rendement bij jeugdzorginstellingen laag, stelt EY. Behalve in 2016, dankzij een financiële injectie van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), zakte het rendement onder de één procent. In 2019 is die weer gestegen naar één procent, maar minder instellingen dan vorig jaar hebben hun jaarverslagen al gedeponeerd. Op die gedeponeerde jaarverslagen baseert EY zijn barometer. EY verwacht dat het rendement voor de hele sector lager zal zijn dan die ene procent. ‘Verbetering van het rendement in de komende jaren blijft daarom een aandachts­­punt, mede omdat jeugdzorginstellingen relatief veel vastgoed huren’, stelt EY in zijn Barometer. Mogelijke verklaring voor het lage rendement en de geringe winst in vergelijking met andere zorgsectoren is de grote tarief­druk die jeugdzorginstellingen ervaren.

 

Beperkte bevoorschotting gemeenten

De solvabiliteit bij jeugdzorginstellingen is vorig jaar toegenomen. De liquiditeitspositie van jeugdzorginstellingen is in 2019 stabiel en licht toegenomen, maar blijft volgens EY een aandachtspunt. ‘Een verklaring hiervoor is de beperkte bevoorschotting die jeugdzorginstellingen ontvangen van gemeenten, terwijl de banken evenmin financieren. Daarnaast beïnvloedt tariefdruk de liquiditeitspositie van jeugdzorginstellingen.’

 

Andere financieringsvorm

Het structurele lage rendement ‘in combinatie met de onzekere toekomst door corona, doen het ergste vrezen voor de jeugdzorgsector’, stelt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland op de site van de organisatie. ‘Grote instellingen zijn het fundament waarop de jeugdzorg gebouwd is. Als dat wegvalt, zakt de sector als een pudding in elkaar.’ Er moet gekeken worden naar een andere financieringsvorm van de grote, zogeheten systeemaanbieders, die een breed aanbod hebben, oppert Spigt. ‘Als we willen bouwen aan een betere jeugdzorg, moeten we allereerst het fundament verstevigen.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Helma lamers
Wat is de omschrijving van ‘rendement’ in dit verband?

Dit is nodig om dit artikel (als relatieve leek) te begrijpen.
Anton / Sociaal Domein
De opmerking over beperkte bevoorschotting vanuit gemeenten in relatie tot liquiditeit verwondert mij. Tijdige facturering vanuit de zorginstelling maakt dat er vrijwel geen druk op de liquiditeitspositie zou moeten zijn.Zet dat af tegen het recht om 5 jaar over het indienen van een factuur te doen. Als er een probleem met liquiditeit is, dan is het aan de instelling zelf om dat op te lossen: Sneller factureren!
Advertentie