Advertentie
sociaal / Nieuws

Vier grootste gemeenten willen volledige compensatie AOW-gat Surinamers

Het probleem van een onvolledig AOW voor oudere Surinamers speelt volgens de wethouders in alle vier de steden en kan niet worden opgelost m

ANP
14 november 2022
AOW gat Surinamers
Shutterstock

De vier grootste gemeenten van Nederland willen dat Surinaamse ouderen wel in aanmerking komen voor een volledige AOW, en niet voor een eenmalige vergoeding. Dat schrijven de wethouders Sociale Zaken van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht maandag in een brief aan de Kamercommissie van Sociale Zaken en aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid).

Onverplichte tegemoetkoming

Het gaat om mensen die naar Nederland kwamen voordat Suriname in november 1975 onafhankelijk werd. Zij hebben geen volledige oudedagsvoorziening opgebouwd over de jaren die ze in Suriname woonden, hoewel het land toen nog wel in het Koninkrijk der Nederlanden zat. Schouten liet vrijdag weten te kijken naar een eenmalige onverplichte tegemoetkoming van de overheid voor deze ouderen.

Onrechtvaardig

Het probleem van een onvolledig AOW voor oudere Surinamers speelt volgens de wethouders in alle vier de steden en kan niet worden opgelost met een eenmalige compensatie. De wethouders noemen het 'onrechtvaardig' dat oudere Surinamers door een onvolledige AOW moeten rondkomen van een inkomen onder het sociale minimum. Ze vinden dat 'voor Nederlanders van Surinaamse herkomst alle Koninkrijksjaren - dus ook in Suriname - moeten meetellen voor de AOW-opbouw'.

Rechten en verplichtingen

Toen deze mensen naar Nederland kwamen hadden zij de verwachting de volledige AOW te krijgen, aldus de wethouders. 'Sterker nog, in de aanloop naar de onafhankelijkheid van Suriname is hen de mogelijkheid geboden om naar Nederland te komen en zij werden daar toegelaten als Nederlander met de daarbij behorende rechten en verplichtingen.'

Onderzoek

De Raad van State liet eerder aan het kabinet weten dat er geen mogelijkheden zijn om de AOW-opbouw voor deze groep te repareren. Daarom onderzoekt het kabinet de mogelijkheid van een eenmalige vergoeding. De uitkomst van het onderzoek wordt begin volgend jaar verwacht. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Er komt nog heel wat op Nederland af. Wat te denken van al die arbeidsmigranten met onvolledige AOW en - inmiddels - een permanente verblijfsstatus in Nederland? Het gewonen pensioen bouwen zij ook niet of onvoldoende op. Dit gaat om honderdduizenden personen die straks op hogere leeftijd in de bijstand zullen komen.
Hielco Wiersma
Voor de duidelijkheid: ook Nederlanders die via een arbeidsverhouding in ons land onvoldoende AOW opbouwen of hebben opgebouwd worden gekort op hun AOW-uitkering. De situatie rond de AOW-uitkering was uiteraard bekend voordat werd besloten tot vertrek vanuit Suriname naar Nederland. Verandering in deze situatie schept een groot precedent ten aanzien van Nederlanders die ook geen volledige AOW hebben opgebouwd en tegenover andere buitenlanders met inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Surinamers die een inkomen hebben beneden het bestaansminimum kunnen binnen bepaalde vermogensvoorwaarden een beroep doen op de bijstandswetgeving.
Advertentie