Advertentie
sociaal / Nieuws

Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

25 januari 2018

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

Stijgende uitgaven

Met de maatregel wil het Groninger gemeentebestuur grip krijgen op de stijgende uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Afgelopen jaar was Groningen drie miljoen euro kwijt aan het verstrekken van bijzondere bijstand voor bewindvoering. Volgens een schatting zullen die kosten dit jaar met nog eens drie ton toenemen. De bedoeling is dat de gemeentelijke kosten voor beschermingsbewind in 2021 nog 2.3 miljoen euro bedragen. Door de bewindvoering voor Groningers met een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm gratis in eigen hand te nemen, wil de gemeente ook meer invloed krijgen op de in- en uitstroom. Als bij herbeoordeling blijkt dat een lichter instrument volstaat, levert dat volgens de gemeente ook weer besparingen op.

Kwaliteit beschermingsbewind

De maatregel is ook bedoeld om te waken over de kwaliteit van het beschermingsbewind. Een beleidsmedewerker laat desgevraagd weten dat de bewindvoering door de Groningse Kredietbank volgens het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap aan alle kwaliteitseisen voldoet. De beleidsmedewerker stelt dat de gemeente niet kan controleren of particuliere bewindvoerders hun werk goed doen. ‘Wel is ons gebleken dat een aantal externe bewindvoerders weinig lijkt te ondernemen om de klanten uit beschermingsbewind te laten stromen. Daarnaast hebben we gemerkt dat de problemen die klanten krijgen niet zijn te overzien als een extern bureau failliet gaat of het werk niet goed doet.’

Deventer

Toen Deventer vorig jaar een soortgelijke maatregel trof, werd het teruggefloten door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die oordeelde dat er sprake was van een economische activiteit waarin de gemeente beschermingsbewindscliënten hun keuzevrijheid ontnam. Ook vond de ACM dat Deventer de Wet Markt en Overheid overtrad met de manier waarop de gemeente de kostenberekening en de vergoeding had geregeld. De Wet Markt en Overheid zou in het Groningse geval echter niet van toepassing zijn omdat de gemeenteraad in 2014 besloot beschermingsbewind aan te merken als een economische activiteit in het algemeen belang.

Overgangsperiode

Het nieuwe beleid van de gemeente Groningen gaat per 1 maart in voor nieuwe gevallen. Voor de huidige cliënten komt er een overgangsperiode. Cliënten krijgen na notificatie door de gemeente een half jaar de tijd om over te stappen naar de Groningse Kredietbank. Daarna wordt de bijzondere bijstand stopgezet. De gemeente wil de overgang van huidige cliënten gefaseerd laten verlopen gedurende de komende drie jaar. De gemeente schat dat 2.300 Groningers dit jaar een beroep willen doen op de bijzondere bijstand om beschermingsbewind te laten vergoeden. Daarvan staan er 1.850 onder een privaat bewind en 450 onder bewind van de gemeente.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hoekstra / Ambtenaar
Ben benieuwd. Bewindvoering wordt door de rechter opgelegd en die wijst ook een bewindvoerder aan. Het wachten is dus op de eerste bezwaarprocedure tegen een afwijzing. Overigens kan gemeenteraad van alles en nog wat tot een daeb verklaren maar dat wil nog niet zeggen dat het daarmee ook een daeb is. Het zal blijken of dat stand houdt maar ik heb er een hard hoofd in. De oplossing voor dit gedoe zal uit Den Haag moeten komen.
bewindvoerder / bewindvoerder
Inmiddels zijn we een jaar verder en partijen een illusie armer. De dubbele pet van Taco Schaafsma is binnen de wereld van beschermingsbewind onhebbelijk gebleken. Beschermingsbewindvoerders doen overwegen goed en belangrijk werk dat niet goedkoper kan worden uitgevoerd en niet beter kan worden uitgevoerd door een partij aangewezen door de gemeente. Besluiten worden genomen door mensen die niet het hele spectrum van beschermingsbewind overzien en niet de daadwerkelijke kosten overzien. De kosten en de mogelijkheden van besparen liggen genuanceerder dan ter roepen dat het bewind geld kost. Beschermingsbewindvoerders zijn vaak in conclaaf met besluiten van gemeentes, dan is onafhankelijkheid een pre. Het handelen van de gemeenten zegt voor deskundigen meer over de gemeente dan over het gestelde probleem.

Feitelijk wil men de weg naar beschermigsbewind afsnijden. De instroom verminderen en daarmee kosten besparen. Kosten kan men niet besparen door het in eigen beheer uit te voeren. Kwaliteit dient gewaarborgd te worden door het kwaliteitsbureau in combinatie met de brancheverenigingen. Het is niet aan de gemeente om de kwaliteit te controleren.

Aardig artikel staat er nu op schuldinfo.nl met als kop "beschermingsbewind in algemeen belang". Met de gemeente Groningen zal het een kat en muis spel blijven. Dit spel kost alleen maar geld en kent alleen verliezers. De burger is de dupe. Ervaringen met kredietbanken laat zien dat de massa van cliënten niet ten goede komt van het individu
oud-ABP-er
Aan dhr./mw. de Vries,

Het onderwerp van dit artikel betreft beschermings-bewind waarbij de cliënt de mogelijkheid heeft een bewindvoerder van zijn of haar keuze aan te wijzen!

Dit in tegenstelling tot de WSNP (wettelijke schuldsanering) waar de rechter inderdaad een bewindvoerder aanwijst en cliënt dus géén keuze heeft.

Menende u hiermee van dienst te zijn geweest verblijf ik met vriendelijke groet.
Advertentie