Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten in actie tegen verdringing

Vijf Zuid-Hollandse gemeenten hebben een ‘verdringingsprotocol’ getekend. Daarin staan afspraken om naast het voorkomen van verdringing op de arbeidsmarkt ook werken zonder loon tegen te gaan en te zorgen dat werknemers volgens cao-lonen betaald worden.

21 juni 2016

Vijf Zuid-Hollandse gemeenten hebben een ‘verdringingsprotocol’ getekend. Daarin staan afspraken om naast het voorkomen van verdringing op de arbeidsmarkt ook werken zonder loon tegen te gaan en te zorgen dat werknemers volgens cao-lonen betaald worden.

Geen proeftijd
Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westlandop tekenden het protocol samen met vakcentrale FNV. Voor de gemeenten geldt dat er na een proefplaatsing van een uitkeringsgerechtigde bij een bedrijf geen proeftijd meer volgt. Bovendien mag een proefplaatsing voor de meeste werknemers nog slechts maximaal een maand duren waarbij werkgevers de intentie hebben om de persoon in dienst te nemen. Den Haag heeft met de FNV ook afspraken gemeente over een vergoeding voor de bijstandsgerechtigde tijdens de proefplaatsing.

Niet lucratief
‘We moeten voorkomen dat de proefplaatsingen lucratief zijn en werkgevers van de een naar de andere proefplaatsing kunnen stappen’, zegt de Rijswijkse wethouder van Sociale Zaken Bjoern Lugthart. ‘Er moet perspectief zijn op een baan, anders beginnen we er niet aan. Daarom is het maar een maand, met uitloop in uitzonderlijke gevallen naar drie maanden.’

Meldpunt

Na de zomer wordt een meldpunt ingericht waar mensen terecht kunnen als de afspraken niet nagekomen worden. Als dat het geval is, worden de klachten besproken door een interventieteam waar naast de gemeente ook UWV, de FNV en mogelijk werkgeversorganisaties zitten. Als er aanleiding blijkt te zijn, wordt er vervolgens actie ondernomen om de ongewenste situatie te veranderen en in het vervolg te voorkomen.


Daden
Volgens de FNV zijn veel gemeenten ‘in woord’ tegen verdringing en tegen het werken zonder loon. ‘Maar deze vijf gemeenten gaan er ook wat aan doen en zetten woorden om in daden’, aldus vice-voorzitter Ruud Kuin. ‘Overal in het land strijdt de FNV tegen werken zonder loon en verdringing.’ De bond hoopt en zegt te verwachten dat mee gemeenten en bedrijven het voorbeeld van de vijf zullen volgen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie