Advertentie
sociaal / Nieuws

'Gemeenten bieden te weinig opvangplekken in deze asielcrisis'

De wet die gemeenten kan dwingen asielzoekers op te nemen, gaat volgens Van der Burg zeer waarschijnlijk in op 1 januari 2023.

ANP
30 september 2022
Jonge asielzoekers bij een opvanglocatie
Jonge asielzoekers bij een opvanglocatieANP / HUISMAN MEDIA

In plaats van een toename van het aantal crisisopvangplekken voor asielzoekers, ziet staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) juist een afname. 'Dat is niet de afspraak', zei de bewindsman vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. In het asielakkoord van eind augustus is onder meer afgesproken dat de veiligheidsregio's op de korte termijn 5600 extra crisisplekken realiseren, bovenop de eerder afgesproken 5500 crisisopvangplekken.

Extra plekken

'Op dit moment zien we dat dit niet of onvoldoende gebeurt', zegt Van der Burg. Volgende maand moeten er 11.000 crisisplekken zijn, zo heeft Van der Burg met de veiligheidsregio's afgesproken.  Het ziet er niet naar uit dat dit gaat lukken. Het aantal schommelt per dag, maar lag donderdagavond rond de 6000, terwijl er eerder 7000 plekken beschikbaar waren.

Tijdelijke locaties

De schommeling wordt onder meer veroorzaakt omdat tijdelijke locaties hun deuren sluiten, terwijl andere weer open gaan. Gemeenten worden continu gebeld met de vraag of ze locaties langer open willen houden en/of nieuwe locaties beschikbaar hebben, zegt een woordvoerder van Van der Burg. Daarnaast worden gemeenten er ook nadrukkelijk op aangesproken de gemaakte afspraken na te komen.

Emoties

In veel gemeenten worden fikse discussies gevoerd over het al dan niet opnemen van asielzoekers, ziet de bewindsman. Dat daarbij de emoties hoog oplopen, 'kan en mag gelukkig in Nederland, maar met spullen gooien kan nooit aan de orde zijn.' Hij doelde daarbij op het incident tijdens een raadsvergadering donderdagavond in Hoogezand, waarbij vanaf de publieke tribune een kopje naar raadsleden werd gegooid.

Afspraken geschonden

Ook in Westerwolde, waar het aanmeldcentrum Ter Apel is gevestigd, neemt de onrust toe. De gemeenteraad nam deze week een motie aan waarin wordt opgeroepen tot nieuwe afspraken te komen tussen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA zou verschillende afspraken in de huidige overeenkomst hebben geschonden. Het college heeft de motie omarmd.

Spreidingswet

Van der Burg ziet dat de provincie Groningen en de veiligheidsregio Groningen 'gemiddeld genomen veel meer doen dan de rest van Nederland' als het gaat om de opvang van asielzoekers. De staatssecretaris is ervan overtuigd dat de zogeheten spreidingswet, die gemeenten kan dwingen asielzoekers op te nemen, gaat helpen een evenwichtiger en eerlijker verdeling over alle gemeenten in Nederland te realiseren. Het wetsvoorstel wordt vrijdag nog niet in de ministerraad besproken. Momenteel worden er 'de laatste puntjes op de i gezet. 'De bewindsman heeft er alle vertrouwen in dat de wet op 1 januari 2023 van kracht kan worden.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
En wat biedt het kabinet? Nou eigenlijk alleen nog maar dat gemeenten gebonden zijn aan Europese afspraken, te weten de richtlijn voor gezinshereniging en de richtlijn voor opvang. Een visie biedt het kabinet niet. Gemeenten moeten zich maar voegen naar het holle, procedurele asielsysteem.
Kabinet kom met een geloofwaardig vluchtelingenbeleid. Als regels iets voorschrijven in strijd met de maatschappelijke werkelijkheid, dan moeten die regels eens een keertje veranderen. Als het alleen nog maar over regels gaat, dan is er iets goed fout. Als het kabinet niet meer uit kan leggen en niet meer uitlegt dat het asielsysteem een goede methode is om bij te dragen aan het mondiale vluchtelingenvraagstuk, dan gaat het goed fout. Als we het er in de maatschappij niet meer over hebben hoe wij kunnen bijdragen aan het doel, het vluchtelingenvraagstuk en discussies alleen nog maar gaan over het middel, het “recht op asiel”, dan zijn we hol bezig. We leven in een hol, inhoudsloos land met een holle, inhoudsloze regering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico Bos
"In plaats van een toename van het aantal crisisopvangplekken voor asielzoekers, ziet staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) juist een afname." Dat is slim opgemerkt, als je 1000 plekken hebt die je vult met 1200 asielzoekers dan neemt het aantal beschikbare plekken inderdaad af. Er kunnen er maar 12 in een dozijn. De kop moet dus zijn "Gemeenten HEBBEN te weinig opvangplekken in deze asielcrisis" omdat men gewoon niets kan bieden zonder de samenleving te ontwrichten. In Macau (China) en Monaco wonen er zo´n 20.000 man per vierkante kilometer, willen we dat? Begin dan anticiperend te bouwen... 10 jaar geleden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Afspraken maken kan je alleen als alle partijen (dus ook het Rijk zelf) deze nakomen. Waar blijft de toegezegde concept-wetgeving voor een eerlijke verdeling van asielzoekers en vluchtelingen over alle gemeenten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie