Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten verwachten tekorten jeugdhulp

Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 42 jeugdhulpregio’s. Uit een eerdere voortgangsmonitor bleek dat ruim driekwart van de gemeenten (76 procent) gemeentelijke middelen toevoegde aan het jeugdhulpbudget om dit kalenderjaar uit te komen.

22 juni 2016

De helft van de jeugdhulpregio’s houdt er rekening mee dat ze dit jaar uitkomen op een tekort wat betreft het jeugdhulpbudget.

Geen zicht
Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 42 jeugdhulpregio’s. Uit een eerdere voortgangsmonitor bleek dat ruim driekwart van de gemeenten (76 procent) gemeentelijke middelen toevoegde aan het jeugdhulpbudget om dit kalenderjaar uit te komen. Uit de resultaten van het nieuwe onderzoek – gehouden begin dit jaar – komt nu naar voren dat dat ook geldt voor het komende jaar. Ruim een kwart van de regio’s denkt volgens de VNG uit te komen op een tekort tussen de 5 en 10 procent. 13 procent van de regio’s verwacht een tekort dat minder is dan 5 procent, 13 procent gaat uit van een tekort van meer dan 10 procent. Een op de drie jeugdhulpregio’s zegt er (nog) geen zicht op te hebben.

Tijdsdruk
De veruit meest gehoorde zorg is de tijds- en financiële druk waaronder de transformatie van de jeugdzorg moet plaatsvinden. Daardoor staan volgens de VNG veel trajecten nog in ‘fragiele kinderschoenen’ en moeten nog veel zaken ad hoc gebeuren. Ook de backoffice, die zou moeten zorgen voor sturingsinformatie en een soepele administratie, is nog steeds niet op orde. Onder de druk van de transitie zijn de beleidsvisies, inkoop en administratie niet op elkaar afgestemd en moeten dus nu op elkaar afgepast worden.

Missen grip
In combinatie met deze zaken afpassen op de verschillende partners, denken gemeenten daar nog zeker een paar jaar over te doen, voordat dit helemaal soepel loopt. Naast de grote inspanningen van gemeenten wordt dit proces ondersteund door het programma i-SD van de VNG en de jeugdhulpbranches. Gemeenten geven verder aan dat ze de grip missen op de andere toegangen. ‘Artsen, maar ook verwijzers onderling, verwijzen door zonder dat gemeenten hier zicht en grip op hebben. Hierdoor is het moeilijk om te sturen op budgetten. Integraal met deze partijen samenwerken is ook een complex proces is van een lange adem, waarbij veel organisatiebelangen moeten worden overkomen.’

De VNG houdt vier keer per jaar een enquête te houden onder de 42 jeugdhulpregio’s. De vierde voortgangsrapportage is begin januari 2016 uitgezet onder de 42 jeugdregio’s. Daaraan hebben 39 jeugdhulpregio’s deelgenomen.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eric
Haal dat geld maar bij de in het wilde weg levende sociale werkers vandaan want daar willen wij graag van af. Wij zijn al zo spontaan contactueel communicatief en weten de weg naar de gemeente echt wel te vinden hoor ook al lopen jullie ons de ganse dag achterna we hebben navigatie. Ook zijn we niet vraagverlegen, en we hebben alles goed op een rijtje.

Deze sociale werkers moeten eerst psychisch iets aan zichzelf gaan doen en naar burgers toe gaan die een echte hulpvraag hebben en op een wachtlijst staan.Help de jeugd en de ouders en de ouderen die dat willen en ga daarheen waar je nodig bent.

De overheid geeft te veel geld uit aan sociale werkers die de hele dag in het centrum hangen en burgers diep in de ogen kijken of er misschien een autistich trekje zit of hoe je met je kinderen omgaat om maar een voorbeeld te noemen.Ook ouderen obeservern ze steeds waardoor ze zich ongemakkelijk gaan voelen.Die sociale werkers zijn te veel van het goede.

Op naar de jeugdzorg.Deze sociale werkers creeren een beeld van de burgers die niet realistisch is.

De overheid kan hier evt. miljoenen bezuinigen en het geluk van de burger weer naar een hoger vrijheids niveau tillen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard
Zeg Eric, dit gaat over duizenden kinderen in bescherming in pleegzorg, gezinshuizen. Waar de ouders niet in staat zijn om voor het kind te zorgen, door onmacht, eigen problemen, geweld, of een verslaving. Die misbruikt zijn, slachtoffer van geweld, verwaarloost, geen vangnet hebben zoals jij en ik en geen enkele kans hebben om veilig op te groeien. En over kinderen en gezinnen die gewoon extra zorg nodig hebben omdat de kinderen zelf grote problemen hebben. Even zodat je het weet: afgelopen jaren is 30% op deze zorg gekort door de gemeenten, terwijl de vraag naar zorg voor de kinderen niet is afgenomen. Heel veel gemeenten houden miljoenen over op de jeugdzorg door de belachelijke kortingen. De jeugdzorginstellingen staat het water aan de lippen en waarschuwen voor problemen: jongeren die tussen wal en schip gaan vallen. Met als gevolg: loverboyproblematiek, schooluitval, zwerfjongeren, verslaving, geldproblemen noem maar op. Het is triest dat in dit artikel alleen maar vanuit geld wordt geredeneerd. In NL is vorig jaar 300 miljoen in de geldpotten van de gemeenten blijven hangen, afkomstig uit kortingen op jeugdzorg. Maar zoals het altijd gaat: er moeten eerst kinderen in de vriezer terecht komen voordat de maatschappij dit gaat realiseren. En die grote ongelukken gaan er ook komen. Waarbij media en personen zoals jij met grote vingers gaan wijzen naar de hulpinstanties. Weet dan dat die niet meer kunnen. 30% kortingen op jeugdzorg zijn 30% minder opvangplekken voor probleemkinderen en gezinnen, 30% minder hulp in de gezinnen en uiteindelijk heel, heel veel geld dat straks nodig is in de verslavingszorg, politie en justitie en onderwijs voor de jongeren waar het goed fout zal gaan. Penny wise, pound foolish...... een euro in een kind geinvesteerd kan maatschappelijke schade op latere leeftijd voorkomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wiel peeters / pleegouder
In grote lijnen eens met wat anderen stelden. Als ik nu zie dat in onze kleine gemeente met ruim 27.000 mensen nu drie multi functionele teams (van 6-7 personen) door de gemeente zijn opgestart voor jeugdzorg dan vallen me een paar zaken op. Misschien wel 15-20 fte's aan hoogwaardige zorgers zie zelf namens de gemeente de regie voeren maar geen handjes leveren. Eigenlijk ingehuurd via Buurtzorg Jong. Twee jaar geleden waren deze werkers ergens bij BJZ, Zorginstellingen en en dergelijke in dienst..

Het is bekend dat deze gemeenten bij Veilig Thuis ongeveer de helft hebben ingekocht van wat nu blijkt nodig te zijn. Er zijn flinke wachtlijsten en dossiers die op de plank liggen..Dus weer flink investeren. De gedachte dat nu preventief kan worden gewerkt waardoor straks minder geld aan zorg nodig is wordt bij lange na niet waar gemaakt.. Na twee jaar voorbereiding en bijna twee jaar proefdraaien is zaak nog lang niet voor elkaar. Het is inderdaad wachten op de calamiteiten. Signalen te over. Nu wordt weer gesteld dat er straks geld te kort is. Dat is logisch. Nu laten we te veel gezinnen en jongeren in de steek met de eerder al geschetste gevolgen. Het wordt hoog tijd dat gemeenten erkennen dat ze het onderschat hebben en te veel op kosten hebben gelet. Er moet namelijk ook heel veel zorg geleverd worden. Wie doet dat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stijn Kannegieter / gemeente
Ik sluit me volledig aan bij de reactie van Eric.

Personeel moet op de plaats zijn waar de hulp vraag is.Wat de wijkteams experimenteel uithalen met burgers is echt meer dan schandalig en strafbaar maar niemand onderneemt hier iets tegen want het is allemaal zo leuk.Ze zijn vreselijk onprofessioneel,brutaal en heel erg onverantwoord met contact zoeken en privacybescherming.Dit werk is zeer schadelijk voor iemand die hier niet om vraagt en geen geschiedenis heeft en geen geestelijke of sociale klachten.Ze moeten meer uitdragen dat alle mensen er mogen zijn en gewoon oke zijn. Deze op een voetstuk geplaatste wijkteams maken maatschappelijk en persoonlijk veel kapot omdat ze risico mogen nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lucas Kappert / wmo
Je moet zulk personeel met dit afwijkende gedrag ( het gaat erg ver ) wel in het gareel houden anders loopt de hele bevolking straks met een diagnose rond zonder dat ze het zelf weten ze schrijven gewoon een rapport over de burgers die ze ergens tegen komen en daarna zoeken ze de persoons gegevens op of rijden of lopen iemand achterna naar zijn huis.Een goede sterke karakter eigenschap wordt door deze teams al snel gezien als iets negatiefs ze maken er zo iets anders van.Ook moeten de burgers sociaal veilig zijn daar letten ze in het geheel niet op.Ze doen wat zij in hun hoofd hebben en ze zijn niet aanspreekbaar voor de mening van een ander.Ze hebben een te dominante rol en zitten er zo blijkt achteraf ook vaak naast met hun visie .Andere partijen moeten meewerken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk ten Hove
Als je je met iedere leuke burger mag bemoeien die jij op het oog hebt zonder je aan de wet te houden dan trek je altijd fout personeel aan.Voor wijkteams geldt de wet niet. De overheid heeft ze beleidsvrijheid gegeven waardoor ze ook gezonde mensen mogen aanspreken.

Zij zien veel hindernissen in iemands leven terwijl iemand dat zelf niet als dusdanig ervaart en de omgeving ook niet. ( wij zien als prof wat hij niet ziet het ligt aan zijn zelfbeeld wij hebben het wel goed hoor ) Zij mogen en dat doen ze ook bijna altijd alles uitgebreid laten escaleren als team.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maurice
Interessant item.Voor wijkteams is het ook niet verplicht om zich te legitimeren.Ze mogen anoniem en integraal te werk gaan met steeds weer nieuwe gezichten.Alleen een vog voldoet.Ook hebben ze alle ruimte,tijd en personeel om hun eigen schema in te vullen.Het kabinet luistert altijd naar hen.Ernstige hulpvragen bij de jeugd dienen voor te gaan en weggewerkt te worden.Dit personeel is hier ook voor bevoegd. Je merkt duidelijk dat het erg aantrekkelijk is voor een team om ergens binnen te wandelen waar je normaal eigenlijk niet mag komen.Ze kunnen als team alle kanten op met alle hulp zonder ooit aangeklaagd te worden maar de arme burger niet.

Ze mogen grensoverschrijdend en vals te werk gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie