Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten hebben jeugdhulpplicht, ook bij tekort

De gedeeltelijke stop op jeugdzorg die Almere heeft ingesteld, is strijdig met de Jeugdwet. Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) benadrukt in een Kamerbrief dat gemeenten een jeugdhulpplicht hebben. ‘Het enkele feit dat het gemeentelijk budget voor jeugdhulp overschreden (dreigt) te worden doet niet af aan die jeugdhulpplicht.’

13 oktober 2016

De gedeeltelijke stop op jeugdzorg die Almere tot januari 2017 heeft ingesteld, is in strijd met de Jeugdwet. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) benadrukt in een Kamerbrief dat gemeenten een jeugdhulpplicht hebben. Niet alleen in Almere geldt een gedeeltelijke stop op jeugdhulp. Ook andere gemeenten nemen maatregelen omdat het geld (bijna) op is.

Zorgplicht

De Jeugdwet is volstrekt helder, aldus Van Rijn. Gemeenten hebben, op grond van artikel 2.3 de plicht passende jeugdhulp te leveren voor alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. De ‘zorgplicht beperkt zich dus niet tot acute hulpvragen’, schrijft Van Rijn aan de Kamer. ‘Het enkele feit dat het gemeentelijk budget voor jeugdhulp overschreden (dreigt) te worden doet niet af aan die jeugdhulpplicht.’


Vraagtekens

Almeerse jongeren kunnen tot 2017 alleen gebruik maken van jeugd-ggz of residentiële jeugdhulp bij crisis, een door de kinderrechter opgelegde maatregel (gedwongen kader) of in andere situaties waarbij directe hulp nodig is. Die beoordeling ligt weliswaar bij zorgprofessionals, maar voordat met de hulp wordt gestart, moet bij de gemeente om toestemming worden gevraagd. Almere zegt deze maatregelen te moeten nemen omdat het budget niet toereikend is. ‘De werkwijze die de gemeente Almere nu hanteert, roept bij mij vraagtekens op’, schrijft Van Rijn aan de Kamer. De staatssecretaris heeft geen aanwijzingen dat het budget sociaal domein van Almere, ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, ‘onjuist is vastgesteld c.q. dat de zorgvraag in Almere groter is dan in andere gemeenten’. Nadat verantwoordelijk wethouder René Peeters (D66) opheldering over de maatregelen aan zijn eigen raad heeft gegeven, moet hij Van Rijn informeren. De Almere raad praat vanavond over de kwestie.


Wachtlijsten

Almere is niet de enige gemeente die vanwege budgettaire problemen maatregelen neemt. Uit de vandaag verschenen derde kwartaalrapportage Monitor Transitie Jeugd blijkt dat meer dan een kwart van de 178 meldingen van ouders en jongeren gaat over de financiering en organisatie van de hulp. De budgetten zijn op en kinderen moeten tot 2017 wachten tot zij de nodige hulp krijgen.


Duurdere zorg

‘Ouders krijgen steeds vaker te horen dat budgetten op zijn en de hulp in 2016 niet meer geboden kan worden. Gemeenten bieden in dergelijke gevallen nauwelijks informatie of alternatieven. Een alternatief dat sommige melders wel gekregen hebben is het zelf betalen van de behandeling.’ De ongelijkheid die hierdoor ontstaat zien de melders als zeer onwenselijk, zo meldt de monitor. Daarnaast verergeren de problemen veelal tijdens het wachten, waardoor de uiteindelijke zorg complexer en duurder maakt. 

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ruud
Haha eerst over de schutting gooien naar de gemeente (met minder financiële middelen) en dan gaan zeggen dat ze het moeten uitvoeren, want wet is wet. Wel slim gedaan.
Hendrik
Inderdaad, Ruud, dat was het vooropgezette plan van Van Rijn.

Grotere rat dan deze PvdA-er moet nog gevonden worden.
Erik
Van Rijn flikkert het idd over de schutting. Het is een beetje jammer dat met de decentralisatie het zicht gebruik op verschillende VORMEN van jeugdhulp verloren is gegaan. Van de voormalige provinciale jeugdhulp werd vooral gebruik gemaakt in armere wijken/gebieden, voor de Jeugd-GGZ waren er sterke aanwijzingen dat dit vooral gebeurde in wijken/gebieden met juist hogere inkomens.Ik heb de indruk dat de gemeente Almere een reele afweging maakt. Gemeenten hebben geen invloed op verwijzingen, geen mogelijkheden inkomenseisen te stellen en ten slotte geen mogelijkheden om budget bij te passen. De keuze om dan de toegang tot J-GGZ te beperken is een logische. Dat is de minst schadelijke.De aanname dat de overheid elke aanvraag voor jeugdhulp maar moet betalen (zonder differentiatie of inkomenseis) lijkt me een onjuiste. Van Rijn schuift keuzes hieromtrent echter door naar gemeenten. Als hij hier de TK maar mee kan plezieren.
faber
Het is onjuist om te stellen dat het rijk zaken over de schutting heeft gegooid. Gemeenten hebben bijkans het rijk de kop gek gezeurd om deze taken te mogen uitvoeren o.a. met als argument dat ze het goedkoper konden. Veel heisa is geen gevolg van de kortingen maar de verdeling van het gekorte budget over de gemeenten. Er zijn gemeenten die geld over houden. Over die verdeelmodellen is verschrikkelijk veel gepraat en discussie geweest. Als er één punt van zware kritiek geuit kan worden dan is het dat de decentralisatie veel te gehaast is uitgevoerd. Hierdoor is er geen tijd geweest om de nieuwe verdelling van de middelen op een fatsoenlijke manier (tijdelijk) aan te laten sluiten bij de oude verdeling van de kosten. Daardoor zijn er nu gemeenten waar geld overblijft en anderen waar tekorten zijn.
Linda Bijl / directeur
'Elk kind een therapeut, de gemeente betaalt'? Zorgverleners hebben zelf ook een verantwoordelijkheid: met name in de jeugd-GGZ wordt nog steeds overbehandeld (gespecialiseerde GGZ bij enkelvoudige problemen). Onderbehandeling is helaas ook aan de orde: de kinderen en ouders die hulp het hardste nodig hebben, krijgen het minste. Ze hebben geen 'heldere hulpvraag' en weten de weg in de zorgjungle niet. Bij hoge risico's op scheefgroei en complexe problematiek moet er, ook in de GGZ, outreachend gewerkt worden. Dat gebeurt nog steeds te weinig. Als gemeenten gaan werken met zorgzwaarte- en resultaatmeting krijg je dit beter in beeld en worden schaarse middelen effectiever ingezet. Uiteindelijk gaat het om de gezinnen die diep in de problemen zitten. Zij hebben niks aan deze discussie.
W.F.Willems / pensionado
Dit probleem is snel op te lossen, laat een onafhankelijke therapeut de indikatie stellen.
Advertentie