Advertentie
sociaal / Nieuws

De Jonge: voldoende compensatie voor eigen bijdrage Wmo

Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de extra toeloop op Wmo-voorzieningen en de gederfde inkomsten uit eigen bijdragen. Dat benadrukt minister Hugo de Jonge (VWS). Het meewegen door gemeenten van inkomen of vermogen van inwoners die een Wmo-voorziening aanvragen, is onacceptabel.

06 oktober 2021
Spaarpot-shutterstock-96676234.jpg

De Wmo 2015 biedt geen ruimte voor gemeenten om inkomensbeleid te voeren. Het meewegen van inkomen of vermogen van inwoners die een Wmo-voorziening aanvragen, is uit den boze. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de extra toeloop op Wmo-voorzieningen en de gederfde inkomsten uit eigen bijdragen. Dat benadrukt minister Hugo de Jonge (VWS).

Maatregelen

Mocht uit de derde monitor abonnementstarief over 2020 blijken dat het beroep op Wmo-voorzieningen groter is dan verwacht en gemeenten financieel en inhoudelijk in de knel komen, dan ‘hebben we maatregelen te treffen, inhoudelijk dan wel financieel’, aldus de woordvoerder van minister De Jonge. Dat is bij de invoering van het Wmo-abonnementstarief met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken en die afspraak staat nog steeds. Een dezer dagen wordt die nieuwe monitor gepubliceerd. De inkomensonafhankelijke eigen bijdrage (het Wmo-abonnementstarief) is in 2019 voor maatwerkvoorzieningen en in 2020 voor algemene voorzieningen ingevoerd.

 

Lange wachtlijsten

Minister De Jonge reageert hiermee op maatregelen van verschillende gemeenten om in ieder geval de toegang tot de huishoudelijke hulp in te dammen, vooral voor inwoners met een midden- tot hoger inkomen, waarover Binnenlands Bestuur recent berichtte. Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief is het aantal aanvragen hiervoor onder deze groep fors gestegen, zo blijkt onder meer uit cijfers van het CBS. Gemeenten stellen dat veel van deze mensen voorheen zelf een hulp betaalden, maar hiervoor nu bij de gemeente aankloppen omdat dat stukken goedkoper is. De eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening bedraagt maximaal 19 euro per maand. Door deze maatregel is onder meer in Amsterdam een lange wachtlijst ontstaan voor huishoudelijke hulp, en flinke tekorten. Een aantal gemeenten weegt het inkomen bij aanvragen voor huishoudelijke hulp mee, andere gemeenten doen een moreel appel op inwoners om de hulp zelf te betalen, als ze dat kunnen.

 

Rechtspraak

Deze gemeenten stellen dat de Wmo 2015 wel degelijk ruimte biedt om het inkomen mee te wegen. Als iemand zelf hulp kan betalen, is hij of zij zelfredzaam genoeg. De gemeente hoeft dan geen voorziening te regelen en te betalen, redeneren zij. Die argumentatie veegt De Jonge resoluut van tafel. ‘De wet laat geen ruimte om de hoogte van het inkomen of vermogen van inwoners onder het begrip ‘eigen kracht’ te scharen. Het voeren van inkomensbeleid is en blijft een verantwoordelijkheid van het rijk. Dit uitgangspunt is meermaals bevestigd in de rechtspraak’, aldus de woordvoerder van De Jonge. Gemeenten stellen dat die rechtspraak inmiddels is achterhaald, omdat de uitspraken dateren van voor de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

 

Zorg mijden

Het ministerie vindt dat zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar moet zijn. ‘Daarom heeft dit kabinet een pakket aan maatregelen genomen om de stapeling van zorgkosten te beperken. Een van deze maatregelen was het abonnementstarief.’ Daarnaast heeft de maatregel bijgedragen aan de vereenvoudiging van de systematiek en de administratieve lasten voor alle betrokken partijen. ‘We zien in de meerjarige monitor abonnementstarief ook dat cliënten blij zijn met deze maatregel’, aldus De Jonge via zijn woordvoerder. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) van begin 2016 bleek dat een kwart van de Nederlanders destijds afzag van ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moesten betalen. Dat artikel leidde onder meer tot Kamervragen en een debat in de Kamer. Het kabinet Rutte III voerde het abonnementstarief in, zeer tegen de zin van gemeenten in.

 

Gederfde inkomsten

Ook de klacht van gemeenten dat zij onvoldoende door het rijk worden gecompenseerd voor zowel de aanzuigende werking als gederfde inkomsten wijst De Jonge van de hand. De kosten van de introductie van het Wmo-abonnementstarief zijn ten tijde van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) geraamd op 290 miljoen euro. Uit de monitor over 2020 die vorig najaar verscheen zijn de kosten die de invoering van het Wmo-abonnementstarief met zich meebrachten, daar met 229 miljoen euro ver onder gebleven. ‘Gemeenten zijn dus voldoende gecompenseerd.’

 

Formele reactie

Leusden en Krimpen aan den IJssel moeten van De Jonge stoppen met het meewegen van het inkomen. Anders dreigt hij de besluiten van deze gemeenten ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon. Beide gemeenten negeren deze eis, zo stelden zij recent in Binnenlands Bestuur. Het ministerie wacht nog op een formele reactie van de twee gemeenten. ‘Aan de hand daarvan bepalen we het vervolg’, aldus de woordvoerder van De Jonge.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger
Mariënne van Dongen (wethouder), was het overal maar zo'n feest, dat je voor een aanpassing slechts het CAK tarief hoefde te betalen. In onze gemeente mag je een lening afsluiten en deze in 3 jaar terug betalen. Dus helaas voor mij geen nieuwe doucherolstoel, daar ik al in de ppw zit, vanwege een aanvullende uitkering. Ook op andere zaken wordt in de gemeente bezuinigd helaas. Ik kan mijzelf gelukkig nog wassen op het toilet naast de wastafel in de badkamer. Ideaal is het niet.
E.C. Joosen / Privacyfunctionaris
Duidelijk. Gemeenten moeten zich, zoals al eerder bekend, niet bemoeien met inkomenspolitiek. Het door sommige gemeenten (meestentijds van linkse signatuur) geliefde 'nivelleren' via de achterdeur is dus klaar.
Hoekstra / Ambtenaar
@Eric: Bij inkomensafhankelijke eigen bijdragen is er meestal een coalitie van links en rechts. Rechts wil eigen bijdragen (gebruik moet door gebruiker betaald worden). Links wil dat rechtvaardig: inkomensafhankelijk.
Hoekstra / Ambtenaar
@Eric: Overigens is 'inkomensafhankelijk' niet per definitie hetzelfde als 'nivelleren'. Een bijdrage van 10% van het inkomen laat de inkomensverhoudingen gelijk maar is wel inkomensafhankelijk. Pas als het percentage stijgt met het inkomen wordt er genivelleerd. Omgekeerd: een vaste bijdrage in euro's denivelleerd wel omdat als percentage van het inkomen daalt.
H. Wiersma / gepens.
@Johan (Ambtenaar). Nu hoor je het eens van een ander. De acties van Leusden en Krimpen a/d IJssel slaan nergens op. De eigenwijze wethouders gewoon terugfluiten. Met gerechtelijke acties worden de gemeenten (en dus de burgers) onnodig op kosten gejaagd.
H. Wiersma / gepens.
@De Vries. De wettelijke situatie is als volgt. Voor zover er sprake is of moet zijn van nivellering loopt dat via ons evenredig functionerend belastingstelsel en via afzonderlijke toeslagen (huur, kinderen, kinderopvang e.d.). Bij de WMO is het begrip zelfredzaam (=de medisch/fysieke situatie van de aanvragers) door de wetgever eng geïnterpreteerd. Dat betekent dat de kosten van de uitvoering niet inkomensafhankelijk in rekening mogen worden gebracht.
Hoekstra / Ambtenaar
@Spijker: klopt allemaal maar met twee belastingschijven/tarieven waarbij een zeer groot deel van verdienend Nederland in de eerst schijf valt, is van nivellering in NL via de inkomstenbelasting geen sprake meer. De door het CDA gewenste flattax is stilletjes gerealiseerd.
Ria Huisman / directeur
Van de rechter kreeg de Gem Leusden de keus of ze maar ffe 2 jaar de ingehuurde hulp wilden vergoeden.

2017-2019. En dat is recent in september uitbetaald.

En nu maar burgertjes pesten door een stramme houding.

Ouderen langer thuis laten wonen met benodigde hulp.

De rijken met AOW gaan we ook niet korten toch!,
H. Wiersma / gepens.
@De Vries (Ambtenaar). Als met nivellering wordt bedoeld te bereiken dat iedereen hetzelfde salaris verdient dan is dat een utopie .Met het oog op de flattax zijn al flinke stappen gezet, maar dat gaat stapje voor stapje. Ook daar zal echter nooit met één schaal worden gewerkt. Dat de top van het bedrijfsleven soms met absurde salarissen wordt beloond en de minimumlonen omhoog moeten staat buiten kijf.
MAriënne van Dongen / wethouder sociaal domein
Volgens mij gaan de eerdere reacties voorbij aan het belangrijkste punt: de wetgever voert een wijziging door, waardoor gemeenten geen inkomensafhankelijke bijdrage meer mogen heffen. Zij worden door de wetgever niet gecompenseerd voor de extra kosten die zij moeten maken als gevolg van deze wetswijziging: sterke groei van aanvragen (voor €19,- per maand heb je nu een huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, een scootmobiel plus een woningaanpassing) en minder inkomsten. Even om een beeld te geven: onze gemeente deed het prima qua WMO zowel inhoudelijk naar de mensen als financieel. Nu hebben we sinds 2019 de aantallen aanvragen voor huishoudelijke hulp alleen al met ruim 25% zien stijgen. Het water staat gemeenten aan de lippen binnen het sociaal domein (niet allemaal overigens) en geen wonder dat men 'creatief' wordt om die tekorten terug te dringen. Ik snap het sentiment dan ook goed: de bibliotheek moet dicht, omdat mensen met een gevulde beurs ineens overstappen naar WMO zorg en hun eerdere hulp buitenzetten. Voor €19,- je huis schoon, wie wil dat niet? Maar de kern van het probleem ligt niet bij het nivelleren, maar bij een onbetrouwbare Rijksoverheid.
H. Wiersma / gepens.
@Ria Huisman (Directeur). O nee? Ze worden o.a. wel boven de ca. E 35.000 extra belast met inkomstenbelasting (Bos-belasting), bij de inkomstenbelasting gekort via de ouderenkorting, via box 3 belast op vermogen etc. etc. Via een omweg kan er dan soms weinig meer overblijven van je AOW'tje. En dan hebben we het nog niet eens over de stilstand (niet indexeren) van de aanvullende pensioenen gedurende soms wel 13 tot 20 jaar. Ook bij de middeninkomens is het bepaald niet allemaal goud wat er blinkt.
H. Wiersma / gepens.
Mariënne van Dongen (wethouder). Het is u vast niet ontgaan dat de gemeenten, in overleg met het VNG, er voor dat onderdeel van de WMO inmiddels ca. 1,3 miljard euro van het Rijk bij hebben gekregen. Is dat nog niet voldoende?
Advertentie