Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten eisen alsnog persoonlijke verzorging op

Met een ruim mandaat van de leden gaat gemeentekoepel VNG terug naar de onderhandelingstafel met staatssecretaris Van Rijn. Daar gaat de VNG de alsnog de persoonlijke verzorging ‘opeisen’.

29 november 2013

De VNG gaat terug naar de onderhandelingstafel met het kabinet. Met een ruim mandaat van de leden (ruim 93%) gaat de gemeentekoepel alsnog de persoonlijke verzorging ‘opeisen’. Die moet onderdeel worden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en niet van de Zorgverzekeringswet (Zvw), zo hebben de gemeenten vandaag (vrijdag) besloten.

Kansen onduidelijk

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma heeft ‘geen idee’ hoe groot de kans is dat de persoonlijke verzorging alsnog onder de Wmo wordt gebracht. Woensdag is er een eerste overleg met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). ‘Dan zullen we zien of er een basis is om te onderhandelen’, aldus Jorritsma na afloop van de VNG-ledenvergadering.

Verheugd

Staatssecretaris Van Rijn is ‘verheugd’ dat gemeenten het gesprek met het kabinet willen voortzetten, zo laat hij in een eerste reactie weten. ‘Uiteindelijk moeten we als mede overheden gezamenlijk aan de slag om de ondersteuning en zorg goed te organiseren voor mensen die langer thuis willen wonen. Gemeenten en rijk kunnen op deze manier gezamenlijk invulling geven aan de decentralisatie in de langdurige zorg.’ Van Rijn laat zich nog niet uit over de eisen van de gemeenten.

Onderhandelingsresultaat

Als Van Rijn bij zijn standpunt blijft om het gros van de persoonlijke verzorging bij zorgverzekeraars onder te brengen (95%), dan willen gemeenten de resterende vijf procent niet voor hun rekening nemen. ‘Die vijf procent mag hij houden’, aldus Jorritsma. Verder moeten de kortingen op de budgetten voor huishoudelijke hulp (40%) en begeleiding (25%) ‘substantieel omlaag’. Percentages zijn niet genoemd. Daarnaast moeten afspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten wettelijk worden geborgd. Vooral de positie van de wijkverpleegkundigen is daarbij cruciaal. Het onderhandelingsresultaat wordt in een formele ledenraadpleging aan alle gemeenten teruggelegd.

Warboel

Jorritsma spreekt van een ‘helder mandaat’ van de gemeenten om weer met het kabinet te gaan onderhandelen. ‘Als het kabinet de plannen niet aanpast, kunnen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken financieel niet dragen. Bovendien wordt het voor burgers een onontwarbare warboel, omdat onduidelijk is bij wie ze voor hulp en ondersteuning moeten aankloppen.’

Drastische koerswijziging

Nieuwsgierig is Jorritsma naar de standpunten van de Kamer. Die heeft zich nog niet formeel uitgesproken over de drastische koerswijziging van het kabinet. ‘Heel bijzonder’ vindt de VNG-voorzitter het dat Kamerleden heel anders denken over bij wie de persoonlijke verzorging het beste kan worden ondergebracht, dan wethouders van hun eigen partij. ‘Kamerleden weten onvoldoende wat er speelt.’ 

Geen toezegging

Van Rijn wil op dit moment niet ingaan op de door de gemeente gestelde eisen. Hij wil eerst het gesprek met de VNG afwachten. Wel stelt hij op voorhand dat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars niet vrijblijvend is, 'maar voorwaarde voor een duurzame hervorming dichtbij mensen. De wijkverpleegkunde zorg zal in veel opzichten een schakelfunctie hebben in de wijk. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars is de sleutel voor een goede organisatie van zorg en ondersteuning in de buurt. Zo kunnen wijkteams van de gemeente alleen succesvol werken als de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars goed van de grond komt', stelt Van Rijn.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Pierre
Met de vandaag verlaagde Nederlandse rating en een Dijsselbloem die zich vooral druk maakt over hoe hij dat aan zijn Europese vrindjes kan verkopen, hoef je geen hoge verwachtingen te hebben over grote scheppen geld erbij. Gewoon nokken met die transitie! Laat het rijk maar zorgen dat ze die taak zelf in control kan uitvoeren, alvorens een "brandend huis" te slijten aan gemeenten.
evert / gemeentelijk beleidsambtenaar welzijn
Als (zeer wel in staat tot denken zijnde) burger zeg ik dat ik het heel goed kan begrijpen wat er hier gebeurt, ik zie door de bomen het bos ook zeer wel staan. M.i. mag er nog wel meer weg in deze transities: de ggz moet gewoon blijven waar die zit, nl. in de AWBZ en zo niet dan naar de zorgverzekeraars en niet bij de onwetende gemeenten onder het motto 'schoenmaker houdt je bij je leest'. De Deense ervaringen maken dat ook zonder meer duidelijk.

Als ambtenaar denk ik stilletjes voor mezelf: hèhè, die ellende gaat aan ons voorbij en onderschrijf ik het standpunt van pierre.
Ambtenaar
Ambtenaren eisen alsnog CAO van VNG op!
Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
Van Rijn luistert tenminste naar de cliëntenorganisaties, Dat kun je van de VNG niet zeggen. Laat persoonlijke verzorging en verpleging gewoon samen bij dezelfde instantie.
O. ten Hove
Komt Van Aartsen van Den Haag mijn billen wassen? Stoer, voor zo'n vvd'er... Wanneer wordt de VNG en de vvd opgeheven want inderdaad men wacht nog steeds op een goede ambtenaren CAO
erik
Waar ga ik heen als ik een verpleeg(st)er nodig heb?

En waarheen als ik een werk(st)er nodig heb?

Zullen we eerst even nadenken, voordat gemeentehuis en ziekenhuis worden samengevoegd?
Hannes Haganum / kritisch lezer
Dan zullen gemeenten toch eindelijk eens hun sociaal gezicht moeten laten zien, want inderdaad een VNG-bestuurder komt geen billen wassen en ze lijken mij ook niet bepaald competent voor zorgtaken. Het is schandelijk hoe gemeentes nu bij hun contractbeheer met thuiszorgmedewerksters omgaan. Het zijn wel de gemeentes en de managers van de thuiszorgorganisaties die een nieuw soort slavenwerk voor zzp-ers in dit land tot stand brengen. Dan mag je in dit welvarende land voor 8,50 euro als zzp-er zorg gaan verlenen, terwijl de manager het vijftigvoudige verdient. Daarom heet de PvdA nu de Partij van de Armoede. Ze willen vooral werk creëren voor Cordaid, maar nu voor de eigen bevolking..
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Houd vooral de huidige geldstromen (WMO, AWBZ, zorgverzekering) van deze taken in de gaten. Het behoort uiteraard allemaal niet op een zodanige manier te worden geregeld dat deze systeemwijziging wordt gebruikt om straks via de zorgverzekeringen extra bezuinigingen op te leggen aan de burgers. Dat gevaar is levensgroot aanwezig als partijen (w.o. 2e Kamer) niet op hun tellen passen!
Bram Snoek / Lid regionale clientenraad UWV
Het lijk mij logisch dat staatssecretaris van Rijn de persoonlijke verzorging bij de zorgverzekeraars wil onderbrengen, want dan kost het hem niets op zijn begroting en dan zal hij z'n bezuinigingsdoelstelling wel halen. Hoera dus! Of dat voor de mensen goed is doet er blijkbaar niet toe. Voor de gemeenten blijkbaar wel, gelukkig maar, dus wille nzij het zelf doen binnen de WMO.
Annemiek / ICmedewerker
Ik blijf bij mijn mening dat de zorg beter past bij de landelijke overheid (AWBZ) of als het niet anders kan, bij de verzekeraars. Bij de gemeenten is die niet in goede handen, daar immers dit geld niet geoormerkt is. Gemeenten hoeven het dus niet aan zorg uit te geven en zullen dat ook niet doen. Mijn woongemeente heeft alvast een voorschot genomen en ouderen in categorie 4 met subsidie (uiteraard voor de gemeente) in een appartementencomplex gezet en de zorginstelling afgebroken. Deze mensen krijgen nu al onvoldoende zorg en straks, mocht de WMO zorg ook bij de gemeenten belanden, helemaal niet meer. Ik vind ook dat mensen die jarenlang de gelijke belastingen en premies op landelijk niveau voor de zorg hebben moeten ophoesten, nu niet gedupeerd mogen worden als de gemeente waar zij toevallig wonen niets aan zorg maar alles aan evenementen of bouwprojecten wil spenderen. Met leuke verkiezingsbeloften over de rug van de ouderen valt voor rechtse asociale partijen heel wat winst te behalen! Ik vertrouw de gemeenten in di opzicht echt voor geen cent.
jserle / Europa Commissie meepraat advies CDA
Een gemeente per ziekenhuis

Een ziekenhuis per gemeente.

Deel die regio`s zo in dat er minder gemeentes komen.
Advertentie