Advertentie
sociaal / Nieuws

Langdurig werkloze hoopt op strohalm uit Brussel

Gemeenten in Europa kijken uit naar een EU-aanpak van langdurige werkloosheid, want de lidstaten – Nederland voorop – laten het liggen.

26 mei 2023
werkloosheid-jongeren.jpg

Het ESF+ moet geoormerkte bedragen krijgen om langdurig werklozen aan de slag te krijgen. Daarnaast moet er voor datzelfde doel een ad hoc Europees fonds komen van 750 miljoen euro.

Gedragswetenschapper Opleidingsprogramma

BMC
Gedragswetenschapper Opleidingsprogramma

Recruitment Adviseur publieke sector

BMC
Recruitment Adviseur publieke sector

Lokaal perspectief

Dat stelt het Europees Comité van de Regio´s (CvdR), het adviesorgaan van lokale en regionale overheden in Brussel, in reactie op een voorstel van de Europese Commissie over de sociale economie. Via de Europese Commissie wil het Comité het lokale perspectief onder de aandacht van de lidstaten brengen.

In de Europese Unies staan 6 miljoen mensen langdurig aan de kant. In Nederland zit 63 procent van het totaal aan bijstandsgerechtigden langdurig in de bijstand. Volgens locoburgemeester Yonnec Polet van de Brusselse deelgemeente Sint Agatha-Berchem, die de donderdag unaniem de aangenomen opinie van het CvdR verwoordde, moeten er in de Europese Unie gebieden zonder langdurige werkloosheid ontstaan.

Bezuiniging

Blijkens het WRR-rapport Het Betere Werk investeert de Nederlandse rijksoverheid niet investeert in langdurig werklozen. De uitgaven zijn sinds Rutte I meer dan gehalveerd: van ongeveer 1,25 procent van het bbp naar net iets meer dan 0,5 procent. Nederland geeft volgens dat rapport minder tot veel minder uit dan Zweden, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en België.

In het regeerakkoord van Rutte IV werd twee jaar geleden aangekondigd dat er 500 miljoen euro extra zou worden gereserveerd voor armoedebestrijding en ondersteuning naar en tijdens werk. In de recente Voorjaarsnota is juist een bezuinigingsvoorstel gedaan op deze pot. Daarover nog voor het zomerreces in de Tweede Kamer wordt gesproken.

Wrang

Voor arbeidsmarkttoeleiding is weliswaar 650 miljoen euro beschikbaar, maar daar zou volgens een rapport van Berenschot 1,5 miljard bij moeten voor goede ondersteuning aan alle doelgroepen in de bijstand. ‘Het is allemaal erg wrang zeker gezien de kansen die de arbeidsmarkt nu biedt’, verzucht Chris Wallis, procesmanager werk, participatie en arbeidsmarkt van Divosa.

De belangenvereniging voor leidinggevenden in het sociale domein roept het rijk op structureel te investeren in activerend arbeidsmarktbeleid en deze investeringen niet alleen te zien als kostenpost, maar de brede maatschappelijk baten ook in ogenschouw te nemen. ‘De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt namelijk kansen om meer mensen mee te laten doen’, aldus Wallis.

Groningen

In Groningen wordt de opinie van het Comité met dankbaarheid ontvangen. De stad is een van de Europese voorbeelden die het CvdR noemt, vanwege de basisbanen daar. Dat zijn speciale banen voor mensen die een zeer lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals buurtconciërges. Het werk en de capaciteiten van de werknemer zijn leidend en ze krijgen betaald volgens de cao basis aan de slag, legt wethouder Carine Bloemhoff (Werk en participatie, PvdA) uit. Het verschil met de banenpoolbaan of de vroegere Melkertbaan is dat doorstroming naar ander werk geen doel op zich is.

Geen geld

Na een eerste proef met 50 mensen zijn er volgens de wethouder nu 80 mensen die voor de Thermiek BV werken, een gemeentelijke BV. ‘We willen doorgroeien naar 250 mensen. Ze worden begeleid door partijen uit de wijken. De werknemers zijn ook blij. Het is aantoonbaar beter voor de gezondheid en voor de sociale contacten dat ze aan het werk zijn en ze hebben ook meer geld’, zegt Bloemhoff.

Groningen betaalt de basisbaan nu met uitkeringsgelden, loonkostensubsidies en eigen geld. Er zit geen ESF+ geld in. Dat zou wethouder Bloemhoff wel willen. ‘Ik weet ook dat andere gemeenten in Oost-Groningen graag mee zouden doen. Maar die hebben er geen geld voor.’

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Wat Groningen doet is oude wijn in gesubsidieerde nieuwe zakken.
Hielco Wiersma
Op de huidige huidige arbeidsmarkt behoeven burgers die willen en kunnen werken niet meer werkloos te zijn. Discriminatie in welke vorm dan ook (ook leeftijd-discriminatie) behoort wettelijk strafbaar te zijn dan wel te worden gemaakt. Burgers die vanwege hun fysieke gesteldheid niet kunnen werken behoren ongehinderd gebruik te kunnen maken van sociale voorzieningen die voldoende bestaanszekerheid hebben.
Advertentie