Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

12 september 2016

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

Aantal blijft achter
Gemeenten krijgen geld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de inspectie blijkt echter dat het aantal 'beschutte werkplekken' dat de gemeenten zouden moeten creëren ver achterblijft bij de verwachtingen.

Kwart biedt geen beschut werk
Een kwart van de gemeenten biedt geen beschut werk. Gemeenten zouden dit jaar 3200 mensen aan werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd.

Afgescheept
Klijnsma (PvdA) maakte in juni bekend dat zij de gemeenten een verplichting wilde opleggen. Dit stuitte op fel verzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die daarin een poging zag de sociale werkvoorziening opnieuw in het leven te roepen, maar met minder geld. De PvdA zegt blij te zijn met de doortastendheid van de staatssecretaris. 'Daar hebben we ook stevig op aangedrongen', aldus PvdA-Kamerlid John Kerstens. Volgens hem kan het niet zo zijn dat mensen die recht hebben op een salaris door afspraken met gemeenten, worden 'afgescheept' met een uitkering. (ANP/Red.)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

faber
Twee dingen. 1. Gemeenten krijgen geld voor beschutte werkplekken maar wel veel en veel te weinig. De kosten van de huidige wsw-ers zijn hoger dan de subsidie vh rijk en dus moeten wsw-ers een steeds groter deel van hun eigen loon én de bijkomende kosten van begeleiding e.d. zelf terugverdienen. Ofwel: ee moet gewoon winst gedraaid worden. 2. Kersten knoopt nog iets aan de verplichting: loon ipv bijstand. Dus: Cao, pensioen, werkgever...ofwel: een terugkeer van de wsw. Over consistent beleid gesproken.
Ton Sonneveldt
Misschien was het plan van dit Kabinet om de WSW af te schaffen dus wel niet zo'n goed idee. Maar voor een Kabinet dat meer heil verwacht van de markt dan van de overheid leek dit beter. De praktijk leert nu dat de critici gelijk hadden. Mooi dat de PvdA in de Kamer dat in het licht van de komende verkiezingen nu ook ziet. Was nog mooier geweest als de PvdA de WSW niet om zeep had geholpen. Nu de bezuinigingen zijn binnengehaald mogen de gemeenten voor minder geld weer repareren. Net als bij de afbraak van de langdurige zorg...
H. Wiersma / gepens.
Het creeren van arbeidsplaatsen in het kader van de WSW is een maatschappelijke zorgplicht voor private en publieke instellingen. Verplichtingen behoren dan ook te worden opgelegd in de volle breedte van dit beleidsveld.
Advertentie