Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Geen paniek over jeugdzorg Almere’

Almere moet niet in paniek raken over de mededeling van de gemeente dat kinderen alleen bij acute nood op jeugdhulp kunnen rekenen. Dit zegt D66-fractievoorzitter in Almere en medewerker van een zorgaanbieder Jan Lems.

11 oktober 2016

Almere moet niet in paniek raken over de mededeling van de gemeente dat kinderen alleen bij acute nood op jeugdhulp kunnen rekenen. Dit zegt D66-fractievoorzitter in Almere en medewerker van een zorgaanbieder Jan Lems. ‘Er zal in Almere wel een debat over worden aangevraagd, maar zoveel kabaal is niet nodig’, zegt Lems.

Crisis

Het budget dreigt op te raken, maar als kinderen echt in de knel zitten, dan kan er volgens de D66-aanvoerder hulp worden geboden. Lems: ‘Dan heb je het over een drietal situaties: een crisis, als kinderen via een bepaling van de kinderrechter geplaatst moeten worden of als ze zijn aangemeld dan wel binnenkort worden aangemeld omdat het ongewenst is dat een kind nog langer thuis blijft. Die laatste optie wordt niet genoemd in de heisa, maar is wel belangrijk. Kinderen die in de knel zitten of die in de knel dreigen te komen, kunnen gewoon worden opgenomen.’
 

Ophef

Er ontstond enige ophef over de jeugdzorg in Almere nadat raadsleden op donderdag en behandelaars en jeugdzorginstellingen vrijdag een brief van de gemeente hadden ontvangen, waarin werd gemeld dat alleen specialistische jeugdzorg verleend kon worden in acute noodgevallen. ‘De vraag naar jeugdhulp in Almere lijkt in 2016 groter te zijn dan het beschikbare gemeentelijke budget, blijkt uit de van aanbieders ontvangen prognosecijfers. Er zijn zorgen over het gebruik van jeugdhulp in relatie tot de beschikbare middelen voor dit jaar’, schreef de gemeente. De PVV in de Tweede Kamer (de PVV is de grootste partij in Almere, gevolgd door D66), reageerde bij monde van Kamerlid Agema dat de maatregel ‘diep, diep schandalig was en onacceptabel’.
 

Huisarts

‘Als een kind wordt verwezen door een huisarts, kan er gewoon hulp worden geboden’, reageert D66-fractievoorzitter Lems rustig op de Haagse aanval. ‘Dat blijft ook zo. Alleen heeft Almere gezegd: “Zorgaanbieders, kijk zelf extra kritisch of dat voor 1 januari moet.” Een beetje bijzondere boodschap, maar we hoeven er niet van in de war te raken. Wethouder Peeters (D66, red.) zit middenin de begrotingsbehandeling en er is extra geld gevraagd voor volgend jaar. De vraag is onverkort hoog gebleven, het Rijk heeft minder doorgesluisd, de zorgaanbieders zijn afgeslankt. Het antwoord van Almere is preventie, maar dat doe je niet van het ene op het andere jaar. Uiteindelijk zal dat leiden tot besparingen. Er zal uiteindelijk minder vraag naar zwaardere zorg komen.’
 

De gemeente meldde in haar brief aan raad en zorgaanbieders dat de aanpassingen met betrekking tot directe hulp bij crisis of ernstige problemen op 1 januari 2017 vervallen. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert
Het is natuurlijk volkomen absurd dat de grootte van een budget bepaalt of burgers geholpen kunnen worden. Natuurlijk is het zinvol om te kijken hoe we tot minder (zware) zorg kunnen komen. Maar dat mag niet betekenen dat de loketten dicht gaan in het najaar als het budget op is. Het lijkt de oude Sovjet-Unie wel, waar je soms ook jaren op een bepaald product moest wachten omdat de vraag de planning overtrof. Wie anno 2016 nog steeds niet vraaggestuurd kan werken marginaliseert zichzelf, Je zou toch maar van een dergelijke onbenullige overheid afhankelijk zijn......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Ik geloof niet dat burgers in Almere zoveel minder belasting betalen dat gezegd kan worden 'eigen schuld, dikke bult'. Vastgesteld moet dus worden dat decentralisatie betekent dat de lasten voor iedereen gelijk zijn maar dat het afhangt van de gemeente waarin je woont, welke aanspraken op zorgvoorvoorzieningen gedaan kunnen worden. Dat is toch vreemd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie