Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Liever basisbaan dan basisinkomen’

Mensen krijgen meer werkzekerheid door het aanbieden van een basisbaan dan van een basisinkomen, stelt de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart. Werkbrigades in de hoofdstad zijn daar volgens hem een goed voorbeeld van. Zij werken met een echt contract voor twee jaar tegen het minimumloon.'

19 januari 2018

Als het aan de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart ligt, krijgen mensen meer werkzekerheid door het aanbieden van een basisbaan dan van een basisinkomen. De Amsterdamse “werkbrigades” die met contract werken tegen het minimumloon zijn daar een goed voorbeeld van. ‘Een goed idee is aan burgers te vragen welke basisbanen er dan moeten komen.’

Bremen en Stockholm
Het idee van de basisbaan en dat salaris meer erkenning geeft dan een uitkering of vrijwilligerswerk zit al verweven in de aanpak van de steden Bremen en Stockholm die zijn onderzocht door het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en hoogleraar actief burgerschap Monique Kremer. Werk dat hier als vrijwilligerswerk en onderdeel van het bijstandsbeleid wordt gezien, zoals de koffiejuffrouw en medewerkers op de kinderboerderij, is daar een betaalde baan. In “Stockholm Jobbs” zijn mensen actief aan het werk en krijgen zij coaching en intensieve begeleiding. De basisbaan alleen is niet voldoende, zeker niet bij complexe problematiek is. Het is tegelijk werken aan werk en gezondheid.

Ein-Euro-Job
In Bremen is vrijwilligerswerk een Ein-Euro-Job, waarin 1 euro bovenop de uitkering wordt verdiend, de zogenoemde “tweede arbeidsmarkt”, ook “slow work” genoemd. Gewone banen zijn te complex en dus worden nieuwe banen ontwikkeld, waarbij van bestaande banen taken worden afgeschaafd (jobcarving). Het extra geld geeft net meer erkenning. In Bremen vertellen mensen bijvoorbeeld geschiedenisverhalen in het centrum van de stad. Wethouder Vliegenthart ziet meer in de Zweedse dan in de Duitse aanpak, zei hij woensdag tijdens de bijeenkomst De Toekomst van de Bijstand in een gesprek met wethouders van Rotterdam (Maarten Struijvenberg, Leefbaar Rotterdam), Utrecht (Victor Everhardt, D66) en Tilburg (Erik de Ridder, CDA). ‘De tweede arbeidsmarkt genereert geen pensioen. Werk voor de lange duur is beter dan een 1 eurobaan.’


Basisbaan

Aan de buurt vragen welke banen de gemeente zou moeten scheppen, zoals Kremer voorstelt, vindt Vliegenthart wel een goed idee. ‘De buurt weet vaak het beste waar de problemen zitten. De werkbrigades die werken met een echt contract van twee jaar tegen het minimumloon kun je koppelen aan een basisbaan en je kunt de buurt vragen welke dat moet zijn.’ Struijvenberg is niet meteen overtuigd van het concept basisbaan. Volgens hem gebeurt er al veel op het gebied van social return. ‘Met mensen goed matchbaar maken kom je al een heel eind.’ Everhardt mist een notie van de instabiele arbeidsmarkt in dit verhaal. ‘Er zijn teveel korte, flexibele contracten. Doe eerst iets aan de duurzaamheid van banen. Het rijk moet ons daarbij helpen. Wij stimuleren zelf sociaal ondernemerschap en kopen daar ook in.’


Wethouder socialisme 2.0

De Ridder wil vooral verbinding zoeken met woningcorporaties. ‘Zij voelen nog een verplichting naar de wijk. Daar vinden we elkaar en nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid.  Perspectief is te weinig als het alleen van de gemeente afhankelijk is.’ Het matchen van vacatures en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is wel een zorg voor De Ridder. ‘We hebben heel veel vacatures. Je kunt denken aan jobcarving of het opnemen van mensen in groepen werknemers. Werkgevers zijn vaak heel betrokken en willen de mensen uit de kaartenbakken in dienst nemen. Wij kunnen daarbij loonkostensubsidie geven.’ Vliegenthart ziet toch echt een overheidstaak. ‘Niet uit barmhartigheid, maar mensen die werken zijn gezonder en leveren een bijdrage aan de stad. Begin niet met wat het kost, maar met wat het oplevert: opgeknapte buurten en de helft besparing op bijstandsuitkeringen. Dat vergt meer bestuurlijke lef en ondeugendheid. De wethouder socialisme 2.0.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Norman Waalre
Werklozen zijn vaak kwetsbaar op de arbeidsmarkt door lichamelijke en psychosociale factoren. De overheid moet daarom veel meer werk maken van gezonde en veilige werkomstandigheden bij bedrijven, via zeer hoge boetes voor bedrijven, en voorlichting via internet. Bijvoorbeeld via evidence-based pestpreventie, voorlichting over conflictbemiddeling, en controle op overmatige werkdruk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trevor
Een wanhopige poging om iets te doen aan een arbeidsmarkt die structureel aan het veranderen is.Ja, ik weet dat het CBS recordaantallen mensen met betaald werk rapporteert. Deels een statistisch verhaal door de definitieverandering waarbij je al meetelt als je maar 1 uur betaald werk per week hebt.De echte verandering is dat ondertussen al ongeveer een derde deel geen vaste baan heeft. Ik denk dat dat alleen maar gaat stijgen. Het laat zien dat het voor ondernemers steeds minder mogelijk is zekerheid te bieden. Bovendien helpt de overheid flexwerk goedkoper te maken dan vast werk.De structurele oplossing is toch echt een vorm van basisinkomen: zekerheid over een minimum waarvoor we dan met z'n allen lappen, en als je meer wil, dan ga je erbij werken.Het lijkt me dat de onzekerheid van al dat flexwerk eerst nog veel harder moet bijten wil het zo ver komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald
Norman : lichamelijke en psychosociale problemen ?

Waar komt al die stigma en discriminatie verhalen toch constant vandaan ? Kent u al die werklozen dan ? De gemeenten doen dit ook. al De meeste mensen willen graag werken en daar hoort een normaal loon tegenover te staan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vera
Een te sociale gezelllige thee leut roddel werker die de buurt opstookt tot pesten en veel te ver gaat in de privacyschending verdient 4000 minimaal per maand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rens
Er loopt zoveel overdadig personeel rond in de wijken geef mensen die hard werken maar een beetje meer want we willen graag van dat gekke wijk personeel af ze zorgen voor pesterijen en maken privezaken openbaar terwijl mensen serieus elke dag hard aan het werk en een normaal leven hebben ze zijn zo vals dat wijkpersoneel en ze verdienen er mega door.Ze vinden dat iedereen dom en beperkt is weg er mee met dat gestigmatiseer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Arjan snapt het principe van basisinkomen niet. Best Arjan, eerst je huiswerk doen! Lees er eens een boekje over......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Norman. Ronald geeft u slechts een zacht verwijt nl. stigma en discriminatie. Als ik de reacties daarna lees dan denk ik: gelukkig er zijn nog mensen die normaal denken en geen ingestudeerd riedeltje hoeven voor te lezen. Er werden duizenden werkloos gemaakt en als men er nu 100 parttime aan het werk brengt dan wordt er bijna een award uitgereikt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Jan de Ruiter / consulent
Wat is hier nu nieuw aan? Wat is er anders dan bij de zgn Melkertbanen? Of anders dan Work First wat veel gemeenten toepasten. I.p.v. naar Bremen en Stockholm had Vliegenthart ook bij Oosterhout te rade kunnen gaan. Daar hadden ze een paar jaar geleden een soortgelijke werkwijze. Ik zou haast een gemene opmerking maken over Amsterdammers die niet denken dat er buiten de ring geen belangwekkende dingen gebeuren , maar dat zou flauw zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
We zijn weer lekker bezig met katten, toch ?

Aan echt inzicht en belangstelling voor mensen ontbreekt het helaas bij onze politici. De AOW en de pensioenleeftijd moeten gewoon terug naar 65 jaar en AOW moet individueel worden uitgekeerd. Met flexibele pensioenen kunnen veel mensen dan daadwerkelijk met 62 of 63 jaar stoppen met werken. Deze vitale groep mensen is goud waard voor het vrijwilligerswerk in de ruimste zin van het woord. Veel culturele activiteiten draaien ook op vrijwilligers, maar denk aan de vele ambachtelijke musea, sportclubs, muziekverenigingen en dergelijke. En hoe idioot kun je - zeker als liberaal zijn - door bij uitkeringen mensen ineens terug te zetten in de jaren 1950! door als overheid hun huishouden en woonsamenstelling te gaan controleren!! Dit is rond reactionair en het wordt nog verdedigd door de zich liberaal noemende Mark Rutte. Voor mij is dan meneer Flutte...Met individuele uitkeringen kunnen mensen zelf voor creatieve samenlevingsvormen kiezen en komen er duizenden woningen vrij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie