Advertentie
sociaal / Nieuws

'Laat deadline herbeoordeling pgb vervallen'

Gemeenten moeten meer tijd krijgen voor de herbeoordeling van inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat vinden de SP-Kamerleden Renske Leijten en Nine Kooiman. Zij dringen bij staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan op het laten vervallen van de deadline van 1 oktober.

25 augustus 2015

Gemeenten moeten meer tijd krijgen voor de herbeoordeling van inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit om te voorkomen dat er weer grote fouten met ernstige persoonlijke gevolgen voor pgb-houders ontstaan. Dat vinden de SP-Kamerleden Renske Leijten en Nine Kooiman. Via schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) dringen ze aan op het schrappen van de deadline van 1 oktober. 

Onzorgvuldig

Het bevreemdt de SP-Kamerleden dat Van Rijn de deadline voor herbeoordeling van pgb-houders op zo een laat moment naar voren heeft gehaald. Gemeenten hebben begin deze maand een brief gekregen dat de herindicaties Wmo 2015 en jeugdzorg voor pgb-houders niet op 1 december, maar op 1 oktober moeten zijn afgerond. Ze snappen niet waarom Van Rijn dit pas zo laat heeft bedacht. Ze stellen bovendien dat gemeenten op deze manier de herindicaties - inclusief de wettelijke bezwaartermijnen voor burgers - niet zorgvuldig kunnen uitvoeren. Het is hun ogen een contradictie dat Van Rijn aan gemeenten vraagt om haast te maken, vanwege zorgvuldige verwerking bij de SVB. De Kamerleden willen tevens weten wat de (financiële) gevolgen voor gemeenten zijn die de deadline niet halen.


Uitstel

Gemeentekoepel VNG en de belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo maken zich eveneens zorgen over de verplichting voor gemeenten om voor 1 oktober de herbeoordelingen af te ronden. Per Saldo wil het overgangsrecht tot 1 juli verlengen. De VNG heeft niet voor uitstel gevraagd, maar stelt dat het maar de vraag is of er genoeg personeel is om alle herbeoordelingen voor 1 oktober af te ronden. Het gaat om zo’n 125.000 mensen.


In natura

Naast de herbeoordelingen van pgb-houders moeten gemeenten ook hun inwoners herindiceren die tot 1 januari zorg en ondersteuning via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) in natura kregen, maar sinds 2015 onder de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen. Voor hen geldt dit jaar het overgangsrecht, waarmee zij de zorg (in natura) krijgen die op basis van een Awbz-indicatie was toegekend. Op basis van de herbeoordelingsgesprekken wordt de behoefte aan zorg en ondersteuning bepaald die gemeenten per 2016 via de Wmo en Jeugdwet moeten regelen en vergoeden. Ook daarover stelde VNG eerder dat dit herbeoordelingsproces meer tijd vergt dan voorzien en dat zij signalen krijgt van gemeenten die dit proces niet voor 1 november kunnen afronden. D66-Kamerlid vroeg daarover opheldering aan de staatssecretaris.


Geen overzicht

Gemeenten hebben niet gevraagd om uitstel of andere maatregelen, zo stelt Van Rijn nu in zijn antwoord op Kamervragen over deze verplichte herbeoordelingsgesprekken van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Hij erkent dat het een grote opgave is, maar dat deze ‘reeds lang voorzien’ was. ‘Teneinde de beoogde transformatieslag te maken hecht ik er zeer aan dat gemeenten bij dit proces uiterste zorgvuldigheid betrachten. Gemeenten dienen bij de herbeoordelingen de eisen die de wetgeving aan de (voorbereiding van) de besluitvorming ter zake stelt, te respecteren.’ Hij heeft geen overzicht van gemeenten die in de problemen dreigen te komen.


Tijdrovender

Van Rijn stelt dat de herbeoordeling van pgb-houders meer tijd vergt dan die van inwoners die zorg in natura krijgen. Hij heeft er bij gemeenten op aangedrongen de pgb-herbeoordeling ‘voortvarend’ te hand te nemen. Hij refereert in zijn antwoorden naar de oproep van gemeentekoepel VNG om prioriteit te geven aan de herbeoordeling van pgb-overgangscliënten. Zo ver wil hij zelf niet gaan.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
"Hij erkent dat het een grote opgave is, maar dat deze ‘reeds lang voorzien’ was".?? Wat?? Het geschuif van december naar oktober?
Emma / ex raadslid
Gruwelijk, dit besluit. Het impliceerd dat de man niets van het bestaande debacel, waar alleen hij verantwoordelijk voor is, heeft geleerd. Ophoepelen dus en wel zo snel als mogelijk. En laat hij die klijnsma a.u.b. Aan de hand meenemen!!!
Advertentie