Advertentie
sociaal / Nieuws

Oproep FNV aan gemeenten: scheld eigen bijdrage kwijt

Gemeenten moeten de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen die leven van het minimum kwijtschelden. Het gaat om de eerste twee maanden van volgend jaar. In een brief aan alle gemeenteraden roept de FNV gemeenten hiertoe op.

26 oktober 2020
geen-geld---bewindvoering---portemonnee.jpg

Gemeenten moeten de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen van minima kwijtschelden. Het gaat om de eerste twee maanden van volgend jaar. In een brief aan alle gemeenteraden roept de FNV gemeenten hiertoe op.

Schone lei

Gemeenten kunnen dat betalen vanuit het nieuwe steunpakket die ze van het rijk krijgen, stelt de FNV. Daarin is een bedrag opgenomen voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Met dat geld kunnen ze de eigen bijdrage van januari en februari volgend jaar kwijtschelden. ‘Dan kunnen die mensen hun betalingsachterstand inlopen en straks weer met een schone lei beginnen', aldus Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden.

 

Ict-problemen

Het CAK, dat de eigen bijdragen int, kampt al maanden met computerproblemen. Dit had te maken met een nieuw systeem voor de uitvoering van het Wmo-abonnementstarief. Daardoor ontvingen cliënten niet of veel later dan gepland rekeningen. Inmiddels zijn de technische problemen opgelost, meldt het CAK op zijn site. Vanaf deze maand ontvangt iedereen weer maandelijks een rekening. Niet verstuurde rekeningen over de afgelopen maanden worden nu alsnog verstuurd. Het gaat om maximaal zeven rekeningen van in totaal 133 euro. In april en mei werd geen eigen bijdrage in rekening gebracht, omdat in die maanden veel zorg en ondersteuning vanwege corona niet kon worden gegeven.

 

Verwarring

Die achterstallige rekeningen zijn voor mensen die leven van het minimum een groot probleem, stelt Van der Pligt. ‘Die hoesten zulke bedragen niet zomaar eventjes op en belanden in de schulden. Dat is niet eerlijk, zij kunnen er niks aan doen dat het bij de overheid misgaat.’ Er is ook verwarring onder Wmo-cliënten, merkt de FNV. Niet alle cliënten hebben rekening gehouden met die achterstallige facturen, ‘gezien de eerdere melding dat er over april en mei niet betaald hoefde te worden. Als je dan tot oktober nog geen rekening krijgt, ligt het in de verwachting dat de regeling verlengd is, mede omdat nog lang niet alle Wmo-zorg weer op het oude peil zat’, aldus de FNV in haar brief aan alle gemeenteraadsleden.

 

Financiële problemen

Door ict-problemen bij een aan de overheid gelieerde overheidsinstelling dreigen nu veel mensen in de financiële problemen te komen, aldus de FNV-brief aan gemeenteraden. ‘Wij vragen u om in uw raad hier aandacht voor te vragen en een signaal af te geven richting de Tweede Kamer dat hier wederom burgers het slachtoffer worden van een overheid die ict-systemen niet op orde heeft.’

 

Geld apart houden

Het CAK heeft op diverse manieren en op verschillende momenten de bij hem bekende Wmo-cliënten geïnformeerd, stelt het CAK. Er is onder meer met de VNG samengewerkt om gemeenten te informeren en hen van voorlichtingsmateriaal voorzien om inwoners met en Wmo-voorziening te informeren. Diverse gemeenten adviseerden Wmo-cliënten op hun website geld apart te houden, omdat de rekeningen door ict-problemen bij het CAK waren vertraagd.  

 

Klachten

Ook bij de Nationale Ombudsman zijn klachten over de inning van eigen bijdragen binnengekomen. Er is onduidelijkheid en ontevredenheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo en Wlz (Wet langdurige zorg) over de maanden waarin geen zorg is ontvangen. De ombudsman heeft in een brief aan minister Hugo de Jonge (VWS) om opheldering gevraagd.  

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

cornelis rombout / Wao er .
ik vind de eigen bijdragen onzin gezien men al iedere maand aanzienlijk,, zorg premie kosten betaald en dan komt dit bedrag daarbovenop te samen met het eigen risico ,en bijkomende kosten is dit voor minima .een drempel ,,triest toch ,
Manu / Beleidsadviseur
Ik ben lid van FNV, maar ik dacht daarmee lid te zijn van een vakbond en niet van een politieke partij.

Mij verbaast toch elke keer weer met welke dingen die FNV zich bezig houdt. Als al die energie nu eens werd gestoken in de cao onderhandelingen, zou ik persoonlijk dat een stuk waardevoller vinden. Voor de inhoudelijke discussie die in het artikel wordt geschetst, staan m.i. andere organisaties aan de lat.

Advertentie