Advertentie
sociaal / Nieuws

Nog meer opvangplekken asielzoekers nodig

Er zijn sinds augustus ruim 4.600 extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik genomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat daar deze week 2.200 plaatsen bijkomen. Er zijn echter nog meer vaste opvanglocaties nodig voor de middellange termijn.

02 november 2021
asielzoekers---shutterstock-356528042.jpg
Shutterstock

Sinds eind augustus zijn er ruim 4600 extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik genomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat daar deze week 2200 plaatsen bijkomen.

Verlichting

Volgens het COA, in een persbericht, dragen deze - vooral tijdelijke - extra opvangplekken 'bij aan de noodzakelijke verlichting van de problematiek in Ter Apel'. Maar, zo meldt het orgaan, er zijn nog meer vaste opvanglocaties nodig voor de middellange termijn. De druk op de asielopvang is hoog, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al weken overvol.

 

Doorstroom stokt

Na aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land. Door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland waardoor er te weinig woningen zijn voor onder anderen statushouders, stokt de doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten moeten worden opgevangen, is burgemeesters gevraagd tijdelijke opvangplekken te maken.

 

Tijdelijke locaties

Volgens het COA is ruim 80 procent van de nieuwe locaties tijdelijk. Ze zijn beschikbaar voor 4 weken tot 6 maanden. Dat zorgt er samen met een stijgende bezetting voor dat eind november alweer nieuwe druk op de opvang komt, stelt het COA. De organisatie verwacht dat ook volgend jaar de "verhoogde instroom aanhoudt".

 

Problemen woningmarkt

Later deze week bespreken gemeenten, provincies, het rijk en het COA het onderwerp. Dan wordt ook specifiek gekeken naar het grote aantal statushouders in de opvang. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven en eigenlijk zouden moeten verhuizen naar een eigen huis. Maar dat huis is er niet door de problemen op de woningmarkt. Het COA zegt dat er nu 11.500 van deze statushouders een plaats op een COA-locatie bezet houden. Van hen zitten er 7400 langer dan de afgesproken termijn van drie maanden op zo'n plek. (ANP)

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Is wel zo
Wie had dat nou gedacht? Ons gratis-huizenbeleid is zo succesvol, dat het aantal aanmeldingen per week inmiddels hoger ligt dan Denemarken IN EEN HEEL JAAR voor z'n kiezen krijgt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
Wanneer houdt deze waanzin op? Uit onderzoek blijkt dat slechts een (klein) deel van deze asielzoekers ook daadwerkelijk vluchteling is volgens de definitie van de UNHCR en dat een veel groter deel economische motieven heeft.Hoelang gaan we de uitkomsten van onderzoeksrapporten zoals die van dr. Jan van de Beek nog negeren? Zijn conclusie is dat de verzorgingsstaat door de massa-immigratie onhoudbaar wordt. De woningtekorten zijn maar het topje van de ijsberg. Het kost Nederland miljarden per jaar terwijl maar een klein deel van de echte vluchtelingen hierdoor wordt geholpen. Stop de immigratie en wees ruimhartig met financiële middelen voor opvang in de regio. Wees slim, volg Denemarken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Het helpen van vluchtelingen en onze problemen zoals woningnood hou ik graag gescheiden. En ik ben een groot voorstander van hulp aan vluchtelingen. Maar NIET door asiel te verlenen aan dat hele, hele kleine laagje dat toevallig de middelen heeft om de reisagent te betalen.

Wanneer houdt deze waanzin nu eindelijk eens op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
In mijn gemeente is er een motie van de SGP waarin ze de gemeente verzoeken mee te helpen om de nood bij de opvang te verlichten. Op landelijk niveau zijn ze een stuk strenger, maar op lokaal niveau wint de emotie het van het verstand. Op lokaal niveau hebben ze niet begrepen dat 40% van alle aanvragers geen recht heeft op een asielstatus, bijvoorbeeld omdat zij uit een veilig land komen, Natuurlijk moet er als er een “piek” is extra opvang geregeld worden, maar de algemene lijn moet zijn dat het openhouden van een loket waar mensen asiel kunnen aanvragen zoveel vervelende neveneffecten heeft, dat het middel erger is dan de kwaal. Beter ons geld besteden aan echt effectief vluchtelingenbeleid. Het gaat erom dat we op wereldschaal iets bereiken, er echt toe doen, het verschil maken. En dat is niet dit symboolbeleid. Het lijkt alsof we dat vergeten zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Wat triest om te lezen hoe Pieter, Bertus, Frits en lsv allerlei drogredeneringen gebruiken in dit debat. Onze verzorgingsstaat gaat echt niet kapot door asielmigratie. De arbeidsmigratie is veel groter dan de asielmigratie. En Dr van de Beek is gewoon een hoogopgeleide xenofoob zoals er ook een paar bij de PVV zitten. De huizenmarkt staat niet onder druk vanwege asielmigratie. Zo jammer dat mensen zich laten leiden door de drogredeneringen van populisten die alleen maar garen spinnen bij verdere polarisering van de samenleving door 'wij' tegenover 'zij' te zetten. Overigens ontken ik niet de probleen. Maar waarom hebben wij gene IND die zijn termijnen gewoon eens haalt, eerlijke argumenten aanvoeren, een huizenmarkt waar de overheid eens ingrijpt door bijvoorbeeld de hypotheekrecht aftrek versneld te elimineren om er maar en paar te noemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
@Rood Hesje, jij koppelt zelf het vluchtelingenvraagstuk aan maatschappelijke problemen hier. Dat moet je niet doen, het zijn twee verschillende zaken. Bij het vluchtelingenvraagstuk gaat het erom hoe wij zelf een echte bijdrage kunnen leveren. Welke instrumenten moeten wij daarvoor gebruiken? Als jij nu eens een vurig pleidooi houdt hoe we dat moeten doen, dan lever je een echte bijdrage. De ander voor racist uitmaken, dat is zo goedkoop, daar hebben we Rob Jetten al voor. De meeste mensen op dit forum zijn helemaal geen racist, die willen echt vluchtelingen helpen, maar die geloven niet meer in de huidige asielpraktijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Volgens mij beste Pieter, betoog ik hier dat de de opvang van asielzoekers een opdracht aan onze beschaving is en dat daarbij gezorgd wordt voor een doorstroomprocedure die sneller gaat met meer perspectief voor de asielzoeker die hier blijft. Ik heb niet de illusie dat we op wereldschaal dit probleem oplossen: er zullen altijd instabiele landen zijn, die wellicht zelfs in stand worden gehouden door de grote drie spelers op wereldniveau omdat hen dat geopolitiek beter uitkomt. Vandaar dat mijn betoog zich richt op ons eigen land. En als iemand hier verwijst naar de heer Vd Beek dan mag ik ook iets zeggen over de manier waarop hij zich uit en met name de ondertoon waarmee hij een angstbeeld en doemscenario schetst dat ruikt naar xenofobie dat salonfähig wordt gemaakt
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie