Advertentie
sociaal / Nieuws

Onderwijsroute voor inburgeraars onbetaalbaar

Aanbieders van onderwijs in verschillende regio’s, waaronder in de arbeidsmarktregio Twente, hebben te kennen gegeven dat zij voor het beschikbare bedrag niet aan de hoge ambities van de onderwijsroute kunnen voldoen.

10 juni 2021
studeren---Shutterstock.jpg

De financiering van de nieuwe inburgeringswet is te krap, voorzien veertien Twentse gemeenten die daarover aan de bel trekken bij het rijk. Ze maken zich ernstig zorgen over de zogenaamde onderwijsroute, één van de drie leerroutes voor toekomstige inburgeraars.

Betaalbaarheid
Dat meldt de gemeente Oldenzaal, die samen met dertien andere Twentse gemeenten het initiatief nam voor een brief aan ministers Koolmees (D66, Sociale Zaken) en Van Engelshoven (D66, Onderwijs). In de brief, die wordt gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), delen ze hun zorgen over de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de wet.

Leerroutes
Onder de nieuwe Wet inburgering zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders in het inburgeringsproces. De wet, die op 1 januari 2022 ingaat, onderscheidt drie leerroutes. Eén daarvan is de Onderwijsroute, bedoeld voor inburgeraars die gemotiveerd zijn om een mbo-, hbo- of wo-opleiding te volgen. Volgens de Twentse gemeenten is de financiering voor de Onderwijsroute ontoereikend.

Eigen middelen
Aanbieders van onderwijs in verschillende regio’s, waaronder in de arbeidsmarktregio Twente, hebben te kennen gegeven dat zij voor het beschikbare bedrag niet aan de hoge ambities van de onderwijsroute kunnen voldoen. Het gevolg is dat aanbieders zich terugtrekken uit aanbestedingen. Tegelijkertijd is er binnen de huidige financiële kaders van gemeenten geen ruimte om de prijs voor de onderwijsroute te verhogen uit eigen financiële middelen. De Twentse gemeenten willen dat de verantwoordelijk ministers in gesprek gaan met de aanbieders om tot een oplossing te komen.

Onacceptabel
‘De Onderwijsroute is een prachtige oplossing voor hoogopgeleide inburgeraars om in te kunnen stromen in een vervolgopleiding’, zegt wethouder Rob Christenhusz van Oldenzaal, die in Twente optreedt als regionaal verantwoordelijk wethouder Inburgering. ‘Daarmee vergroten zij hun kans om zo snel mogelijk op een passend niveau aan het werk te gaan in Nederland. Het is voor ons onacceptabel dat wij om financiële redenen hen deze kans niet kunnen bieden.’

Tekorten
Dezelfde zorg werd onlangs geuit door adviseur Zwanet van Kooten in Binnenlands Bestuur. 'Je kunt nu al voorspellen dat er tekorten gaan ontstaan', aldus Van Kooten. Ze gaf ook aan dat veel gemeenteraden het – net als de veertien Twentse gemeenten – het niet zien zitten om de tekorten zelf op te vullen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie