Advertentie
sociaal / Nieuws

'Geen nieuwe schoolgebouwen zonder extra geld rijk'

De huidige subsidieregelingen zorgen niet voor toekomstbestendige schoolgebouwen, aldus gemeenten en schoolbesturen.

30 november 2022
schoolgebouw-duur.JPG

Schoolbesturen en gemeenten willen dat het rijk structureel meer geld uittrekt voor de verbetering en de vervanging van verouderde schoolgebouwen. Anders verandert er volgens hen niets. In een brief vragen ze de Tweede Kamer om steun.

Teleurgesteld

Donderdag debatteert de vaste Kamercommissie van Onderwijs over de onderwijshuisvesting. De schoolbesturen en de VNG zijn teleurgesteld in een recente brief van onderwijsminister Wiersma, zo laten zij de Kamer weten in een eigen brief. Vooral omdat daar niets in staat over een structurele extra financiële bijdrage van het rijk voor de vervanging van verouderde schoolgebouwen.

Zorgplicht

Volgens het Interdepartementaal Beleidsonderzoek onderwijshuisvesting (IBO) is er jaarlijks 730 miljoen euro nodig voor een versnelde aanpak van de achterstanden. De minister heeft volgens de schoolbesturen en de VNG een ‘zorgplicht’ en moet ervoor zorgen dat zij de noodzakelijke werkzaamheden ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

Opgave

 ‘Er zal vrijwel niets worden opgelost met de in de brief van de minister voorgestelde maatregelen zolang het Rijk geen extra middelen ter beschikking stelt’, zo schrijven zij in hun brief aan de Kamer.  ‘De opgave om alle verouderde en slechte schoolgebouwen op orde te brengen blijft groot en de komende jaren wordt geen extra schoolgebouw aangepakt.’

Toekomstbestendig

Op dit moment zijn er meerdere subsidieregelingen voor scholen, bijvoorbeeld voor ventilatie en verduurzaming. Met deze 'lapmiddelen' kunnen echter onmogelijk  toekomstbestendige schoolgebouwen worden neergezet, aldus de VNG en de schoolbesturen. Dat wil zeggen: inclusieve gebouwen met een goed binnenklimaat die bovendien voldoen aan de huidige eisen van het onderwijs. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De VNG moet ook eens in de eigen keuken kijken. Waarom zijn er eigenlijk zoveel Gemeenten die achterstanden hebben opgelopen bij het vernieuwen van hun scholenbestand? In tal van Gemeenten speelt dit probleem niet of in veel mindere mate.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie