Advertentie
sociaal / Nieuws

Kwart zorggebruikers mijdt dure zorg

Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als deze omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

10 februari 2016

Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat.

Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

Zorgmijders

Van de ondervraagde zorggebruikers zegt een kwart te zijn gestopt met zorg of te hebben besloten minder zorg af te nemen. Gemeenten zijn minder pessimistisch over het aantal afhakers: zij geven aan dat één op de vijf zorgbehoevenden regelmatig afziet van zorg door de hoogte van de eigen bijdrage. Gemeenten stellen dat zeven op de tien inwoners ‘nauwelijks’ afzien van zorg. Slechts één op de twintig Nederlanders ziet ‘nooit’ af van zorg vanwege de eigen bijdrage. Tien procent van de gemeenten heeft geen zicht of inwoners afzien van zorg. Een aantal gemeenten zegt daar wel onderzoek naar te (gaan) doen, zoals Lelystad en Rotterdam.

‘Schokkend’

‘Het is ronduit schokkend dat veel mensen door de hoogte van de eigen bijdrage afzien van zorg’, stelt Ieder(in)-directeur Illya Soffer. ‘Dit onderzoek laat zien dat mensen daardoor vaak worden overvallen. Bovendien verdwijnen er op deze manier ook mensen uit beeld die hulp van de gemeente nodig hebben. Mensen vertellen ons dat ze hierdoor in isolement raken en misschien zelfs in een instelling opgenomen moeten worden. Dat staat haaks op de bedoelingen van de nieuwe Wmo.’ Zaanstad heeft haar beleid aangepast, na klachten over de stijging en signalen dat de mensen hun ondersteuning stopzetten. Zo zijn onder meer de hoogste maximale eigen bijdragen verlaagd. ‘De eigen bijdrage mag geen reden zijn dat mensen zorg gaan mijden’, aldus verantwoordelijk wethouder Jeroen Olthof (Wmo, PvdA).

Slecht geïnformeerd

Gemeenten melden in de meeste gevallen wel dát er een eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening is verschuldigd, maar niet hoe hoog deze zal zijn. Ook als burgers dit jaar een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen, laten veel gemeenten het na hun inwoners daarvan op de hoogte te stellen. Meer dan de helft van de zorggebruikers weet niet wat ze vanaf januari kwijt is aan eigen bijdrage. Ruim een kwart denkt dat deze gelijk zal blijven; 17 procent vreest dat ze meer moet gaan betalen.

Geen inzicht

Uit het onderzoek onder gemeenten blijkt verder dat weinig mensen vragen om een ander, goedkoper alternatief. Maar ook hier geldt dat veel gemeenten eigenlijk helemaal niet weten of mensen, vanwege de hoge eigen bijdrage, een goedkoper alternatief willen. Ruim de helft van de gemeenten weet ook niet of hun inwoners überhaupt inzicht hebben in de eigen bijdrage die ze moeten betalen, voor dat daadwerkelijk van de voorziening gebruik wordt gemaakt. Een kwart van de inwoners heeft dat wel, stellen gemeenten.

Financiële pijn

Gemeenten hebben dus weinig zicht op de gevolgen van het eigen bijdragenbeleid voor hun inwoners. Er worden daarnaast nauwelijks instrumenten ingezet om de financiële pijn voor hun inwoners te verzachten. Er zijn diverse ‘knoppen’ waaraan gemeenten kunnen draaien om het ‘basisbedrag’ waarop de eigen bijdrage wordt berekend, lager te laten uitvallen. Vier op de tien gemeenten zet geen enkel instrument in om de hoogte van de eigen bijdragen naar beneden bij te stellen.

Afbeelding

Afbeelding

Nieuwsuur besteedt vanavond vanaf 22 uur uitgebreid aandacht aan het onderzoek en sprak ook met gedupeerde zorgmijders.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 3 van deze week. De komende tijd brengt Binnenlands Bestuur meer artikelen over het onderzoek.

Reacties: 21

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Het gaat om een onderzoek onder 612 mensen. Dat is 1 procent van de wmo-gebruikers in Nederland. Ieder(in) geeft aan dat het onderzoek niet representatief is, maar de uitslagen niettemin schokkend. Ik hoop dat de nuancering in de media over deze 160 zorgmijders wat beter uit de verf komt.
Margit / beleidsadviseur
Dit onderzoek vraagt om een verdiepingsslag. Voordat conclusies worden getrokken moet worden nagegaan welk deel van die 25% afgehaakt is omdat ze het goedkoper zelf kunnen regelen. Eea is waarschijnlijk vooral een gevolg van het afschaffen van de korting op de bijdrage in het kader vd voormalige Wtcg-regeling. Hierdoor is het voor mensen met een hoog inkomen nu vaak voordeliger om de hulp (bv bij het huishouden) zelf te regelen
Gonnie
En ik ben zo iemand die de zorg mijdt. Door een hoge eigen bijdrage van 438 euro per 4 week. Dan zul je denken ach die hebben het goed. Ik wil niet klagen maar we moesten verhuizen omdat alles gelijkvloers moest zijn. Dit resulteerde in een veel hogere hypotheek. We moesten de verhuizing zelf bekostigen en de verhuisvergoeding die we van de gemeente kregen moesten we weer terug betalen. Ik zit nu thuis. Kan nergens heen. Terwijl de buurman alles vergoed krijgt tegen een lage prijs. Zijn huis is helemaal aangepast, hij heeft een scootmobiel, hij heeft thuis hulp, mijn man moet mij helpen en 40 uur werken en het huishouden doen. Hoop dat hij het nog een hele tijd vol kan houden. Mijn buurman is bijna 70 jaar. Ik nog maar 37 en ook ik heb hier niet om gevraagd.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Als privépersoon ben ik doodziek van de bureaucratie en de kilheid geworden. Mijn moeder van 91 jaar is 100 procent zorgafhankelijk. Zij heeft altijd zeer zuinig geleefd en ze mag nu 70 procent bovenop haar inkomen als eigen bijdrage betalen voor een sterk terug lopende zorg !! De kilheid van de bureaucratie is afschuwelijk. In brieven en e-mails wordt nooit op de inhoud ingegaan. Het is niet gek dat dit kabinet volstrekt geen draagvlak meer heeft in de samenleving. Als men niet het beste jongetje van het failliete EU-klasje had willen zijn, dan had de regering rustig stappen kunnen nemen om in tien jaar tijd tot een moderner en goedkoper zorgstelsel te komen ! Nu worden honderdduizenden mensen de dupe van de kille maatregelen en vult iemand als Loek Hermans ongegeneerd zijn zakken over de rug van het personeel. (VVD staat in die sector al te boek als Veel Vlugge Dieven) met Loek Hermans als het boegbeeld.
E. Steensma-Nijdam / moeder van ......
Uit reacties blijkt dat er nog maar een klein deel afziet van de activiteiten nu er een eigen bijdrage moet worden betaald.

Als het echt gaat doordringen wat de eigen bijdrage betekent dan volgen er vast veel meer.

Het is zo belangrijk dat er activiteiten blijven bestaan voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. En als je dat dan niet meer kan betalen is dat zeer schrijnend! Ook wij weten nog niet wat de hoogte is van de eigen bijdrage en in het keukentafelgesprek is er niet over gesproken. We wachten nog af, maar het is goed dat de stem van de meest kwetsbaren wordt gehoord!
Ingela DeWitte / Eigenaar
Misschien is het zelf kiezen van dienst verlener met klik transparant , al vanaf 14 € per uur wit dus aftrekbaar wel zo warm. Kijk op EigenZorg.com hoe het werkt
Jan
Gewoon afschaffen die eigen bijdragen. De enige partij die daar vóór is, is de SP. Dus weet op wie je stemt.
Arbeider. / AOW ER
Gehuwd, en afhankelijk van de AOW, en met 2en zorg nodig.

Dan is het kiezen waar geef ik mijn geld aan uit.

Zowel de kosten van ziekenfonds eigen bijdragen , dus niet naar een arts. En alle bij horende kosten van zorg, is niet op te brengen.

We moeten ook eten.

de Vrolijke Nood
Neemt u contact op met de Vrolijke Nood: www.vrolijkenood.nl

Werkelijk, u krijgt er geen spijt van :)
Diana Koster
Geldt niet alleen voor de eigen bijdragen Wmo, maar ook voor eigen bijdragen in bijvoorbeeld de GGZ. Mensen kunnen niet bij de specialistische GGZ terecht omdat wel kwaliteit levert, maar niet gecontracteerd is. Slechtere zorg elders is wel gecontracteerd, omdat die deel uitmaakt van één van de (wel gecontracteerde) GGZ-reuzen.Mensen lopen daardoor door met problemen die allang behandeld hadden kunnen en moeten worden. Gevolg is dat er uiteindelijk veel meer geld aan zorgkosten gemaakt worden. Slechte behandeling duurt namelijk langer, omdat de patiënt minder, langzamer of helemaal niet vooruit gaat.
katinka / Vrijwilliger schuldhulpverlening en armoede
Het wordt steeds erger. Door dit kabinet. Minima en net er boven kunnen dit al heel lang niet meer betalen. Steeds mer mensen met schulden en dakloos. Dit kost de samenleving miljarden per jaar. Maar dat zien ze niet. De rigen bijdragen en eigen risico moet eerlijker verdeeld worden. De minima niets. Vanaf modaal een passend bedrag en de rijken het meest en veel. Dat is solidair
A. Wassenburg
Inderdaad, zorgwekkend. De mensen zien door de bomen het bos niet meer; zorg vragen is te ingewikkeld en dat is een hoge barrière. Misschien nog wel hoger dan de te betalen bijdrage. Bovendien: veel mensen mijden de zorg ook omdat ze van tevoren niet weten wat ze zullen moeten betalen. En dat is pas echt een kwalijke zaak. Als we de zorg dan toch willen commercialiseren, neem dan een voorbeeld aan internet- en gewone winkels: daar weet je vooraf precies wat je waarvoor betaalt. De hele gemeentelijke zorg is ontaard in een zooitje. Je zult er maar van afhankelijk zijn!
Anke
Gemeenten zijn grotendeels bezig met beleidszaken, dat is het enige dat nog belangrijk wordt gevonden. Investeren in deskundig personeel is "not done".

We hollen hard achteruit in zorg- en welzijnsland.
Moeder / Moeder zoon met ernstige chronische psychiatrische stoornis
Mijn volwassen zoon heeft autisme, een psychische aandoening die niet overgaat en waarmee men in het gunstigste geval hooguit leert mee te leven. Sinds 2015 valt zijn intensieve en langdurige zorg onder Wmo. Ik weet nauwelijks waar ik aan toe ben, laat staan dat mijn zoon dat weet. Hij valt nog met zijn ZZP 5C indicatie onder het overgangsrecht tot 2020. Maar wat dat behelst? Ondanks dat de gemeente in de Wmo indicatie bevestigt dat de zorg intensief en langdurig is, wordt de beschikking maar voor één jaar afgegeven. Het aanvragen hiervan slurpte verschrikkelijk veel tijd en energie. Ik en mijn zoon zijn om die reden geneigd om af te haken. Dit is geen zorg meer, maar een uitputtingsslag!
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Is dit soms beleid dat vanuit de Bilderberggroep gedicteerd wordt? Het komt er steeds meer op neer dat de zorg alleen maar voor diegenen is die veel geld hebben. Minima t/m modaal moeten maar creperen en zich verwaarlozen.Hebben de VVD en de PvdA soms een enorme hekel aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen?
Gemeenteambtenaar
"Hebben de VVD en de PvdA soms een enorme hekel aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen?"En huurders.Het afbraakkabinet.
F.Scevola / Gepensioneerd/voorzitter FNV-Kiem afd. Doetinchem en ook lied FNV-Senioren
Ik volg aandachtig de problematiek rondom de VMO-en de toepassing door de Nederlandse gemeenten aan, maar ik woon in buurland Duitsland sinds mijn pensioenering. Vanaf volgende jaar ik moet weer belasting in Nederland gaan betalen ( tot heden mijn AOW wordt in Ned. Belast en de aanvoellende pensioen in Duitsland),dat houd in: vanaf volgende jaar In Nederland belasting betalen,maar geen recht op de VMO-voorziningen,geen huursubsidie etc.te hebben ,omdat ik niet meer in Ned.woon en geen rechten in Duitland omdat daar geen belasting betaal. Dit na 35 jaren AOW-premie betaald te hebben en solidaer met de Nederlandse gepensioneerde te zijn geweest met EEN MISERABEL AOW-Pensioen. Ik hoor niemand daar over praten, ook binnen ons vakbond NIET.
sandra (44jaar)
Ik heb een angst- en depressiestoornis en ik heb lang moeten zoeken en knokken om een goede weekstructuur via dagbesteding en thuisbegeleiding te vinden zodat mijn gezondheid stabiel blijft. Ik heb nauwelijks inkomen maar mijn mijn "gelukkig" wel. Maar, hoewel wij het niet slecht hebben, is het voor ons ook niet te doen. Mijn eigen bijdrage was 0 euro in 2014, € 3200,- naar verwachting in 2015 en in 2016 moeten we onze maximale eigen bijdrage van rond de € 12.000,- gaan betalen!! Dit komt doordat het tarief van thuisbegeleiding gaat van € 14,20 per uur in 2015 (overgangsrecht) naar nu € 68,- per uur. Die €68,- stond op € 60,- maar ging 2 weken geleden opeens naar € 68,- vanwege extra administratieve kosten, alsof ik daarom gevraagd heb!! De dagbesteding was tot nu toe steeds 27% van het bestede budget zelf betaling en nu in 2016 maakt de gemeente Sittard-Geleen er 100% van!! Om deze cijfers te krijgen zijn we al vanaf mei 2015 bezig. Op het keukentafelgesprek van 26 oktober j.l. konden ze ons geen info hierover verstrekken. Na briefwisseling stonden de veranderingen 2 weken geleden in het stadskrantje. Is er iemand die een totaaloverzicht heeft van de tarieven die de gemeente hanteren? De gemeente Sittard-Geleen noemt hun 100% rechtvaardig. heb ik er dan om gevraagd om ziek te worden? Ik word hier verdrietig en ziek van!
Erik / Midden inkomen
Ik denk er zelf nu ook hard over om de zorg te mijden. De eigen bijdrage jaar-na-jaar is nl niet meer op te brengen voor ons. De zorg (begeleiding) blijft nodig want er is sprake van chronische klachten. Maar een substantiele inkomensafhankelijke eigen bijdrage naast alle andere (zorg)kosten en onderhoud kinderen is niet (meer) op te brengen. Heb al veel geld moeten lenen voor kosten van afgelopen jaren, terwijl elke 4 weken nieuwe factuur wordt ontvangen van bijna € 700,-. En de voorgestelde daling eigen bijdrage 2017 dan? Tsja, dan moeten wij alsnog €575,- per 4 weken betalen. Het is nu kiezen tussen verergering financiele problematiek vs verergering psychische problematiek. Duivels dilemma waar wij, en andere middeninkomens, nog steeds alleen in worden gelaten..
Ivo
Natuurlijk zijn er schrijnende gevallen en die moeten aangepakt worden. De voorbeelden hieronder spreken voor zich. Maar er zijn ook zorgvragen waar de overheid eigenlijk niet nodig voor zou moeten zijn. De doorgeslagen verzorgingsstaat moet een nieuw evenwicht vinden waarbij mensen meer zelf kunnen. Laten we ons realiseren dat er ook vele huishoudens zijn die met minder hulp het ook prima redden. Laten we niet het kind met het badwater weggooien
E.horchner
Natuurlijk moet iedereen aanspraak kunnen maken op zorg, maar is ook gevraagd hoe mensen dan hun zorgvraag oplossen. Ik ken gevalleen waarin mensen afzien van wmo zorg ivm hoge eigen bijdrage, maar hun geld vervolgens particulier inzetten.
Advertentie