Advertentie
sociaal / Nieuws

Eerste Kamer moet ‘meer toeslagenaffaires’ voorkomen

Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV: ‘Dit wetsvoorstel voor een Super SyRI leest als een blauwdruk voor een nieuw data-schandaal.’

12 januari 2021
data-privacy-persoonsgegevens.jpg

De voorgestelde datakoppelwet van minister Grapperhaus is volgens een coalitie van kritische partijen een 'blauwdruk voor meer toeslagenaffaires'. De Eerste Kamer kan de wet nog tegenhouden.

Blokkeren
De SyRI-coalitie, die bestaat uit onder andere vakbond FNV, Platform Burgerrechten en de Landelijke Cliëntenraad, stuurde maandag een brief naar de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat zij 'Super SyRI' noemen. De coalitie die het omstreden fraudeopsporingssysteem SyRI met succes voor de rechter sleepte, vindt dat de Eerste Kamer de nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden moet blokkeren. De Tweede Kamer stemde in december al in met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer beslist dinsdag over de procedure rondom de behandeling van de wet.

Datadeeltjesversneller
De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is bedoeld om sterker te kunnen optreden tegen fraude en georganiseerde criminaliteit. De wet maakt het mogelijk dat persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen de overheid en private partijen. Kamerlid Kees Verhoeven (D66) noemde het eerder al een 'datadeeltjesversneller'.

Blauwdruk
De SyRI-coalitie schrijft aan de Eerste Kamer dat de wet in strijd is met artikel 10 van de Grondwet, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het onbegrensde karakter van de wet zet de rechtsbescherming van burgers 'op losse schroeven', aldus de coalitie. Bovendien waarschuwen de criticasters dat de wet de deur opent voor misstanden, zoals in de toeslagenaffaire naar boven zijn gekomen. Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV: ‘Dit wetsvoorstel voor een Super SyRI leest als een blauwdruk voor een nieuw data-schandaal.’

Prullenbak
Daarom is het aan de Eerste Kamer om de wet tegen te houden, vindt Jong: ‘De Kamer mag deze wet niet klakkeloos aannemen. Als de Eerste Kamer haar controlerende taak serieus neemt en goed naar de kwaliteit van de wet kijkt dan zal het inzien dat de wet niet rijp is voor behandeling en hem naar de prullenbak verwijzen.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

van Zanten
Dit wetsvoorstel een 'SuperSyRI' noemen vanwege het combineren van de data is een voorbeeld van framing. Wie de SyRI uitspraak gelezen heeft weet dat de rechter het gros van de eisen in deze zaak heeft afgewezen, waaronder die gerelateerd aan het combineren en het gebruik mogen maken van de beschikbare data. Alleen toegewezen is het niet kunnen uitleggen van de gehanteerde algoritmes en het (wetgevings)conflict met art. 8 van het mensenrechtenverdrag. Het probleem bij zowel SyRI als het toeslagensysteem zit in de combinatie van een gammel uitvoeringsproces en gebrek aan transparantie in de gehanteerde algoritmes, in combinatie met wetgeving die niet eenduidig is.Samenwerkingsverbanden combineren nu ook al gegevens. Deze nieuwe wet is juist bedoeld om een juridisch kader te bieden om gegevens te combineren en te verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en de georganiseerde criminaliteit. Toezicht op de uitvoering van de wet is veel belangrijker.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Als je er vanuit gaat dat bij de toeslagenaffaire de Algemene wet bestuursrecht, waarin o.a. zijn opgenomen de beginselen van behoorlijk bestuur, (altijd) van toepassing is/blijft heeft de 1e Kamer niet zitten slapen en trouwens ook de 2e Kamer niet. Dan zijn de blunders vooral toe te schrijven aan staatssecretarissen, de politieke top, de Raad van State, rechters en het Kabinet.

Welke jurist weet hoe Belastingrecht, de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht zich met elkaar verhouden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Het is toch de taak van de Eerste Kamer, als Kamer van reflectie, om de uitvoerbaarheid en effecten van een wet te beoordelen alvorens daar mee in te stemmen? Die heeft dus zitten slapen bij de Toeslagenwet. En ook bij de Participatiewet (Bijstandswet).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie