Advertentie
sociaal / Nieuws

Duivels dilemma gemeenten rond inkoop jeugdzorg

In de regio Brabant Noordoost staan gemeenten voor een duivels dilemma. Tekenen ze, zoals geëist wordt, tijdig de contracten voor zorginkoop met jeugdzorgaanbieders, dan vallen er onherroepelijk instellingen om, of gemeenten komen zelf in grote financiële problemen.

10 oktober 2014

Gemeenten in de regio Brabant Noordoost staan voor een duivels dilemma. Tekenen ze, zoals geëist wordt, tijdig de contracten voor zorginkoop met jeugdzorgaanbieders, dan vallen er onherroepelijk instellingen om, of gemeenten komen zelf in grote financiële problemen.

Geen garantie zorg

Samen met de zorginstellingen hebben de gemeenten een brandbrief gestuurd aan staatsecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). Komt die niet eenmalig met zeven miljoen euro extra over de brug, dan kan de continuïteit van zorg niet gegarandeerd worden, beweren de ondertekenaars.

Gapend gat

De Brabant Noordoost is een van de regio’s waar nog geen inkoopcontracten zijn getekend. De wettelijke deadline ligt op 1 november. De overeenkomsten liggen volgens wethouder René Peters (CDA, wethouder sociale zaken Oss, jeugd, onderwijs en integratie, in de regio verantwoordelijk voor jeugdzorg) al sinds de zomer klaar. Maar na ondertekening gaapt een gat van 15 miljoen euro tussen de middelen die in 2013 (rekenjaar) werden uitgegeven en de middelen die per 2015 voor inkoop van jeugdzorg beschikbaar zijn.


Onaanvaardbaar

Gemeenten in de regio stelden de korting voor regionaal werkende jeugdhulpaanbieders vast op maximaal 15 procent. Nu blijken volgens Peters dat de werkelijke korting voor de jeugdhulpaanbieders uitkomt op 21 procent. De risico’s daarvan zijn onaanvaardbaar, volgens hem. ‘Uiteindelijk kan de jeugdzorg nog fors goedkoper. Alleen niet zo snel, niet per 1 januari 2015.’

Failliete gemeente

Peters zegt voor een duivels dilemma te staan: ‘Ik kan niet tekenen voor een failliete gemeente, maar ik kan evenmin tekenen voor een instelling die omvalt.’ Van een ‘onderhandelingsspel’, zoals Van Rijn stelt, is volgens Peters allang geen sprake meer. ‘Er zit geen licht tussen wat de instellingen en de gemeenten zeggen.’

Accountantsverklaringen

De zorgaanbieders hebben de regio er onder meer met accountantsverklaringen van overtuigd dat gegevens correct zijn aangeleverd. ‘Sterker nog’, zegt Peters, ‘een rekenmeester van het rijk keek mee en ook die kwam tot de overtuiging dat alle vinkjes juist zijn gezet.’

Flink schrapen

De contractpartijen kunnen volgens de wethouder door flink schrapen nog ettelijke miljoenen bezuinigen, maar daarmee houdt het op. ‘We hebben uitvoerig samen gekeken: wat kunnen instellingen nog doen om een deel van het risico te dragen en wat kunnen gemeenten nog bijdragen? Maar dan nog zijn we er niet. Ik kan toch niet zeggen: sorry maar ik koop geen zorg meer in? We hebben ook wettelijke verplichtingen. Alle cliënten die op 31 december van dit jaar in zorg zijn, hebben recht op voortzetting van die zorg in 2015. Dat kunnen wij niet waarmaken.’

Precedent

Peters zegt zich te realiseren dat, mocht er een financiële overbrugging komen van VWS, dat als een precedent zal worden opgevat door andere gemeenten. ‘Dat zie ik er wel van komen. De G32 hebben niet voor niks de noodklok geluid. Dit is geen flauwekul maar bittere ernst.’ 

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Angelique / bmw
Ik ken de casus niet maar wel de zorgaanbiedersmarkt. Ik stel voor tekenen zonder de gemeente in financiële problemen te laten komen, eens zien of de zorgaanbieder omvalt en zo ja dan verzeker ik je staan er meerdere aanbieders in de startblokken om het contract over te nemen tegen dezelfde afspraken. Natuurlijk gaan de opvolgende aanbieders meer geld vragen maar daar zijn ze aan gewend van oudsher (subisidieinfuus), niet intrappen pootje stijf houden...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Gemeentelijk beleid gaat steeds meer op ondernemen te lijken. Visie is niet meer genoeg, ook ondernemerskwaliteiten blijken essentiëel om een begroting rond te krijgen. Inkoop is bij ieder bedrijf een probleem, omdat je niet weet hoeveel klanten je gaat krijgen. Om het risico te beperken zou je een deel in kunnen kopen met volumekorting en een deel tegen een hogere prijs. Je contract is beperkt, met mogelijkheden om meer te krijgen. Denk buiten vaste patronen en grenzen. Denk binnen mogelijkheden en wees communicatief en transparant naar diegene waar je in wilt kopen, mischien hebben zij een tussenoplossing, zij hebben het belang om niet in januari 2015 hun faillisement aan te moeten vragen. Trouwens dan heb je geen juiste leverancier meer. Door Angelique (bmw):"eens zien of de zorgaanbieder omvalt en zo ja dan verzeker ik je staan er meerdere aanbieders in de startblokken om het contract over te nemen tegen dezelfde afspraken" Dit zou makkelijk zijn als er veel concurrentie met de juiste expertise op de markt is. Jammer, maar helaas hebben instellingen een doelgroep met haar eigen expertise, zo hebben zij zich onderscheiden en hun betstaansrecht opgebouwd. Als je kind door een instantie opgevangen wordt, met niet de juiste expertises, dan krijg je behandeling met trial and error, dit blijkt veel missers te veroorzaken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Zo moeilijk is dat niet.Eerst: die ettelijke miljoenen bezuinigen die volgens Peters nog bezuinigd kunnen worden. Waarschijnlijk zijn de instellingen te laat begonnen met de kosten omlaag te brengen (vastgoedportefeuille doorlichten, ontslag personeel dat straks niet meer nodig is, etc.), en dat moeten ze dan nu maar eens snel mee beginnen.Dan de reserves van de instellingen aanspreken (ik weet uit ervaring dat vele instellingen miljoenen aan algemene reserves hebben); is hier naar gekeken?En voor de rest hebben Van Rijn en Teeven een potje van 200 miljoen dat juist bedoeld is voor een tijdelijk gat tussen de huidige omzet en de beschikbare middelen. Maar die moeten uiteindelijk wel weer terugbetaald worden. Dus bezuinigen moet sowieso. Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzor …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeugdzorgdeskundige
De instellingen bedriegen de boel. Ze wisten al vanaf 2010 dat dit ging komen en hebben onvoldoende bezuinigd. En wat zegt de rekenkamer? Vermoedelijk heeft die de afgelopen jaren aan de bel getrokken over de instellingen zoals dat overal in het land gebeurt. Heeft de wethouder daarnaar geluisterd? Heeft de wethouder naar waarschuwingen op zijn blog geluisterd? Of naar prof Heertje die veel heeft gezegd en geschreven over jeugdzorg en geld? Of naar de deskundige op het gebied van Jeugdzorg en beleid, René Clarijs, die jaren geleden al waarschuwde voor het risico op faillissement voor gemeenten als ze niet heel veel beter op de jeugdzorg gaan letten.We kijken hier naar een wethouder die waarschuwingen over de jeugdzorgsector niet serieus heeft genomen. Die er met open ogen is getrapt en nu ook weer zo goedgelovig is te denken dat er kinderen in de knel komen als zij niet meer geld geven. Van Rijn zal deze wethouder als voorbeeld stellen, en hem laten vallen. Tenminste als hij zijn lijn tot nu toe volgt.Het is mooi geweest met de instellingen en hun verhalen over zorg aan kinderen die in problemen zou komen als ze niet meer geld krijgen en de continue chantages en politieke spelletjes op dat gebied. Dat er nu accountants meekijken, zegt helemaal niets hierover en is dus ook volstrekt niet relevant. Accountants zijn geen politici, geen onderzoekers of intellectuelen die richting aangegeven.De mensen die dat wel zijn hebben echt jarenlang aan de bel getrokken, tot op de persoonlijke site van René Peters aan toe. Maar hij weigerde het te te geloven en vond het makkelijker om en publique mee te gaan met verhalen over zielige kinderen. Dat zegt iets over de kwaliteit van Peters als wethouder dat hij zijn gemeente in deze positie heeft gebracht.Peters zou daarom moeten aftreden, er moet een nieuwe wethouder komen die de jeugdzorg per onmiddelijk onder curatele zet en failliet verklaart. De curator kan zorgen dat de zorg wordt gecontinueerd door andere aanbieders die wel vernieuwend zijn en niet zo leugenachtig.En de medewerkers hebben pech gehad, zij hebben veel boter op hun hoofd door zo lang bij deze instanties te werken zonder klokken te luiden over het lot van de kinderen en het wangedrag van de bestuurders. Vaak zijn ze jong en vrij goed opgeleid, dus ze komen wel weer aan het werk. En in de tussentijd is daar de WW.Het is tijd dat elke vorm van mededogen met instellingen en bestuurders die door roeien en ruiten gaan voor meer geld en zich volstrekt niet bekommeren om de maatschappelijke gevolgen daarvan, afgelopen is. Desnoods strafrechtelijk vervolgen als het nodig is, het is tijd dat de democratie terug komt en weer belangrijk wordt gevonden.Instellingen zijn niet de baas en gaan niet over het geld, maar gemeenten. En die doen er goed aan in te kopen bij instanties die de veiligheid van de kinderen garanderen, alles doen aan onderwijs en het welzijn en geluk van de kinderen in plaats van de boel systematisch bedriegen om er zelf beter van te worden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Door Jeugdzorgdeskundige:"De instellingen bedriegen de boel." "Het is mooi geweest met de instellingen" "En de medewerkers hebben pech gehad, zij hebben veel boter op hun hoofd door zo lang bij deze instanties te werken zonder klokken te luiden over het lot van de kinderen en het wangedrag van de bestuurders." "En die doen er goed aan in te kopen bij instanties die de veiligheid van de kinderen garanderen." Jeugdzorgdeskundige, zou u mij kunnen vertellen wat u precies bedoelt en welke oplossing u wilt? In eerste instantie brandt u de gehele Jeugdzorg af en later zegt u: "inkopen bij instanties die de veiligheid kunnen garanderen." Maar die zijn er volgens u niet. Graag hoor ik een oplossing voor deze problematiek. Jeugdzorg is gebaat bij duidelijkheid en structuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Door Frits van Vugt: "Waarschijnlijk zijn de instellingen te laat begonnen met de kosten omlaag te brengen" Daar kunnen ze nog niet mee beginnen, omdat ze niet weten wat er ingekocht gaat worden. Ontslag wordt niet verleend door het UWV, omdat de inkoop nog moet gebeuren. Gemeentes konden niet eerder inkopen, omdat de landelijke overheid onlangs de te bekomen gelden bekend maakten. Een overgangsfase zou de oplossing zijn, dan valt er geen kind tussen de wal en het schip.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Waarom is iedereen verbaast en blijft van mening dat de bezuiniging moet worden gerealiseerd? Waarop was die bezuiniging dan gebaseerd? Loze kreten als de gemeente dichter bij de burgers en innovatief. Ze zijn nog aan het inkopen! Ze zijn niet eens gestart met uitvoeren. Wat heeft het rijk meer gedaan dan de boel met een korting over de schutting gooien. En waarom accepteert iedereen dit? Stel dat het rijk een hoger of lager percentage had gekozen, voeren we dat dan ook uit? Raar....wat zou je zelf doen als iemand dat met jou deed?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
@Bert,

als het UWV inderdaad geen ontslagvergunning afgeeft, dan rest het potje van Vanb Rijn en Teeven, waarover ik schreef. Dat is hier voor bedoeld.Maar natuurlijk is het niet goed dat de gemeenten in NO Brabant geen duidelijkheid geven. Als zij subsidiebeschikkingen afgeven met de lagere omzet, dan kan het UWV wel instemmen met het ontslag. Maar ik lees in het bericht dat weth. Peters van Oss liever wacht tot een ander (extra budget van Van Rijn) hem komt redden... En zo zit de wereld nu niet meer in elkaar....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeugdzorgdeskundige
@ Bert Ik doel op nieuwe organisaties, die innovatief zijn en die nu door de gevestigde jeugdzorg bestreden en buitengesloten worden. Zie ook wat Angelique hieronder schrijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Angelique / bmw
De instellingen wisten al jaren dat deze episode eraan zat te komen, vanaf Rouvoet toen deze maandelijks om wachtlijstcijfers vroeg, deze niet adequaat kreeg en vervolgens weer honderden miljoenen moest bijpassen volgens de MO groep om de wachtlijsten weg te krijgen en vervolgens daarna te horen kreeg dat het volgende jaar minstens zo'n bedrag structureel nodig zou zijn. Dit alles stond allemaal gewoon in de krant dus dus bestuurders en medewerkers konden het gewoon weten. Vanaf dat moment was voor iedereen duidelijk dat er verandering kwam. De maat was echt vol. Provincie's waren het zat en deelde mee dat zij zich door zorgaanbieders bedondert voelden, zij stonden in hun hemd , en bouwde de subsidie structureel af en maakte plaats voor kleinere aanbieders die vervolgens door de oude aanbieders opgeschrokt werden. Zo werd omzet binnen gehouden en niet nagedacht dat deze episode die nu bestaat gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van hun"oude"organisatie" Subsidie infuus bestaat gewoon niet meer en innoveren en differentiëren is wat de gemeente de komende jaren primair aan hun gecontracteerde zorgbedrijven standaard moeten eisen en vastleggen. Nu wederom lange termijn relaties bouwen onderdruk van " anders vallen er kinderen tussen wal en schip "is een herhaling van de oude situatie. Laat u niet gek maken, met de meeste kinderen in de jeugdzorg gaat het best goed, de missers halen de media en daar maakt de sector gretig (mis)gebruik van om inkomsten te verkrijgen en druk in de onderhandeling mee op te voeren. Er zijn heel veel goed willende hard werkende mensen in de sector die het graaien door hun organisaties ook de neus uitkomt, ze kunnen niets want het kost hun gewoon hun baan. Stel dat alle vakmensen, goedwillende medewerkers uit de sector morgen protest aantekenen, gaan ze bij de eerst volgende mogelijkheid de laan uit, er heerst echt een hele kwalijke sfeer in de jeugdzorg die voorbij gaat aan het doel waarvoor de sector bestaat en de kwaliteiten van medewerkers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van adequate jeugdzorg voor de jeugdige die dit behoeft
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Help
Beste gemeente,De helft van deze kinderen kunt u laten vallen hoor stuur ze naar huis naar hun gezonde ouder!! Geef de kinderen terug die onder leugens een uit huis zijn of ots hebben stop dit en u bespaart bakken met geld!! Geef waar nodig hulp aan huis en u zult merken dat u bakken met geld bespaart!! Dus sluit de jeugdzorg kantoren en door hun opgerichte kindergevangenissen maar dat zou heel veel leed bespraken en veel geld opleveren. Alleen kinderen die uit huis zijn om dat ze gehandicapt zijn en echt zware zorg nodig hebben kunt u niet naar huis sturen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / ZZP
Misschien heb ik wel een ideetje, dat wél werkt.

De jeugdzorg instelling werkt op een bepaalde manier. Een manier die altijd heeft gewerkt, want het benodigde geld kwam toch wel uit Den Haag. Nu zou de gemeente, eventueel in samenwerking met meerdere andere gemeentes, een stichting op kunnen richten. Aan het hoofd van de stichting staat een persoon die in loondienst is van de gemeente en dus al salaris KRIJGT. Er hoeft dus geen dure directie te worden aangesteld. Goed. Vervolgens neemt die stichting alle medewerkers van de huidige jeugdzorg instelling in dienst en gaat de zaak zelf regelen. Dat willen ze toch zo graag in Den Haag? Nou dan. Ik weet wel heel zeker dat het zelfde werk kan worden gedaan voor minstens 30 procent minder geld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marchand
De oproep klopt, de feiten ook. Wel hoor ik weinig dat m.n. de provincie grotendeels debet is de problemen. Misschien moet daar wat 'smartengeld' gehaald worden. Zij hebben jarenlang met de aanbieders in een weinig prikkelende omgeving instellingen verwend en weinig kritisch gemaakt. Die luwte is niet meer en dat knalt er hard in. Dus: laat provincies het verschil tijdelijk bijpassen met afbouwplan de jaren erna!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie