Advertentie
sociaal / Nieuws

Ook Drentse gemeenten luiden noodklok

De Drentse gemeenten eisen, in navolging van de Overijsselse en Groningse gemeenten, dat er minimaal 600 miljoen euro extra in het gemeentefonds wordt gestort. Daarnaast moet het Wmo-abonnementstarief worden afgeschaft.

29 oktober 2019
ruimte---kettingslot.jpg

Na de Overijsselse en Groningse gemeenten eisen ook de Drentse gemeenten dat er minimaal 600 miljoen euro extra in het gemeentefonds wordt gestort. Daarnaast willen ze meer beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein. Het Wmo-abonnementstarief moet worden afgeschaft. In een brandbrief aan de Tweede Kamer zetten de Drentse gemeenten hun noden en eisen uiteen. Morgen behandelt de Kamer de begroting van VWS.

Nu geld nodig

De financiële grens is bereikt, stellen de Drentse gemeenten in hun brandbrief. Zonder ingrijpende maatregelen zijn de gemeentelijke begrotingen voor 2020 niet sluitend te krijgen. Het stuit de Drentse gemeenten, net zoals vele andere gemeenten, tegen de borst dat het rijk miljarden euro’s over houdt, terwijl de gemeenten fors moeten bezuinigen. ‘We zijn weliswaar als gemeenten in gesprek met het rijk over de financiële verhoudingen op langere termijn, maar we hebben nú geld nodig. Daarom vragen wij de Tweede Kamer om 600 miljoen extra beschikbaar te stellen in 2019’, aldus Jisse Otter, wethouder financiën van de gemeente Emmen.

Beleidsruimte

Maar geld alleen is niet genoeg. ‘We moeten ook meer eigen beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein krijgen’, benadrukt Harmke Vlieg, wethouder sociaal domein van de gemeente Assen. ‘Gemeenten kunnen goed invulling geven aan hun taken in het sociaal domein, maar juist door de beperkte eigen ruimte lopen de tekorten op. We denken dan bijvoorbeeld aan meer grip op doorverwijzingen naar de jeugdzorg, meer mogelijkheden om te sturen op eigen bijdragen en het afschaffen van het abonnementstarief.’

Aanzuigende werking

Het college Assen besloot recent de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor algemene Wmo-voorzieningen – de wetswijziging hiertoe wordt op 1 januari van kracht – niet in te voeren. Daarmee gaf de gemeente een duidelijk signaal af naar het rijk. ‘We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar we kunnen steeds minder sturen’, stelde Vlieg onlangs in Binnenlands Bestuur. Het inkomensonafhankelijk abonnementstarief geldt sinds dit jaar al voor maatwerkvoorzieningen. Sinds die tijd zien gemeenten, zoals gevreesd, een toename van het aantal mensen dat voor een Wmo-voorziening, vooral voor eenvoudige schoonmaakhulp, bij gemeenten aanklopt.

Lobby

De noodkreten en brandbrieven vanuit de provincies laten zien dat de druk bij gemeenten hoog oploopt, stellen de Drentse gemeenten. Het is niet zo dat de Vereniging van Gemeenten (VNG) te weinig doet, maar de lobby en de onderhandelingen hebben tot nu toe niet tot zichtbaar resultaat geleid. ‘Als Drentse gemeenten hebben we daarom de behoefte ons geluid te laten horen’, laat de ambtelijk secretaris van de Vereniging Drentse Gemeenten weten.    

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie