Advertentie
sociaal / Nieuws

Dordrecht stopt met integratiebeleid

Dordrecht is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse gemeente die helemaal stopt met haar integratiebeleid. Per 2015 moeten migranten hun eigen boontjes doppen en daar zijn ze prima toe in staat, aldus wethouder Harry Wagemakers (Beter voor Dordt).

31 januari 2014

De gemeente Dordrecht stopt in 2015 als een van de eerste gemeenten met haar integratiebeleid. Volgens wethouder Harry Wagemakers (Beter voor Dordt) kunnen migranten hun eigen boontjes wel doppen.

Integratie uit gemeentelijk beleid
Het woord “integratie” komt al sinds 2011 niet meer voor in beleidsstukken van de gemeente Dordrecht. Vraagstukken rond integratie worden vanuit regulier beleid benaderd in plaats vanuit specifiek beleid. Die aanpak heeft in Dordrecht tot allerlei samenwerkingsverbanden geleid tussen migrantenorganisaties en zorg-, jeugd- en onderwijsinstellingen. De gemeente ondersteunt deze initiatieven, maar subsidieert enkel nog op projectbasis.

Migranten doppen eigen boontjes
Volgens eigen zeggen is Dordrecht de eerste gemeente in Nederland die hiermee begon en ook de eerste die stopt met beleid specifiek gericht op participatie door migranten. ‘De migranten in onze gemeente zijn in staat hun eigen bonen te doppen. Net als iedere andere Dordtenaar hebben zij in Dordrecht dezelfde rechten en plichten’, zegt wethouder Harry Wagemakers die wegens ziekte niet beschikbaar was voor nader commentaar.

Niet afkomst, maar toekomst centraal
Een beleidsmedewerker laat weten dat migrantenorganisaties wel via andere potjes aanspraak kunnen maken op subsidie, maar niet meer met het oormerk integratie. ‘We pakken integratie vanaf 2015 aan vanuit een andere methodiek. In de laatste nota met de titel “Allemaal Dordtenaren” was het uitgangspunt dat niet meer afkomst, maar de gezamenlijke toekomst centraal staat. Vraagstukken rond integratie nemen we voortaan wel mee in de participatiemonitor.’

Jaarlijks 1,4 miljoen euro bespaard
Uit die evaluatie van de participatie van Dordtse migranten in de afgelopen drie jaar blijkt dat ook flink wat geld is bespaard door de beleidsverandering: jaarlijks 1,4 miljoen euro. Van 1, 9 miljoen euro naar vijf ton. Toch zijn er ook aanmerkingen. De bekendheid en toegankelijkheid van instellingen moet groter en er moet meer aandacht komen voor de kwetsbare positie van vluchtelingen. Ook moet het bevorderen van het diversiteitsbeleid bij zowel gemeente als instellingen op de agenda blijven. ‘We hebben regelmatig overleg met migrantenorganisaties. Ze hebben laten zien dat ze zonder subsidie van de gemeente en met de nieuwe verbindingen die ze hebben gelegd voor de belangen van migranten kunnen opkomen’, aldus de beleidsmedewerker.

Eerste gemeente die stopt
De gemeente wijst erop dat Dordrecht in de jaren tachtig een van de eerste gemeenten was die begon met een integratiebeleid en nu de eerste is die er weer mee stopt. ‘We weten dat veel andere gemeenten ook deze bewegingen maken, maar op het ministerie van Sociale Zaken zeiden ze pas nog dat geen enkele gemeente er helemaal mee was gestopt’, vertelt de beleidsmedewerker. Vanaf 2015 voert Dordrecht alleen nog de wettelijke taken uit, zoals de antidiscriminatiewetvoorziening en coaching bij huisvesting van vluchtelingen. Volgens de gemeente wil het ministerie dat meer gemeenten het Dordtse voorbeeld volgen.

Forum nooit voorstander specifiek integratiebeleid
Woordvoerder Mohamed Mahdi van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, stelt in een reactie dat Forum nooit voor- of tegenstander is geweest van een specifiek integratiebeleid en dat de gemeenten Amsterdam en Rotterdam ook geen specifiek integratiebeleid meer hebben. ‘Amsterdam heeft in navolging van de wens van het ministerie het integratiebeleid omgezet in participatiebeleid. Participatie en burgerschap zitten daar al bij elkaar.’

Maatwerk in de gaten houden
Forum ziet meer gemeenten spelen en worstelen met hun integratiebeleid. 'De een schuift het af, de ander zet het om in participatiebeleid. Ons is het om het even. Het gaat niet om het beleid, maar om het oppakken van problemen van migranten. Gemeenten zeggen nu dat huidige instituties in het onderwijs en de jeugdzorg en het UWV de problemen voor alle burgers gaan oplossen, dus ook voor migranten. De vraag is of dat ze gaat lukken. Kunnen ze de hoge schooluitval en jeugdwerkloosheid onder migranten verminderen? We hebben daar vertrouwen in, maar zullen het in de gaten houden en ze erop aanspreken of ze het gaan doen. Als ze kiezen voor maatwerk, moet dat wel gebeuren.'

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Oprechte complimenten aan Dordrecht! Het overdreven "aan het handje meegenomen worden om te krijgen waar men allemaal wel niet recht op heeft", zonder daar ook maar zelf enige inzet voor tegenover te stellen, is van de belachelijke. We zitten inmiddels in een wereld waar iedereen overal alles vandaan weet te halen (hebben de Bulgaren met de belastingdienst wel weer laten zien...). Schooluitval en jeugdwerkloosheid onder migranten?!?!!? Tot wanneer behoort men tot deze groep; tigste generatie?!?!?! Schooluitval en dat men niet wil werken is een opvoedingsissue wat vaak al bij de ouders speelt en wordt meegegeven (even los van de crisis). Wanneer worden kinderen weer opgevoed dat wanneer men iets wil bereiken, je school moet afmaken en het een schande is om niet te werken?!?!? Er zullen altijd gezinnen blijven waarbinnen wordt gepredikt "je krijgt toch wel een uitkering, ook als je niets doet". Voor alles is er een subsidie of toeslag/tegemoetkoming in de kosten. We zetten grenzen open, we willen zo graag iedereen helpen, maar laat het ook eens van beide kanten moeten komen! Een ander punt van blindheid van de overheid; de georganiseerde jonge bendes waar men maar geen vat op heeft; zolang men hele wijken accepteert waar de Nederlandse cultuur, waarden en normen volledig vervagen/allang niet meer aanwezig zijn, vraag je om ellende. Je creëert enclaves met andere opvattingen en handelswijzen binnen Nederland en dat breidt zich alleen maar verder uit. Wij zijn namelijk niet zo verbonden, zij wel (door indoctrinatie/angst/"geloof"). Doe die blinddoeken nou eens af!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie