Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemopper over te weinig zorgbudget ‘van alle tijden’

De zorgen van veel wethouders over te krappe budgetten voor de Wmo 2015 en de Jeugdzorg en de kritiek op de verdeelmodellen die in de ogen van veel wethouders niet kloppen, deelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) niet. ‘De discussie of er geld genoeg is voor de zorg is van alle tijden en zal van alle tijden zijn.'Dat stelt Van Rijn in een interview in Binnenlands Bestuur.

05 november 2015

De zorgen van veel wethouders over te krappe budgetten voor de Wmo 2015 en de Jeugdzorg en de kritiek op de verdeelmodellen die in de ogen van veel wethouders niet kloppen, deelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) niet. ‘De discussie of er geld genoeg is voor de zorg is van alle tijden en zal van alle tijden zijn.’

Worstelen

‘Ik snap heel goed dat het proces met nog meer geld erbij makkelijker zal zijn. Dat is ook zo. Tegelijkertijd willen we met elkaar de zorg ook in de toekomst betaalbaar houden en proberen we die zo goed mogelijk te organiseren.’ Dat stelt Van Rijn in een interview in Binnenlands Bestuur, waarin hij terugblikt op de eerste tien maanden van de decentralisaties Wmo 2015 en Jeugdzorg. ‘Ik snap best dat in deze fase van de strijd wethouders daar enorm mee worstelen. We moeten met elkaar de tijd nemen om te kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. Als we er in slagen om preventiever – aan de voorkant – te werken, dan kunnen we aan de achterkant kosten besparen en zijn we nog beter voor de mensen bezig ook.’


Knelpunten verdeelmodel

De kritiek op de verdeelmodellen verbaast hem. ‘We doorlopen daarvoor een zeer zorgvuldig proces. Van een historisch verdeelmodel gaan we naar een objectief verdeelmodel, wat we allemaal beter vinden. Ja, dan zitten daar voor- en nadeelgemeenten bij. Ik heb ook nog geen nieuw verdeelmodel meegemaakt dat níet leidde tot discussie. We zullen periodiek met elkaar om tafel zitten om te kijken of het model werkt en of er dingen moeten veranderen. Er zijn knelpunten gesignaleerd, zoals rondom het woonplaatsbeginsel – die moeten we oplossen. Daarnaast is een vangnet gemaakt; als er te grote verschillen zijn tussen het historische en het objectieve model, dan moeten we een maximum bepalen waarop gemeenten er op achteruit mogen gaan. Zodat ze tijd hebben om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.’


Administratieve lasten

De vermindering van administratieve lasten noemt Van Rijn als een van de belangrijke uitdagingen voor 2016. ‘De lasten zijn eerder toegenomen omdat iedereen zijn eigen contractvoorwaarden en zijn eigen manier van registratie en toezicht heeft. Het afschaffen van centrale indicaties en het meer ruimte aan lokaal maatwerk zouden op den duur tot minder administratieve lasten moeten leiden. Daarom zijn we bij de wijkverpleging aan het kijken of we de bekostiging zodanig kunnen aanpassen dat de professionals meer ruimte hebben en minder hoeven te registreren. Ik wil dat dit ook wordt geregeld in de contractvorming tussen gemeenten en aanbieders.’


Dementiezorg

Ook aan de dementiezorg moet hard worden getrokken. ‘Dementie is een lang en slopend proces. Het begint met kleine signalen dat het wonen thuis steeds moeilijker gaat, tot het moment dat iemand naar een instelling moet omdat het thuis echt niet langer gaat. Dat vereist samenwerking over de domeinen heen.’

Lees het hele interview met staatssecretaris Van Rijn in Binnenlands Bestuur nr. 22 van deze week.    

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Teeja Bongaards / manager
De tijd die we nu kwijt zijn aan al die overleggen met al die gemeenten (105 voor de organisatie waar ik werk) die allemaal op een eigen manier geïnformeerd willen worden met ieder een eigen format...die tijd zou ik graag besteden aan de directe hulpverlening aan kinderen en gezinnen die dit nodig hebben. Terugdringen van bureaucratie was een speerpunt; we zien hier helaas erg weinig van terug, want het is alleen maar meer geworden. Het kabinet worstelt met de meevaller van 5 miljard en weet niet hoe die te verdelen....als er nou eens 1 miljard terugvloeit naar de jeugdzorg en 1 miljard naar de opvang van vluchtelingen dan is er nog 3 miljard over om aan andere groepen te besteden die het nodig hebben.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Gemeenten/wethouders moeten eens leren minder meer uit te geven.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Dit is een gotspe. Zelf te laf zijn om door het nemen van pijnlijke maatregelen bezuinigingen realiseren, daarom de taken maar over de schutting van de gemeenten gekieperd met een forse bezuinigingstaakstelling zonder ze daarvoor de broodnodige instrumenten te geven en dan roepen dat gemeenten niet moeten zeuren om meer geld.
Masha
Er is een hele grote communicatiestoornis gaande.

Gemeenten maken de ministers wijs dat de bevolking met zeer ernstige problemen kampt en zij zijn weer belazerd door de leugens van de wijkteams.

De bezem moet er nu al doorheen want de meeste hulp is helemaal niet nodig en wordt opgedrongen..

Klinkklare onzin.
Bert
Er bestaan een heleboel vergissingen omtrent het bepalen van de zorg, de noodzakelijkheid en welke zorg het doel dient, met het kind voorop.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van het jeugdbeleid en moet zorgen dat de juiste voorwaarden aanwezig zijn, maar de jeugdzorgwerker bepaald, al dan niet in overleg met professionele collega's, welke zorg en welke acties er moeten komen.De jeugdzorgwerker is geregistreerd, valt onder het tuchtrecht en is wettelijk verantwoordelijk. De gemeente niet. De gemeenten vallen niet onder het tuchtrecht, hebben niet de inhoudelijke kennis, kunde en ervaring betreffende jeugdzorg en kunnen en mogen wettelijk niet beslissen over de vorm en inhoud van jeugdzorg.

Wijkteams bepalen niet, de individuele jeugdzorgwerker die bepaalt, al dan niet in overleg met ervaren collega's.Door Broadcaster: “daarom de taken maar over de schutting van de gemeenten gekieperd.”

Dit is onjuist, de VNG, de gemeenten hebben in meerderheid besloten om de jeugdzorg zelf ter hand te nemen en de landelijke overheid vond dit een goed idee, zorg en verantwoordelijkheid dichter bij de burger. Pas in een later stadium zijn gemeenten gaan sputteren, omdat toen duidelijk bleek hoe complex goede jeugdzorg is, dat je er dus echt verstand van moet hebben, hier is ontstaan dat de jeugdzorg professional volledig zelf verantwoordelijk is voor de beslissing en de zorg en niet de gemeenten.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Op zichzelf een plausibele financiële uitleg van de staatssecretaris.

Inmiddels is men echter ook reeds een tiental jaren bezig met de voorbereiding en uitvoering van de zgn. 3 D wetgeving. Kunnen ze bij het Rijk (en de VNG) dan niet vooruit denken en uniforme systemen voor de administratie en contracten voorafgaande aan de invoering van wetgeving bedenken en uitwerken? M.a.w. wanneer kan er eens een einde komen aan het geklungel in Overheidsland? In dit geval met name vooral bij ministeries.
Ben Mak
Er wordt geen hulp gegeven aan degenen die het echt nodig hebben en willen.

( ouderen,gehandicapten,chronisch zieken,kinderen met echte psychische problemen bijv.)

Dat is niet aantrekkelijk en uitdagend genoeg.

Ze willen avontuur en tegenwerking doordouwen en pesten daar zit het personeel op plekken waar ze niet nodig zijn en heel veel verdriet geven dat doen ze het liefste.

Zo professioneel.
Advertentie