Advertentie
sociaal / Nieuws

Van Rijn: geen verzorging door werklozen

Het voorstel van de Deventer wethouder Margriet de Jager is haar op een motie van treurnis komen te staan. Ook staatssecretaris Van Rijn is er tegen werklozen in de thuiszorg in te zetten.

04 juli 2013

Mensen die zijn aangewezen op persoonlijke verzorging moeten kunnen blijven rekenen op hulp van goede kwaliteit door gekwalificeerde verzorgers. Dat de gemeente Deventer werklozen en vrijwilligers deze verzorging wil laten doen, is volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) in strijd met dat uitgangspunt.

Lijfsgebonden zorg
Van Rijn meldt donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het beeld over de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd. Door die hervormingen worden de gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor onder meer de lijfsgebonden zorg.

Goede kwaliteit
De bewindsman werkt aan plannen die gemeenten en andere betrokken partijen helpen zich voor te bereiden op de nieuwe koers. Ook komt hij naar verwachting dit najaar met een wetsvoorstel dat moet waarborgen dat kwetsbare mensen ondanks alle veranderingen ondersteuning van goede kwaliteit blijven krijgen.

Opheldering
De Kamer maakt zich grote zorgen over de berichten uit Deventer en wilde opheldering. Burgemeester en wethouders in Deventer benadrukten al dat niemand zonder noodzakelijke professionele zorg komt te zitten en dat werkzoekenden niet lukraak aan een hulpbehoevenden worden gekoppeld.

Motie van wantrouwen
Het voorstel om werklozen en vrijwilligers in te zetten in de thuiszorg deed de Deventer wethoduer Margriet de Jager in een uitzending van Nieuwsuur. De SP diende daarop een motie van wantrouwen in tegen de wethouder, die de steun kreeg van de gehele oppositie. De collegepartijen zorgden er echter voor dat de motie werd verworpen. Een motie van treurnis, ingediend door de PvdA, haalde het wel. 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

t. faber / gepensioneerd
Uit deze discussie over het zoveelste maatschappelijk onderwerp blijkt wederom zonneklaar dat de landelijke politiek - en met name het huidige kabinet - ten aanzien van één vaardigheid uitblinkt en daarin ook bijzonder succesvol is: namelijk het telkenmale creeeren van onzekerheid in de maatschappij en daarmee scheppen van onrust onder de ingezetenen van dit land. Bedenkt wel, geachte medeburgers, dat het hier gaat om door ons royaal betaalde politici die steeds weer hun vuile was over de schutting in onze tuinen dumpen en ons hun rotzooi laten opruimen. Dat landelijk het vertrouwen in de politiek zo langzamerhand tot het nulpunt is gedaald is inmiddels een notoir feit, hoewel dat de "onaanraakbaren" in Den Haag een rotzorg is, zo blijkt keer op keer. Tijd voor een echte ouderwetse volksopstand misschien?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
@loek: misschien verkeerde terminologie gebruikt, overheidssalaris lees: geld van de maatschappij (wat m.i. ook ten dienste van de maatschappij mag worden ingezet en dus niet alleen de overmaking ervan). Meehuilen met de popi's, nauwelijks maar daarvoor moet je iemand kennen om dat te kunnen bevestigen. En v.w.b. de schuldvraag; we doen daar in de volle breedte allemaal aan mee. Hoe kan het bijvoorbeeld dat je binnen een maand zo'n dertig twintigers aan je bureau krijgt die niet "de baan die zij voor ogen hebben" kunnen vinden en aangeven echt "er alles aan te hebben gedaan". Op de vraag wat ze dan eraan hebben gedaan en waarop ze hebben gesolliciteerd, loopt het een "beetje" spaak. Dertien ervan hebben de opleiding niet afgerond, vinden dat OK en zien het als taak van het bedrijf waar ze komen te werken om hen te bekwamen in wat ze daar moeten doen. Ok, ook goed, maar wat heb je dan, met deze taak voor de baas voor ogen, voor beeld als het gaat om je salaris? "ik zou al tevreden zijn met 1.500 (met een rek tot aan wordt aangegeven tot een "nuchtere" 2.100!)". Ok, dat is dan bruto? Wat, daar kom ik niet voor! Maar je hebt je (VMBO-MBO-(zelfs ook HBO 1e jaarsafhakers) opleiding niet eens afgerond en je verwacht ook nog van de baas dat deze je gaat opleiden; wat verwacht je dan? Met een uitkering heb ik tenminste ook nog vrije tijd en niemand die zegt wat ik moet doen!

Dit zijn helaas slechts een paar "schrijnende" voorbeelden van de dagelijkse praktijk. Deze groep heeft niet als een veertig of vijftigjarige al echt wat bijgedragen. Deze groep moet nog laten zien wat zij waard is. Ook zij behoren tot ONZE toekomst. En natuurlijk zijn er tal van welwillenden en deze pakken ook gewoon goed zaken op. Er is misschien niet voor iedereen werk binnen de opvattingen die er binnen onze maatschappij heersen "in dienst van een organisatie", maar er ligt echt nog een hele hoop werk "in dienst van de maatschappij" en mijn stille hoop is dat de ingeslopen luiheid uit de maatschappij verdwijnt. Overigens iedereen die tientallen jaren heeft gewerkt, vind ik persoonlijk ook gewoon recht hebben op zonder dat daar dwingend iets tegenover staat, maar er zijn echt leeftijdsgroepen bij die het werken, structuur in leven en de waarde van geld, nog moeten ervaren. We zijn daar in de goede tijd allemaal debet aan geweest dat deze groep deze opvattingen heeft meegekregen. Vandaar ook dat ik het als onze maatschappelijke taak zie om dit proces weer wat in banen te leiden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Dat werklozen bijv. huishoudelijke taken en boodschappen doen voor ouderen en chronisch zieken als tegenprestatie voor de uitkering, is heel normaal. Maar om hun specifiek medische zorg te laten doen, is onverantwoord. Want daar moet je goed voor opgeleid wezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
De clou zit hem in "lukraak" en dat is m.i. ook nooit de opzet geweest. Er is ontzettend veel te winnen voor zowel de zorgverlening aan huis, wat voor niet verpleegkundig geschoold personeel, kan inhouden, het opruimen, stofzuigen, bedden opdekken, koffie en een praatje, boodschappen en tal van andere dingen, als ook voor de werkeloze die (weer) gewend wordt aan structuur in de dag, betrokken blijft bij het werkproces, collega's en het gesprek weer heeft. Daar waar het medicijnen aangaat of sterk hulpbehoevend (assisteren bij toiletgang/douchen en ingeval van aanwezige protheses etc. aankleden) daar kan de verpleegkundig verzorger niet uit het beeld verdwijnen. Maar er is zoveel meer te doen en het verdient de aandacht om iedereen betrokken te laten zijn bij het arbeidsproces. Daarbij, wanneer je salaris (wat een uitkering dus eigenlijk ook gewoon is) krijgt vanuit de overheid, dan kun je dus ook gewoon worden ingezet door de overheid. DOEN DUS, we hebben er op de lange termijn allemaal baat bij en we gaan af van oneigenlijk werk voor de verpleegkundig geschoolde kracht.

Veel wijsheid Nederland!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
TIP! en dan moet iedereen maar gaan schoonmaken bij een ander. Ik word doodongelukkig als ik voor iemand dat werk moet gaan doen. Het is te hopen dat ik niet werkloos word en het is te hopen dat ik dan niet bij jou hoef schoon te maken want dat kan ik niet goed en daar word ik saggerijnig van. Leuk als zo iemand bij je thuis komt schoonmaken. Kortzichtig gedoe. Je moet blij zijn dat je een uitkering krijgt. Nou, daar heb ik ook hel wat jaartjes aan meebetaalt. En nu wordt alles afgeschaft en wordt je terwerkgesteld zonder dat je mag klagen. Volgende stap is dat mensen steeds meer ontslagen worden en steeds meer rotte klusjes moeten doen net zolang totdat de rijke happy few alles in handen hebben, geld touwtjes macht.. Dan krijg je een gecontroleerd politiestaat waarin de gewone mens niets te zeggen heeft. Leuk vooruitzicht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Beste Jantje, niemand zegt dat iedereen daarvoor "geknipt" is en wie dat niet is, moet dat ook vooral niet doen. Hulpbehoevenden worden ook niet gelukkig van iemand die met een sjagerijnig gezicht, alsof zij overlast vormen, hen helpt. Er zijn echter ook echt mensen te vinden die hier nog niet zo onwillig tegenover staan. Deze groep ziet het ook als maatschappelijk betrokken en sociaal, jij dus niet en dat is ook prima. Er is echter ook best iets te vinden wat jou, ingeval je gebruik maakt van een salaris van de overheid in de vorm van een uitkering, wel beter ligt. Het belangrijkste is in deze - los nog even van het item zorg - dat iedereen, dus ook in dit geval de werkelozen, niet doelloos worden, maar betrokken blijven bij de maatschappij. Overigens hoeft dit m.i. ook geen complete daginvulling te zijn, een voormiddag is al voldoende. Er zijn op dit moment hele groepen die de dag verslapen omdat ze gewoonweg niets om handen hebben en dat is kwalijk en heel jammer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / vm. jur.med.szw
quote:Er is echter ook best iets te vinden wat jou, ingeval je gebruik maakt van een salaris van de overheid in de vorm van een uitkering, wel beter ligt.

Beste Tipi,

U herhaalt uw mening dat een uitkering een overheidssalaris is. Zeg liever een sigaar uit eigen doos want in principe zijn het algemene middelen die uit de belastingen zijn opgebracht. Indien het nl. overheidssalaris is dan valt het op dat de betrokken Minister de uitkeringen in het kader van de bezuinigingen buiten schot heeft gelaten. Het imago van de uitkeringsgerechtigde wordt in dit land al jaren afgebroken terwijl je volgens de regelgeving buiten je schuld uitkering ontvangt. Uw visie lijkt helaas een beetje op meehuilen met de popi's. Het is immers altijd de schuld van degenen die aan de kant staan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipadekloon / Voorlichter
Komt die werkloze stratenmaker een beetje klooien aan dat houten been van mijn buurvrouw.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie