Advertentie
sociaal / Nieuws

Haagse daklozen ‘over de schutting gegooid’

Waarom geeft de gemeente Den Haag daklozen geld om te stad te verlaten? Dat wilde SP-Kamerlid Maarten Hijink weten van de minister van VWS.

19 februari 2020
Homeless-dakloos-thuisloos.jpg

Als Haagse daklozen elders in het land een woning willen zoeken, is de gemeente Den Haag bereid een handje te helpen met de verhuizing. Een goedbedoelde noodoplossing of ondoordacht paniekvoetbal van een gemeente die met de handen in het haar zit?

Verhuiskosten
Waarom geeft de gemeente Den Haag daklozen geld om te stad te verlaten? Dat wilde SP-Kamerlid Maarten Hijink weten van de minister van VWS. Hij reageerde op het plan van de gemeente Den Haag om dak- en thuislozen die de stad willen verlaten, naar een krimpgebied bijvoorbeeld, te helpen door kosten van de verhuizing voor te schieten of cadeau te doen. De borg van de nieuwe woning of treinkaartjes om de woning te bezichtigen kunnen op die manier vergoed worden.

Exporteren
'Ik vind het wonderlijk als gemeenten op deze manier hun problemen gaan exporteren. Het zou een gekke toestand worden als gemeenten tegen elkaar op gingen bieden om maar van de daklozen af te komen.' Bovendien gelooft Hijink niet dat krimpgemeenten zitten te wachten op de Haagse dak- en thuislozen. 'Als je het hebt over een krimpregio aantrekkelijker maken, daar is niemand op tegen. Maar ik ken ook genoeg krimpgemeenten waar de problemen al groot genoeg zijn.'

Wereldvreemd

Twee krimpgemeenten hebben in ieder geval al aangegeven geen trek te hebben om de problemen van de hofstad op te lossen. De gemeente Delfzijl reageerde fel op vragen van het Algemeen Dagblad. Volgens SP-raadslid Ron Meyer in Heerlen getuigt het van 'wereldvreemdheid om Haagse daklozen actief naar streken met enorme sociale achterstanden te sturen.' Hij vraagt dan ook de Heerlense wethouder van sociale zaken om naar Den Haag af te reizen en de gemeente 'te scholen over de vele manieren om sociale problemen te bestrijden in plaats van ze naar armere steden en streken over de schutting te gooien'.

Afbeelding

Vrije wil
De gemeente Den Haag benadrukt dat het gaat om mensen die uit vrije wil verhuizen. Dat krimpregio's die mensen niet zouden willen hebben, daar verbaast de gemeente zich over. Een voorlichter laat weten: 'Iedereen mag toch zelf weten waar hij gaat of staat? Of het nou een dakloze is of niet. Wij zien het zo: het zijn mensen, die moet je gewoon helpen. Daar denkt niet iedereen zo over, blijkbaar.' Kamerlid Hijink reageert: 'Gemeenten moeten mensen inderdaad helpen. Maar dat geldt voor Den Haag toch net zo goed?'

Driehonderd
De voorlichter van de gemeente Den Haag legt verder uit dat het gaat om daklozen die klaar zijn voor uitstroom uit de opvang, maar in de stad geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. Dat zou voor zo'n driehonderd mensen het geval zijn. Als die mensen elders op zoek willen gaan naar een woning, biedt de gemeente aan om 'administratieve belemmeringen', waaronder verhuiskosten, voor hun rekening te nemen. Tot nu hebben drie gezinnen in de pilot meegedaan aan de regeling. Eén persoon heeft zich daarna bij de gemeente gemeld met interesse in het aanbod.

Warme overdracht
Uit de antwoorden op raadsvragen van de Haagse stadspartij blijkt dat de gemeente weliswaar niemand dwingt te verhuizen, maar daklozen wel wijst op de mogelijkheden in andere gemeenten. Ook kan het college niet aangeven welke daklozen wel of niet in aanmerking komen voor de regeling. Er zou wel sprake zijn van een 'warme overdracht', maar na de verhuizing verplaatst de zorgplicht naar de ontvangende gemeente.

Paniekvoetbal
Het gebrek aan ondersteuning vanuit Den Haag baart Lesley Arp, fractievoorzitter van de Haagse SP, zorgen. 'Een dak boven het hoofd betekent nog geen doorstart. Als de verhuizing niet gepaard gaat met een baan of dagbesteding, is de dakloze niet geholpen.' Het is volgens Arp geen structurele oplossing voor de druk op de maatschappelijke opvang in Den Haag. 'Ik begrijp dat de gemeente met de handen in het haar zit. Maar dit is paniekvoetbal.'

Afbeelding

Kabinet aan zet
Zonder maatregelen vanuit het rijk, is een oplossing nog niet in zicht, denkt Arp. Het afschaffen van de verhuurderheffing zou wat haar betreft een goede stap kunnen zijn. 'Dit is een zaak voor het hele kabinet', voegt Maarten Hijink, haar partijgenoot in de Tweede Kamer, daaraan toe. Dat gaven de landelijke en regionale ombudsmannen in december vorig jaar ook aan in een gezamenlijke brief aan premier Rutte.

Verdubbeling
De Volkskrant meldde eerder deze week dat nachtopvang ook in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen 'uit haar voegen barst.' Het probleem ligt enerzijds bij de woningnood en anderzijds bij beperkte gemeentelijke budgetten voor begeleiding. In Rotterdam trok de Pauluskerk vorige maand aan de bel. Het CBS, dat vorig jaar bekendmaakte dat het aantal daklozen in tien jaar tijd verdubbeld is, noemt economische problemen zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar ook problematische schulden, als veelvoorkomende oorzaak van dakloosheid.

Weinig toestroom
Er lijkt op dit moment nog geen sprake van een grote vlucht van mensen uit de Randstad naar de meer landelijke gebieden. Uit onderzoek bleek onlangs dat krimpgebieden in Noord-Nederland, waaronder de gemeente Delfzijl, een kleine toestroom zien van mensen met lagere inkomens uit andere delen van het land. Maar in andere delen van Noord-Nederland is er juist een (veel grotere) uitstroom van die groep.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Helemaal geen gekke oplossing mits het vrijwillig gebeurt. Uiteraard moet Den Haag de bijstandsuitkering wel blijven betalen, conform de wet. De krimpgebieden profiteren er dan alleen maar van. Ook mensen met bijstand geven immers geld uit bij de middenstand en houden scholen in stand doordat zij leerplichtige kinderen hebben. En misschien worden die gebieden voor bedrijven ook weer wat aantrekkelijker als er meer mensen komen te wonen. En dan hebben we het nog niet eens over het geld dat wordt bespaard doordat nachtopvang van daklozen kan verminderen of zelfs vervallen.
Ted / Werkenloos
Er zijn zoveel kamerleden waar je geen reet aan heb.

Kunnen we hier niet een x naar kijken ?

De salarissen van die lelijke Rutte en Koning mag ook best omlaag.

Zo goed werk leveren ze nou ook weer niet af.

Help je al een hoop daklozen uit de shit .
Criticaster / ambtenaar
Ik moet meteen denken aan de “Koloniën van Weldadigheid”. Een initiatief in 1818 om uit het hele land grote aantallen mensen en families in armoede naar Veenhuizen te sturen om aan landbouw te doen, school te lopen en discipline aan te leren. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen worden gedwongen te verkassen. Is wat de gemeente Den Haag wil doen om “de krimpgebieden” te bevolken wellicht de moderne variant en een misplaatste vorm van weldadigheid? Geeft aan hoe in Den Haag over de rest van het land wordt gedacht? En wellicht nu omgekeerd.
WvD / SW
Dit is één van de effecten van het decentraliseren van verantwoordelijkheden en middelen naar gemeenten. Hetzelfde zal gebeuren met statushouders, WMO, Jeugdzorg, armoedebeleid, mantelzorg, sport & cultuur etc.... Als gemeenten - door bezuinigingen en concentratiebeleid - komen te zitten met gaten in hun budgeten zullen ze via volumesturing dit op willen lossen. Nog even en er staan hekken rond gemeenten. Dit begint trekjes te krijgen van de internationale vluchtelingeproblematiek. Soort protectionisme binnen de landsgrenzen. In het kader van een nieuwe verdeelsleutel voor gemeentefondsen - wat nu een jaar uitgesteld wordt - heb ik gepleit voor een nationaal gedragen spreidingsbeleid. Hiermee kun je een hoop praktische vraagstukken en problemen tackelen. Van milieu tot schaarste in het fysieke domein en van klassenmigratie tot vraagstukken op de arbeidsmarkt.
W.F.Willems / pensionado
Onder de ABW 1965 heette dit afschuiving en dat was verboden. De RvS maakte daar meestal korte metten mee, zodat de afschuivers moesten blijven betalen.
Manu / Beleidsadviseur
We zouden het ook eens anders kunnen bekijken. Vluchtelingen verdelen we over het land om de last zoveel mogelijk te spreiden. Dat vindt iedereen normaal.

Waarom kunnen we de spreiding van mensen met problemen niet even geordend laten verlopen.

Ik kom zelf uit een krimpregio en zeker mensen die wel een baan hebben, maar geen betaalbare woning kunnen vinden zijn wat mij betreft meer dan welkom. De daklozen van Den Haag bestaan niet alleen uit multiprobleem-gevallen. Er zitten inmiddels nette burgers tussen die door hun laatste centen voor woonruimte heen zijn en met een klein beetje financiële hulp weer ergens een start kunnen maken.

Als het beleid van Den Haag op dat soort situaties ziet, heb ik er geen enkele moeite mee. Is er meer aan de hand, dan graag gecoördineerd via een verdeelsleutel waarmee dan ook in de algemene uitkering van de ontvangende gemeenten rekening wordt gehouden. Nu wordt er in die verdeelsleutel immers van uitgegaan dat stedelijke gebieden procentueel meer multiprobleem-gevallen hebben dan bijv. plattelandsgemeenten.

We zouden ook eens kunnen bezien of het niet tijd wordt om de openbare infrastructuur en de economische voordelen ook in andere landsdelen dan de Randstad eens wat meer te versterken, dan krijg je ook niet zo'n hoge druk op de woningmarkt.

Economische bedrijvigheid volgt infrastructuur en mensen volgen bedrijvigheid, dus woningen ook. Dat was al zo in de Romeinse tijd en is nu zeker niet anders.

Kortom: verdeel de voordelen eens wat meer over heel Nederland, dan zal de lastenspreiding grotendeels datzelfde patroon volgen. Waar dat niet het geval is, geordend spreiden.
H. Wiersma / gepens.
In het kader van algemeen behoorlijk bestuur is verhuizing naar een krimpregio alleen mogelijk als het gaat om personen met een vast inkomen. Je kunt krimpregio's niet opzadelen met de sociale problematiek die bij de steden zelf vandaan komt.

Echter een andere vraag: hoe is het eigenlijk gesteld met de huizenmarkt in krimpregio's? Zijn daar eigenlijk wel huizen vrij en beschikbaar?
Manuel Snijders / wetsanalist (o.a. Participatiewet) bij een ICT bedrijf
Brrr, lees enkele (beleidsmatige) "vreemde ideeën", sommige blijven denken dat bijvoorbeeld een verdeelsleutel de Heilige Graal is. Georganiseerde spreiding is goed, dus de KPN weer naar Groningen? Want dat ging immers geweldig. Huizen aldaar wat minder duur, dus de daklozen naar Winsum? Maar even het groter plaatje bij dit soort onderwerpen: wanneer leren wij nu eens dat een maakbare maatschappij niet bestaat, zeker niet als die wordt verzonnen in een Ivoren Toren achter een of andere tekenkamer met een verdeelsleutels ideologie.
Advertentie