Advertentie
sociaal / Nieuws

Delfland bezoekt mensen die rekening niet betalen

De Regionale Belastinggroep in Delft gaat de komende weken namens het Hoogheemraadschap Delfland zo’n 5000 huishoudens bezoeken die de zuiveringsheffing nog niet betaald hebben. De mensen worden herinnerd aan hun betalingsverplichting en er wordt gekeken of er betalingsrelingen mogelijk zijn.

29 april 2016

De Regionale Belastinggroep in Delft gaat de komende weken namens het Hoogheemraadschap Delfland zo’n 5000 huishoudens bezoeken die de zuiveringsheffing nog niet betaald hebben. De mensen worden herinnerd aan hun betalingsverplichting en er wordt gekeken of er betalingsrelingen mogelijk zijn.

Kwijtschelding afgeschaft
Over de heffing is de laatste tijd veel gesproken. Tot dit jaar kregen inwoners die van een bijstandsuitkering of minder rond moeten komen kwijtschelding van de zuiveringsheffing. Maar het Hoogheemraadschap besloot onder groot protest van de kwijtschelding in twee jaar tijd af te schaffen. Dit jaar moet daarom 50 procent van de aanslag betaald worden.

50 duizend huishoudens 

In totaal gaat het om ongeveer 50 duizend huishoudens die tot nu toe niet hoefden te betalen, maar met de nieuwe regeling wél een rekening krijgen. Een groot deel van de huishoudens die niet gewend was te betalen, heeft dit nu al wel gedaan, aldus het Hoogheemraadschap. De mensen die nog niet betaald hebben, hebben een brief gekregen of zijn voor zover mogelijk opgebeld door de Regionale Belastinggroep. Delfland kiest voor deze benadering om de incassokosten voor de mensen die het betreft te vermijden.

'Extra aandacht'
‘Wij realiseren ons dat de situatie nieuw is en dat deze mensen niet gewend zijn een rekening van ons te krijgen’, aldus hoogheemraad Ries Smits. ‘Daarom hebben wij extra aandacht voor de informatievoorziening bij het invorderen van de zuiveringsheffing bij huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau.’ Bij de huishoudens die nog niet hebben betaald en/of contact hebben opgenomen met de RBG, worden in de maand mei huisbezoeken ingepland.


Geldnood
Delfland ziet zich genoodzaakt de kwijtschelding af te schaffen, omdat het anders in geldnood dreigt te komen. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is het budget met 18 miljoen gedaald en het einde is nog niet in zicht. In 2014 werd voor 9,3 miljoen aan heffingen kwijtgescholden en volgens het hoogheemraadschap loopt dat bedrag op tot 19 miljoen in 2017 als er niets gebeurd. Veel wethouders van gemeenten in de regio zijn boos over het afschaffen van de kwijtschelding. De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) noemde het afschaffen asociaal en wil zelfs onderzoeken of Den Haag waterzuivering eventueel bij een andere partij onder te brengen is.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hoogheemraadschap van Delfland / webmaster
Reactie op Inwoner:

De aanslag voor de waterschapsbelasting wordt gefaseerd verstuurd. De huishoudens die voorheen volledige kwijtschelding kregen hebben de rekening al in januari ontvangen. Voor hen geldt een uiterste vervaldag van 31 maart.

Reactie op P:

Wij realiseren ons dat huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau niet gewend zijn een rekening van ons te krijgen. Daarom hebben wij extra aandacht voor de informatievoorziening bij het invorderen van de zuiveringsheffing. We hebben er rekening mee gehouden dat dit extra kosten met zich meebrengt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Webmaster... ik neem aan dat het inkomen als webmaster bij delfland zodanig is dat je amper weet wat het is om van 915 euro per maand te moeten rondkomen. Het is overleven en Nederland was een sociaal land, tot voor kort... maar de geest van GroenLinks en d'66 waart rond en Nederland is gelijk asocialer geworden en ik reken Delfland daar ook onder...De vaste lasten zijn dermate hoog dat er voor leuke dingen niets overblijft... en de redenatie die Delfland verleden jaar gaf sloeg nergens op dat het niet meer van deze tijd is... Ik vraag mij af of het bestuur van Delfland ook besmet is met het virus van de bonus wat dan door de burgers betaald wordt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan Klijssen
Het belastingbedrag verminderen voor lagere inkomens en altijd in termijnen laten betalen. Wees goed voor de ander die het minder heeft daar draait het toch om in deze geweldige participerende maatschappij ?

Een klein stukje geluk,mazzel en een fijne gezondheid.

Die gemeenten zoeken overal problemen gun een mens toch eens iets.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marije de Boer
Huisbezoeken ? Stuur gewoon een onpersoonlijke brief en laat ze lekker in hun waarde.Of vinden ze het daar leuk in die gemeente om het deze mensen nog eens extra onder de neus te wrijven dat ze zo arm en machteloos zijn en de hele buurt het ook ziet ? Iedere gemeente zijn mentaliteit.

Help en steun ze gewoon op een afstandje net als de belasting je moet betalen maar er worden toch kansen en keuzes geboden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Milo
Voordat je die huisbezoeken gaat afleggen, ga eerst langs de topambtenaren van Delfland en Hoogheemraadschap om hun salarissen en bonussen te verlagen naar een acceptabel niveau. Laat het arme volk in haar waarde!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
harrie / medewerker plantsoenen
Terecht; gewoon betalen die waterschapsheffing. Als je dat niet kunt ga je maar naar de gemeente voor bijzondere bijstand. Door alle kwijtscheldingsregelingen hou je in de bijstand meer over dan als je voor het minimumloon gaat werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rijndert doting / kandidaat bestuurscie lid amsterdam de groenen
Dit komt de geloofwaardigheid van de overheid niet ten goede. Als men in gelnood is gekomen dan is dat te wijten aan het wanbeleid van de Hoogheemraadschappen zelf. Dit soort tamelijk onbenullige bestuurslagen nestelen zich in peperdure accomodaties. Tuigen een merendeels overtollig personeelsbestand op die met topsalarissen worden betaald. En dan kunnen de minima het gelag betalen? Ik zeg opdoeken die Hoogheemraadschappen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ton
De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut is bij de aftrap van de actie aanwezig.

Delfland de pot op

Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. Via de website www.delflanddepotop.nl kan men tegen de afschaffing en de sowieso al veel te hoge belasting online bezwaar maken.Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het zuiveren van het rioolwater. Dit zuiveren kost geld. De belasting van het hoogheemraadschap Delfland is met 283 euro per jaar ruim 120 euro duurder dan het landelijk gemiddelde. Ook ná afschaffing van de kwijtschelding zal het tarief verder blijven stijgen naar bijna 290 euro in 2019.Arnout Hoekstra, SP-wethouder in Vlaardingen: “Wij hebben geprobeerd dit besluit tegen te houden door in te spreken en zienswijzen in te dienen. Nu blijkt dat zij zich daar niets van aantrekken wordt het tijd dat de bevolking zelf van zich laat horen.” Het comité ‘Delfland de pot op’ zal de ondertekende bezwaren later dit jaar aanbieden aan de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap. “Wij vestigen onze hoop op de volksvertegenwoordigers van het hoogheemraadschap. Hen staat immers niets in de weg om te besluiten de kwijtschelding per 2017 weer in ere te herstellen.” aldus Hoekstra.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
blijvenproberen
Harry, net toevallig de gemeente gebeld. En je kan voor deze verplichte betaling van het hoogheemraadschap helemaal niet terecht voor bijzondere bijstand. IJskast kapot? Nee ook niet meer aankloppen bij de bijzondere bijstand. Eigen risico of andere rekeningen die niet meer vergoed worden door de gezondheidsverzekering? Vergeet het maar, geen bijzondere bijstand. Kan je je medicijnen niet meer betalen? Jammer joh. Geen bijzondere bijstand meer. Tandartsrekening? Jammer joh. Geen bijzondere bijstand. Als je er geen verstand van hebt hoe het ECHT is om buiten je eigen schuld met een kind van een minimum inkomen rond te moeten komen, moet je gewoon je mond houden. Mensen zitten niet voor niets diep in de ellende. Makkelijk praten als je zelf niet in je karretje met boodschappen hoeft te tellen om te kijken of je niet voor lul staat bij de kassa omdat je misschien niet genoeg geld bij je heb. Vroeger in de bijstand konden mensen nog net uitkomen. Tegenwoordig niet meer. Ik rook niet, drink niet, ga niet op stap, draag geen dure kleding, heb geen auto, geen brommer en ga nooit met het openbaar-vervoer. Alles op de fiets....

Denk goed na Harrie voordat je met dit soort argumenten komt. Bedrijven, gemeentes, instanties komen ermee weg door mensen zoals jij die hun goedkeuring geven. Hopelijk kan jij wel op vakantie Harrie. Al is het maar een weekend. Lijkt mij ook wel leuk hoor. Mijn kind zou het ook erg leuk vinden maar helaas... Alles is al weg naar de rekeningen om maar geen schulden te krijgen. Wat hebben de mensen nog over? Niets.... Komen allemaal diep in de problemen en jij staat te juichen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Contact zoeken met 5000 mensen is ook niet echt goedkoop. Kost in ieder geval meer dan de heffing zelf...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roy / Ambtenaar
Volgens hoeft de zuiveringsheffing pas voor 31-5 te worden voldaan dus waarom deze actie reeds ingezet wordt, mij een raadsel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie