Advertentie
sociaal / Nieuws

De Jonge met gemeenten en mantelzorgers om tafel

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) wil met gemeenten, cliënten, mantelzorgers en belangenvereniging Mezzo gaan bekijken op welke manier respijtzorg beter onder de aandacht van mantelzorgers kan worden gebracht.

08 mei 2018
hugo-de-jonge-rotterdam-web.jpg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) wil met gemeenten, cliënten, mantelzorgers en belangenvereniging Mezzo gaan bekijken op welke manier respijtzorg beter onder de aandacht van mantelzorgers kan worden gebracht.

Halvering aantal mantelzorgers per cliënt

De Jonge zegt de dialoog aan te willen gaan met de betrokken partijen in een beantwoording op Kamervragen door Leonie Sazias (50Plus) en Vera Bergkamp (D66). Zij stelden de minister vragen naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin werd geconcludeerd dat het aantal potentiële mantelzorgers per mantelzorgcliënt tot 2040 naar verwachting zal halveren.

Plan van aanpak in juni

De Jonge erkent dat er in de toekomst een groter beroep zal worden gedaan op mantelzorgers en dat er gewerkt moet worden aan een betere ondersteuning vanuit gemeenten. Zo hecht hij onder meer belang aan er meer bewustzijn komt onder mantelzorgers over het feit dat ze mantelzorg leveren zodat zij sneller om hulp vragen. ‘Veel mantelzorgers realiseren zich dit pas (te) laat en raken (daardoor) overbelast’, aldus de minister. Hij verwacht in juni een plan van aanpak te presenteren om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren.

Aandacht voor en aanbod van respijtzorg verbeteren

Onderdeel van dat plan is ook dat respijtzorg, waarbij de mantelzorg een poosje wordt overgenomen ter ontlasting van de mantelzorger, beter onder de aandacht wordt gebracht en het aanbod wordt verbeterd. De Jonge laat weten dat hij welwillend tegenover het verzoek van Bergkamp en Sazias staat om ook met gemeenten, Mezzo, cliënten en mantelzorgers te kijken naar manieren om regelingen rond respijtzorg beter te laten aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anoniem zus van een wajonger / Mantelzorger
Leuk dat respijtzorg. meer als de helft mantelzorgers kan er geen gebruik van maken. Reden die zitten te diep in het zorgen en stressen. Daar als degene voor wie ze zorgen, bij hun inwoont of andersom en de mantelzorger een bijstandsgerechtigde uitkering heeft. Deze tot op het bot gekort wordt. Vb Anw daar noemen ze de korting een zorgrelatie de mantelzorger krijgt dan nog maar 50% van zijn uitkering en kan je toeslagen vergeten. Bovendien mocht degene die zorg ontvangt, ook nog eens de hoofdbewoner zijn van het pand. Dan sta je na overlijden van je dierbare op straat. Mantelzorgen is al intensief, helaas is dit kabinet er op uit, om je voor het zorgen van je dierbare genadeloos af te straffen.
Advertentie