sociaal / Partnerbijdrage

Datagedreven werken binnen MOBW

Digitale masterclass | 22 juni 2022 | 09:30 - 11:00 uur

07 juni 2022

Zorg dat u klaar bent voor de doordecentralisatie!


De taak Beschermd Wonen wordt na het besluit tot uitstel in december 2020 naar verwachting in 2023 verder gedecentraliseerd en wordt daarmee de taak van de regiogemeenten. De Maatschappelijke Opvang wordt in deze transitie nog niet meegenomen. Gemeenten staan nu voor verschillende keuzes betreft de transitie en transformatie van deze twee taken. Met welke vraagstukken krijgen gemeenten te maken? En met welke vraagstukken moet de gemeente snel aan de slag? Zo zijn er financiële en juridische vraagstukken, de zorginkoop moet opnieuw doorlopen worden en er moeten mogelijk organisatorische veranderingen plaatsvinden.

Er wordt veel data verzameld, maar de sleutel ontbreekt om de data te ontsluiten en te vertalen naar informatie. In deze Masterclass zoomen we in op een gedegen impactanalyse en datagedreven aanpak welke uitkomst biedt door inzicht te geven in de gevolgen. Daarnaast helpt het gemeenten bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in en rondom de organisatie aanwezige kennis en data.

Deze masterclass is bedoeld voor professionals die binnen hun werkzaamheden te maken (zullen) krijgen met taken en werkzaamheden op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 

12 juni 2022 | 09:30 - 11:00

Duur: 1,5 uur
Type: Digitale masterclass
Kosten: € 0
Taal: Nederlands
Locatie: Digitaal
Deelnemers: min. 5, max. 15

Trainer

De Masterclass Datagedreven werken binnen MO/BW wordt in wisselende samenstelling gegeven door Wietse de Boer (senior adviseur) & Marloes Janssen (junior adviseur.

Schrijf je in!

Programma

Op dit moment liggen de verantwoordelijkheden en middelen voor Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) bij de centrumgemeenten, die zorgen voor afstemming met onderliggende gemeenten en regio’s. De geplande doordecentralisatie, waarbij de beschikbare middelen worden toegewezen aan de onderliggende gemeenten, zorgt ervoor dat gemeenten in korte tijd inhoudelijk en organisatorisch moeten worden klaargestoomd. Voor de meeste gemeenten vormt dit een grote uitdaging. Gemeenten hebben steeds meer data tot hun beschikking. De uitdaging ligt in het optimaal gebruik maken van deze data. Maar hoe kom je van al die data tot informatie waar je écht wat mee kan?

De masterclass Datagedreven werken binnen MO/BW bestaat uit twee delen;

1. Algemeen deel

We vertellen kort iets over Van Dam & Oosterbaan en onze kijk op datagedreven werken. Dit doen we aan de hand van ons theoretisch model dat bestaat uit de 5 pijlers om tot datagedreven weken te komen; data, handeling, koers, ontwikkeling en technologie.

2. Themagerichte deel: MO/BW

Vervolgens nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen rondom de verwachte doordecentralisatie MO/BW. We gaan in op hoe een impactanalyse inzicht geeft in de uitdagingen van wat er op gemeenten afkomt en wat er nog moet gebeuren voor het overnemen van de taken. We koppelen hieraan de mogelijkheden om deze met een ‘data-bril’ te bekijken. We delen analyses, geven voorbeelden van hoe je van data tot informatie komt om bepaalde beleidskeuzes te maken en bespreken praktische business cases van datagedreven werken zodat je ook kunt zien wat andere gemeenten ondernomen hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als sturingsmechanismen: leveranciers- en contractmanagement, bekostiging en toegang.

Voor wie is de masterclass?

Deze masterclass is bedoeld voor professionals die binnen hun werkzaamheden te maken (zullen) krijgen met taken en werkzaamheden op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Bijvoorbeeld in de functie van Projectleider, Beleidsmedewerker, Beleidsanalist, Programmamanager, Financieel manager, Manager bedrijfsvoering, Informatiemanager, Contract- en accountmanager. Deze masterclass is niet bedoeld voor commerciële partijen.

Wat levert het op?

Aan het einde van de masterclass:

  • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de doordecentralisatie MO/BW
  • Heb je inzicht in de mogelijke impact van de doordecentralisatie en hoe deze inzichtelijk kan worden gemaakt aan de hand van een impactanalyse en praktijkvoorbeelden
  • Heb je inzicht in good practices van datagedreven werken vanuit andere gemeenten.
  • Ben je op de hoogte van de succesverhalen en uitdagingen rondom datagedreven werken binnen MO/BW
  • Beschik je over concrete suggesties en stellen we activiteiten voor waarmee jij en jouw collega’s zelf verder kunnen bouwen aan een datagedreven gemeente.
  • Heb je inzicht gekregen in hoe je met datagedreven werken grip op de kosten krijgt en kan sturen op kwaliteit.
  • Kun je jouw Directie/MT en collega’s enthousiasmeren en ondersteunen bij de verbeterslag van strategie naar beleid, naar uitvoering en terug met behulp van datagedreven werken.

Schrijf je in!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.