Advertentie
sociaal / Nieuws

Dagbesteding ggz-cliënten toch naar gemeenten

Een deel van de duizenden mensen met ggz-zorg krijgen vanaf dit jaar dagbesteding via de Wmo. Gemeenten wilden dat aanvankelijk niet, maar zijn toch overstag gegaan.

05 januari 2022
Rekenen-geld-shutterstock-168257117.jpg

Een deel van de duizenden mensen met ggz-zorg, krijgen vanaf dit jaar toch dagbesteding via de Wmo. Gemeenten wilden dat niet, omdat zij niet op extra toestroom hadden gerekend. Over de vergoeding ervan heeft gemeentekoepel VNG nog geen afspraken met VWS kunnen maken.

Gemeenteloket

Zo’n zes- tot zevenduizend mensen met ggz-zorg dreigden per 1 januari hun dagbesteding te verliezen. De dagbesteding werd jarenlang via de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed, terwijl deze eigenlijk onder de Wmo valt. Toch werd veel dagbesteding vaak via de Zvw gedeclareerd en vergoed. Met de invoering van het zogeheten Zorg Prestatie Model bij de financiering van de ggz is deze weg definitief afgesloten. Vanaf dit jaar moet iedereen die via de Zvw dagbesteding kreeg bij het Wmo-loket van de gemeente aankloppen.

 

Noodklok

De VNG stelde eind vorig jaar dat zorg die niet meer door vanuit de Zvw wordt vergoed, niet automatisch via de Wmo op het bordje van gemeenten moet belanden. Andere partijen, zoals VWS, dachten daar anders over. ‘De verzekerde aanspraken veranderen niet met de invoering van de nieuwe ggz-bekostiging per 1 januari 2022. Geneeskundige begeleiding is verzekerde zorg en dat blijft zo. Ondersteunende begeleiding is en blijft niet verzekerd en valt onder het domein van de Wmo’, aldus een woordvoerder van VWS. De gemeentekoepel adviseerde gemeenten de dagbesteding voorlopig niet over te nemen. MIND, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid, luidde net voor kerst de noodklok, omdat een oplossing uitbleef.  

 

Voorrang

De kibbelende partijen zijn er daags daarna toch uitgekomen. De dagbesteding valt onder de Wmo en gemeenten moeten deze ondersteuning betalen, zo is de conclusie. Vanaf nu moeten gemeenten met deze groep ggz-cliënten samen bekijken welke voorziening het best passend is. Gemeenten moeten deze aanvragen met voorrang behandelen, adviseert de VNG, om de continuïteit van ondersteuning zoveel mogelijk te waarborgen. ‘In hoeverre dit mogelijk is, hangt af van het aantal cliënten dat een aanvraag doet. Dit aantal verschilt per gemeente’, aldus de VNG.

 

Rekening

Wie de komende tijd de rekening van de dagbesteding voor deze groep ggz-cliënten moet betalen, is nog niet duidelijk. Het gaat om de periode waarbij een cliënt nog geen beschikking voor dagbesteding van de gemeente heeft gekregen, en nog onder het oude ‘regime’ valt. ‘Het staat gemeenten vrij om deze afspraken lokaal met de GGZ-aanbieders te maken’, aldus de VNG.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Er kunnen natuurlijk geen taken worden overgeheveld als er geen financiële afspraken zijn gemaakt met de gemeenten/VNG. Bij overheveling van taken ook rekening houden met onderdrukte behoefte, uitbreiding, inflatie/indexering. Het wordt steeds gekker bij het Rijk. Laat je niet in het pak naaien gemeenten!
Ria Huisman / directeur
Het gevecht tussen 2 instanties en wie is de dupe juist ja de client.

Ik begrijp dat het hier niet gaat om WLZ clienten!
Advertentie