Advertentie
sociaal / Nieuws

Werk-naar-werk begeleiding in de regio komt op gang

'De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen', legt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) uit.

01 december 2020
Schiphol.1.jpg

Het kabinet wil tijdens en na de coronacrisis zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden. Daarom wordt het aantal regionale mobiliteitsteams, die speciaal voor die taak in het leven zijn geroepen, de komende tijd uitgebreid. Maandag zetten het rijk, gemeenten en sociale partners hun handtekening onder plannen daarvoor.

Crisisdienstverlening
De regionale mobiliteitsteams, waarin gemeenten samenwerking met het UWV, vakbonden en werkgevers, zijn bedoeld als 'crisisdienstverlening', aanvullend op de reguliere begeleiding vanuit gemeenten. 'De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen', legt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) uit in een Kamerbrief. Daarbij is extra aandacht voor zzp'ers, jongeren en mensen uit de Banenafspraak (mensen met een arbeidsbeperking).

Ontschot
Werkzoekenden die worden doorgestuurd naar zo'n mobiliteitsteam worden geholpen met begeleiding, en mogelijk omscholing, naar een sector waar nog vacatures zijn. Uniek aan het mobiliteitsteam is dat de dienstverlening niet afhangt van het al dan niet ontvangen van een WW- of bijstandsuitkering. Zo kunnen ook mensen die nog wel werk hebben zo nodig een snelle overstap maken van ‘werk-naar-werk’. Het instrumentarium wordt, aldus minister Koolmees, 'ontschot' ingezet.

Schiphol
Medio 2021 moet er een landelijk dekkend netwerk van regionale mobiliteitsteams zijn. Drie arbeidsregio's – Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht) – zijn al gestart. In Amsterdam, waar het Regionaal Werk Centrum (RWC) afgelopen zomer al werd opgezet, zijn de eerste matches een feit. Zo zijn stewardessen, medewerkers uit de automotive en een grote fitnessorganisatie aan de slag gegaan bij diverse callcenters. En beveiligers en medewerkers op Schiphol hebben werk gevonden binnen de logistiek en pakketbezorging.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie