Advertentie
sociaal / Nieuws

Koopkracht 4 procent achteruit ondanks energieplafond

Tot 500.000 mensen kunnen in 2023 in geldnood komen door de inflatie, blijkt uit berekeningen van het CPB.

06 december 2022
Vrouw in supermarkt
ANP / Richard Brocken

Het prijsplafond voor energie, dat vanaf 2023 ingaat, dempt de inflatie maar voorkomt niet dat de doorsnee koopkracht met zo'n 4 procent achteruitgaat. Het Centraal Planbureau spoort het kabinet aan om na te denken over een lange termijnstrategie, want het prijsplafond is geen structurele oplossing voor de hoge energielasten.

Scenario’s

De inflatie ligt in 2023 tussen de 3,2 en de 3,7 procent. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), die dinsdag zijn verschenen. Daarin zijn verschillende scenario's doorgerekend, afhankelijk van de hoogte van de gasprijs en het gasverbruik. Zonder het prijsplafond zou de inflatie in het basisscenario oplopen tot 6 procent, maar dankzij het plafond blijft de inflatie beperkt tot 3,5 procent. De koopkracht daalt in dat scenario met 3,8 procent, omdat de loonstijging achterblijft bij de inflatie.

Stresstest

Het CPB berekende ook hoeveel huishoudens door de inflatie in geldnood zouden kunnen komen. Uit een zogenaamde stresstest blijkt dat in het basisscenario ongeveer 430.000 huishoudens het risico lopen dat ze boodschappen en vaste lasten niet meer kunnen betalen. In het scenario met hogere gasprijzen en een strenge winter loopt dat aantal op tot 500.000 huishoudens. In een eerdere stresstest, waarin het prijsplafond en andere koopkrachtmaatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd nog niet waren opgenomen, liepen maar liefst 1,2 miljoen huishoudens risico op geldproblemen.

Structureel

CPB-directeur Pieter Hasekamp waarschuwt dat het prijsplafond slechts een tijdelijke oplossing is: 'Het kabinet heeft met de steunmaatregelen tijd gekocht, maar moet nu snel nadenken over een exit-strategie vanaf 2023. We zullen rekening moeten houden met structureel hogere energieprijzen. Een structureel probleem vraagt om structurele oplossingen, het huidige prijsplafond is dat niet.'

Ongericht

Het prijsplafond is een ongerichte maatregel: de steun komt ook terecht bij huishoudens die het niet nodig hebben. Bovendien neemt het een prikkel weg om energie te besparen. Op de lange termijn zal het overheidsbeleid zich moeten richten op verduurzaming, koopkrachtherstel door verhoging van de lonen, en gerichte compensatie voor de meest kwetsbare huishoudens.

Begrotingstekort

Het prijsplafond kost de overheid, afhankelijk van het scenario, tussen de 8,4 en 13,1 miljard euro. Het prijsplafond en andere extra overheidsuitgaven zorgen ervoor dat het begrotingstekort oploopt tot 3 procent van het bbp in 2023. In een eerdere raming was dat 2,5 procent.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Was het maar zo'n feest voor gemeenteambtenaren. Met een loonstijging van 1,8% zitten wij ver beneden de gemiddelde loonstijging, dus de koopkrachtdaling gaat bij ons veel harder. Maarrrrr.... daar staan wel een heleboel extra taken (met steeds minder mensen) tegenover.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
We zijn in Nederland veel minder rijk dan we ons rekenen. We moeten in Nederland beter gaan kijken wat geld kost en wat geld oplevert. Kwantitatieve groei van Nederland, bevolkingsgroei, door specifieke sectoren (kassen, distributiecentra en slachterijen), kost Nederland per saldo geld. Het huidige vrije verkeer van werknemers binnen Europa is migratie van armoede geworden. Daarnaast zijn sectoren zoals de zorg zodanig vormgegeven dat de private sector er een goede boterham aan kan verdienen. VVD, CDA en D66 hebben de macht en die hebben een achterban van mensen die daar belang bij hebben. Daardoor ontstaan inefficiënties die er met meer ingrijpen in de markt niet zouden zijn. De regering moet snel knopen gaan doorhakken om verder verval in armoede tegen te gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie