Advertentie
sociaal / Nieuws

Cedris onderzoekt uitzendconstructies sociale werkplaatsen

Job Cohen, voorzitter van landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris, stelt door middel van een rondgang bij Cedris-leden onderzoek in naar het gebruik van verboden uitzendconstructies bij sociale werkplaatsen.

05 januari 2018

Job Cohen, voorzitter van landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris, stelt door middel van een rondgang bij Cedris-leden onderzoek in naar het gebruik van verboden uitzendconstructies bij sociale werkplaatsen.

Affaire Moorlag

Alescon, de sociale werkplaats van Assen en omliggende gemeenten, liet arbeidsgehandicapten tegen minimumloon in dienst nemen via het door Alescon opgerichte uitzendbureau AwerC-Flex. Omdat voor de groep werknemers die voor 2014 instroomde in de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) de cao voor de Wsw (tot maximaal 130 procent van het minimumloon) geldt, maar de uitzend-cao (minimumloon en minder pensioenopbouw) werd toegepast, geldt dat als een illegale constructie. Dat oordeelde de rechter in december nadat vakbond FNV een rechtszaak had aangespannen. De desbetreffende constructie werd al sinds 2011, dus voor het aantreden van het in opspraak geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag als directeur, toegepast. Op Moorlag wordt door zijn partij desondanks veel druk uitgeoefend om op te stappen als Kamerlid.

Intra-concernconstructie

Cedris wil met het onderzoek onder meer in kaart brengen hoe wijdverbreid de Alescon-constructie is toegepast. Volgens FNV en William Moorlag komt die constructie vaker voor. Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan: ‘Het klopt dat voor mensen die sinds 2015 via de Participatiewet in garantiebanen of het beschut werk terecht komen vaak uitzendconstructies worden gebruikt. De Participatiewet heeft namelijk helaas nog geen cao die de arbeidsvoorwaarden borgt. De uitzend-cao is dan een sociale keuze. Dat geldt echter niet voor de meeste mensen die (voor 2014) in de Wsw zijn ingestroomd en onder de cao voor de Wsw vallen. Ik denk dat wij het gebruik van deze zogenoemde intra-concernconstructie al in beeld zouden hebben als het een veel toegepaste praktijk zou zijn.’

Cao-partij

‘In principe zijn wij tegen die constructie, hoewel wij de doelstelling begrijpen’, aldus De Haan. ‘Enerzijds werd die toegepast om mensen makkelijker te laten uitstromen naar een reguliere cao. Dat vinden we dan ook heel verdedigbaar. Anderzijds is deze constructie gebruikt om lagere kosten per cliënt te maken dan onder de cao voor de Wsw. Sinds 2009 is er namelijk fors bezuinigd op de Wsw, met als gevolg dat de subsidiebedragen lager werden dan de loonkosten. Ook die intentie is begrijpelijk. Omdat wij echter als adviseur partij zijn in de totstandkoming van de cao voor de Wsw, kunnen wij niet anders dan van onze leden verlangen dat de cao voor de Wsw correct wordt toegepast. Daar zijn wij volgens het vonnis van de rechter dan ook toe verplicht.’ 

Komende weken concreter beeld

Cedris heeft donderdag per brief contact opgenomen met haar leden om hen te vragen of zij de Alescon-constructie toepassen. Hoewel er aan de leden geen deadline is gesteld om te reageren, verwacht De Haan in de loop van de komende weken een concreter beeld te krijgen van de omvang waarin de Alescon-constructie wordt toegepast op werknemers die voor 2014 de Wsw instroomden. 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter
Alescon heeft hun naam veranderd van 'sociale werkvoorzieningschap' naar 'werk-leerbedrijf' maar de werkzaamheden zijn exact hetzelfde gebleven. Dit noem ik ook een schijnconstructie. Wat het nog erger maakt is dat nu ook de SD mensen naar Alescon sturen: Taakstraffers, langdurig werklozen, ouderen, beschut werk, nieuwkomers, gehandicapten...... Dwangarbeid want als je weigert krijg je geen uitkering. Het zelfde werk doen maar nu met behoud van uitkering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
En .....dit allemaal te danken aan slecht PvdA (Klijnsma) beleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Ik ben beroepshalve betrokken bij de uitvoering van de wsw en snap het niet. Hoe kan iemand die een indicatie voor de wsw heeft gekregen aan het werk worden gezet onder de voorwaarden van de uitzend-cao. Hoe zit dat cao-technisch in elkaar? Ik weet wel dat de verontwaardiging over deze constructie van m.n. de PvdA een zelden vertoonde berg boter op het hoofd in combinatie met rivieren van krokodillentranen is. Achtereenvolgende staatsecretarissenen van PvdA-huize zijn er niet 1x, niet 2x maar talloze keren op gewezen dat het rijk gemeenten domweg te weinig geld voor de uitvoering van de wsw. En ja, gemeenten die dan die druk doorschuiven naar een bestuurder van sociale werkvoorzieningen krijgen waar ze om vragen: oplossingen, creatieve oplossen die langs de rand scheren van wat juridisch mag en ken. Overheden die de rand van de wet opzoeken; het onvermijdelijke gevolg van 'de bedrijfsmatige overheid' op angelsaksische leest geschoeid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elisabeth Janssen
In reactie op Dhr de Vries (ambtelijk): waarom ontgaan belangrijke zaken aan ambtenaren in deze transitie in de SW-wereld?

Notabene beslissen ambtenaren over de SWers!

Om buiten dit artikel nog een voorbeeld te geven: waarom weten de ambtenaren niet het verschil in het subsidie bedrag van oud-SW tov Nieuw Beschut werk? Dat scheelt ongeveer 10.000 euro.

SW-bedrijven kunnen deze constructies toepassen door o.a verschillende B.V.'s in een Holding te hebben, daarmee kunnen ze schuiven met mensen door die om de 2 jaar (de max. periode per job) te wisselen van 'bedrijf'. Een van dei B.V.'s is dan een uitzendconstructie.

Indien men een SWer of Wajongere etc slijt aan zo'n contructie kan dat 1500 bonus opleveren, niet kijkend naar wat het financieel en arbeidsrechterlijk betekent voor de arbeidsgehandicapte volgens mij.

Wat voor gevolgen dit het heeft voor de arbeidsgehandicapten kunnen we lezen in bovenstaand stukje.Niet alleen Cedris -zij vertegenwoordigen de belangen van SW-bedrijven- zou uitzendconstructies moeten uitzoeken, maar ook instanties die de belangen van de Participatiewet-mensen (SW,Wajongeren, WWBers etc) verdedigen.Kan er ook gekeken worden naar het 'geruisloze afschaffen' van ADV\ compensatie-uren in de oud SW?

De SWers wordt voorgehouden dat er teveel op de balans staat ivm verlofstuwmeren en het SW-bedrijf wil volledig bepalen wanneer je al die ADV|compensatie-uren op MOET maken, en hint al op afschaffen.

Een opschoning in de balans is eenmalig, maar het afschaffen van ADV\Compensatieverlof is permanent: dat staat niet in verhouding met elkaar.

Middels deze truc -in mijn ogen- verdwijnt er iets meer dan een maandsalaris per jaar.

Dat merk je pas als je de volle 40 uur gaat werken bij Begeleid werken (extern). Met als resultaat een verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Alweer. Met stille trom.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.Janssen / onbelangrijk
In vervolg van vorig commentaar:

Je kunt deze constructie 'doorduwen' door de ambtenaren in de key-positions te zetten in de SW-OR en zorg dat ze nipt de meerderheid hebben, die zullen het wel uitleggen aan de SWers in de OR. (Zij hebben geen kaas gegeten van al die juridische zaken).

Werkgever komt met de meerderheid van de OR overeen om bepaalde arbeidsvoorwaarden af te schaffen.

Wat kan het die ambtenaren schelen, het gaat immers niet om hun arbeidsvoorwaarden.

Daar sta je dan als oud-SWer in de kou, de enigste manier is een rechtzaak aanspannen indien je het er niet mee eens bent. Een oud-SWer\arbeidsgehandicapte is geen jurist!Een oplossing zou kunnen zijn een open communicatie te hebben met elkaar, maar die is er niet.

Wat is er wel, inderdaad Dhr. de Vries: een Angelsaksische top-down bedrijfscultuur- en communicatie wat o.a. resulteert in een starre bedrijfsomgeving.

Er wordt niets van elkaar geleerd, en de SWer en al die andere Participatiewet-mensen worden de dupe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
Zolang de PvdA in de regering zat, met 2 bewindslieden op Sociale Zaken, hield de FNV zich muisstil. Ook al wisten ze al jaren van de constructie die Alescon toepaste. Sinds duidelijk werd dat de PvdA de oppositie inging, bulkt de vakbond ineens van verontwaardiging.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Annika Heerekop / persvoorlichter FNV
In reactie op Caroline; De rechtszaak die FNV heeft aangespannen heeft nooit gedraaid om politiek. Ons ging ons om de mensen die werken bij Alescon en die arbeidsvoorwaarden misliepen. FNV is de rechtszaak aangegaan zoals bij ieder ander bedrijf waar wij een misstand bestrijden; het misstand aan de orde stellen en oplossen. FNV heeft sinds begin 2016 getracht hier met Alescon en de gemeenten uit te komen, maar wij zagen door de stelselmatige weigering tot medewerking geen andere optie meer dan een gang naar de rechter. Alescon gaf ook aan voorkeur te hebben voor een uitspraak van de rechter boven een regeling (schikking.) Met gelukkig een positieve uitspraak voor de SW-medewerkers tot gevolg. Dat de uitspraak ook gevolgen kan hebben voor het Tweede Kamerlid William Moorlag is aan de PvdA.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / SW medewerker
De PvdA had eerst even moeten googlen en onderzoek doen naar het woord Alescon op zich, dan hadden ze ontdekt dat het volgende al sinds de oprichting in 2000 het motto is:

(AL)tijd (E)en (S)chijn (CON)structie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie