Advertentie
sociaal / Nieuws

CDA Gorinchem wil besluit GR omzeilen

Als de GR de ouderbijdrage in de jeugd ggz int, maar de raad in Gorinchem wil dat niet, dan moet lokaal budget aangewend worden om de ouders te compenseren, aldus het CDA.

08 april 2015

Oppositiepartij CDA in Gorinchem overweegt een ‘ondergrondse constructie’ te maken zodat ouders met een kind in de ggz die een eigen bijdrage moeten betalen, gecompenseerd kunnen worden.

Niet opschorten
Gorinchem is voor wat betreft jeugdzorg onderdeel van een gemeenschappelijke regeling van 17 gemeenten. De Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en de Serviceorganisatie gaan over de uitvoering. Drie weken geleden werd vanuit de GR besloten het innen van de ouderbijdrage jeugd ggz niet op te schorten, zoals inmiddels een kleine 100 gemeenten in Nederland wel doen. De gemeente Zwijndrecht, ook onderdeel van de GR, stemde vóór opschorting, maar wordt overruled door het besluit van de GR.

Spartelen
Ook in Gorinchem leeft de discussie over het al dan niet innen van de ouderbijdrage. Of er een motie ingediend wordt in de raad en of die een meerderheid krijgt, is nog niet duidelijk. CDA-fractievoorzitter Eeuwit Klink vraagt zich hardop af of het überhaupt zin heeft een motie hierover in stemming te brengen. ‘Je kunt als onderdeel van zo’n GR spartelen wat je wilt, maar als je onderdeel bent van GR ben je één van de 17. Je kunt dan wel een motie in aannemen, maar of het wat uithaalt, is de vraag.’

Compenseren
Daarom broedt Klink op een ‘bypass’. Stel dat de gemeenteraad van Gorinchem wil dat de bijdrage niet geïnd wordt, maar de GR bij haar besluit blijft om het geld wel te innen, dan overweegt het CDA de ouders in haar gemeente te compenseren. Klink: ‘Gorinchem heeft budget voor lokaal maatwerk in de jeugdzorg. Omdat er een groot tekort is in de GR, wilde het college de tegenvallers in de GR compenseren met dit lokale budget, maar daar zijn wij groot tegenstander van. Ons idee is om dat lokale budget te gebruiken om ouders te compenseren voor de verplichte ouderbijdrage.’

Te zot voor woorden
Of hij een meerderheid in de raad mee krijgt, weet hij nog niet, maar strijdlustig is hij zeker. ‘Het is natuurlijk te zot voor woorden dat je zo’n ondergrondse bypass moet maken, maar je ontkomt er bijna niet aan als je in dit soort constructies zit.’ Klink vindt dat Gorinchem vleugellam is als onderdeel van een grote GR. ‘Je bent één van de 17, de invloed die je hebt is zo verwaterd. Bovendien heeft de ene gemeente meer invloed dan de andere. Dordrecht bijvoorbeeld is veel groter en ligt centraler. Wij liggen aan de rand. En waar is het democratisch gehalte? De GR gaat er eigenlijk niet over, maar ze gaan er blijkbaar toch wél over. In het bestuur en de organisatie van zo’n regeling wordt veel voorbereid. Daarna wordt het eigenlijk ter consultatie aan de raden gestuurd. In de praktijk zie je dat beleidsstukken van de GR vrijwel ongewijzigd worden vastgesteld.’


Zederik
Dat is ook het gevoel van Dico Baars van de ChristenUnie in Zederik, met 13 duizend inwoners één van de kleinsten in de GR. ‘Een motie over de ouderbijdrage? Dat heeft niet zoveel zin’, klinkt het. ‘Onze hoop is eigenlijk een beetje gevestigd op Gorinchem.’  Hij noemt de situatie ‘een typisch fijn compromis uit de gemeenschappelijke regeling’. Baars beklaagt zich over het feit dat de verschillende gemeenteraden wel uitspraken kunnen doen of moties kunnen aannemen, maar dat er op ambtelijk niveau gewoon iets besloten wordt.


Geen antwoorden maar een besluit
‘Weet je wat grappig is om te zien?’, vervolgt hij op een toon waaruit blijkt dat er wat hem betreft weinig te lachen valt, ‘dat vragen over inzicht in de verhoudingen, over lasten en financiering, over hoe het college staat tegenover opschorting van de ouderbijdrage beantwoord worden met een besluit. “Wij gaan de ouderbijdrage niet opschorten maar wel monitoren”, kreeg ik te horen. Dat is toch geen antwoord?’ in Zederik wordt nog overlegd over het al dan niet indienen van een motie om de ouderbijdrage in de ggz op te schorten. Maar veel fiducie heeft Baars er niet in. ‘Het is allemaal onderdeel van het probleem met de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke raden.’ 

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@Frank van Oosten. En .... hoe is dit bedrag dan wel samengesteld en waar en op welke manier is dat terug te vinden?
Pierre
Ik heb eens even zitten googlen. Deze GR heeft Jeugdzorg in een aparte constructie ondergebracht in de GR.
Dat is op zich al raar, want de argumentatie erbij is dat de GR heeft gedisfunctioneerd. (Gemeenten zelf als deelnemer dus ook, maar dat terzijde).
Dit is een proef. Gemeenten kunnen besluiten om de proef te beeindigen.
Ik ben overigens wel benieuwd of gemeenten het zelfstandig beter gaan doen. Bottomline blijft dat het Rijk haar begrotingsprobleem heeft afgewenteld op lagere overheden. En dat de bestuurlijke kwartiermakers van dit soort samenwerrkingsverbanden veel te soft richting rijk hebben gehandeld.
Monique
Ik ben benieuwd hoe de heer Baars het voor zich ziet als er op ambtelijk (?) niveau is besloten gaat worden. Ik denk dat de GR er dan helemaal niet gekomen was. Ambtenaren hebben veelal wel door dat de meeste GR-en gewoon niet werken.
Gerard Heetman / raadslid
Ook vandaag blijkt uit de berichtgeving over deze GR dat de gemeenteraden te gemakkelijk achter de voorstellen zijn aangelopen om de hele jeugdzorg onder te brengen in een GR. Dat je de uitvoering onderbrengt in een uitvoeringsorganisatie voor meerdere gemeenten levert deskundigheid op en is kosten reducerend, maar blijf wel zelf aan de knoppen zitten.

Gemeenteraden moeten in een GR meer contact zoeken met hun partners in de GR, dat doen de colleges en de ambtenaren ook. Dan kan een gemeenteraad, ook die in Zederik, laten zien dat de gemeenteraad de baas is over het college en de ambtenaren.mimxx
alexander / ambtenaar
Het is toch bijzonder dat er allerhande trucs worden gezocht om deze bijdrage te schrappen. In de eerste plaats afstand nemen van het landelijke bestuur wat vele gemeenten doen en vervolgens nu afstand tot de GR in deze situatie. Ons politieke bestuur kraakt aan alle kanten.
Nico / zzp
Blijft een raar verhaal. GR-n voeren meestal uit wat gemeenten willen. Als een gemeente wil afwijken van de standaard (die maakt de GR efficiënt) kan dat uiteraard tegen extra kosten. Niet (of later) innen lijkt me geen complex proces. Goedkoper dan het bedrag vervolgens weer storten :-).Volgens mij moet het voor de GR makkelijke (goedkoop) mogelijk zijn om ook deze afwijkende wens van deze ene gemeente in te vullen. Een kwestie van een beetje klantgerichtheid.
Toepie / controller
Baars beklaagt zich over het "feit" dat er op ambtelijk niveau gewoon iets besloten wordt. Ben benieuwd welk "feit" dat dan is, want in mijn optiek beslist het AB van de GR en die bestaat toch echt niet uit ambtenaren.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
En ...... wat is de argumentatie dan wel van het CDA Gorichem om een dergelijke (kleine) ouderbijdrage te willen compenseren? M.i. is het helemaal geen slecht idee om een lichte drempel te hanteren. Bovendien is het gewoon noodzakelijk om op zorgkosten te bezuinigen of zit het CDA Gorichem op het spoor dat de euro's aan de bomen groeien?
Frank
Noem het maar een lichte drempel, een eigen bijdrage van minimaal 1500 euro per jaar per kind. De oude pensionado H. Wiersma heeft het allemaal niet meer zo helder op een rijtje. Anders kun je toch niet zulke onzin opschrijven...
Advertentie