Advertentie
sociaal / Nieuws

Noodkreet aan Rutte: pak regie in asielcrisis

Vijf maatschappelijke organisaties roepen in een brandbrief premier Rutte op om de regie te nemen bij het oplossen van de asielcrisis.

ANP
26 juli 2022
Asiel Ter Apel
Asielzoekers worden van hot naar her gestuurd omdat AZC Ter Apel vol zit. Marcel van den Bergh/ANP

‘Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten verblijven’, schrijven UNICEF Nederland, UNHCR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk in een brandbrief. ‘Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken.’

Symbool

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is uitgegroeid tot het symbool voor de crisis in de asielopvang, maar is niet het enige probleem, aldus de organisaties. Door de vele overplaatsingen en een achterlopende registratie in gemeenten, is bijvoorbeeld onbekend hoeveel kinderen momenteel in de crisisnoodopvang verblijven. Het gevolg is dat kinderen, anders dan het kabinet heeft beloofd, geen voorrang krijgen bij de doorstroom naar geschikte opvangplekken. ‘Ondertussen wijst iedereen naar elkaar. Niemand pakt de eindverantwoordelijkheid.’

Iedereen wijst naar elkaar. Niemand pakt de eindverantwoordelijkheid

Verplichten

De organisaties pleiten ervoor dat het kabinet met spoed de voorgenomen wetgeving invoert die het mogelijk maakt gemeentes te verplichten opvanglocaties beschikbaar te stellen. Ook willen ze dat kinderen en kwetsbare mensen onmiddellijk voorrang krijgen en overgeplaatst worden naar ‘een geschikte omgeving waar ze de hele procedure kunnen verblijven’. Registratieprocessen en de informatievoorziening moeten verbeteren en er moeten structurele oplossingen komen, schrijven de organisaties aan de premier. (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Weer frappant dat de organisaties zich richten op de situatie in Nederland. Zij borduren voort op het geïnstitutionaliseerde asielrecht, waarbij iemand zich meldt in Ter Apel en het recht juridisch wordt “getoetst” zoals een omgevingsvergunning. De organisaties kunnen beter aan de voorkant van het probleem beginnen en op basis daarvan met een advies komen aan de Nederlandse regering. De voorkant is het mondiale vluchtelingenvraagstuk en wat Nederland kan bijdragen aan de oplossing daarvan. Er zijn vele manieren om doelmatiger en bestendiger bij te dragen dan middels het effectueren van het asielrecht. Vluchtelingen zullen overal ontstaan, door vele oorzaken. Helaas is de westerse wereld vaak zelf de veroorzaker, door bijvoorbeeld economische verdienmodellen, wapenleveranties en klimaatverandering. Daardoor ontstaan conflicten en vervolgens vluchtelingenstromen.
Als ik een advies zou mogen schrijven aan Rutte, dan zou dat zijn: stop met het asielrecht en ga een keer echt iets bijdragen aan het vluchtelingenvraagstuk. Stop al het geld wat in het asielcircus gaat zitten in vluchtelingenkampen wereldwijd en het resultaat is al vele, vele malen groter. Asielbeleid is vooral symbolisch en dat is precies hoe wij in Nederland zijn. De bijwerkingen van het asielrecht zijn groter dan de nadelen. 60% van deze “aanvragen” moeten afwijzen omdat mensen niet aan de juridische criteria voldoen, is de belangrijkste bijwerking. Mensensmokkel is de volgende. Daarna het feit dat hier alleen mensen komen die de reisagent kunnen betalen, terwijl de rest, tevens vaak behorend tot een zwaardere categorie vluchtelingen, achterblijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Rutte en regie pakken? In welke van de overvloed aan dossiers?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
https://www.wyniasweek.nl/asilia-een-negenpuntenplan-voor-de-migratie/
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie