Advertentie
sociaal / Nieuws

Bij 'deal' Buurtzorg sprake van onrechtmatige staatssteun

De plannen van Buurtzorg om de op omvallen staande thuiszorgorganisatie TSN over te nemen, rieken naar onrechtmatige staatssteun. Dat stelt brancheorganisatie BTN. Zij heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd de beoogde deal te onderzoeken op onrechtmatige staatssteun, marktverstoring en concurrentievervalsing.

20 januari 2016

De plannen van Buurtzorg om de in nood verkerende thuiszorgorganisatie TSN over te nemen, rieken naar onrechtmatige staatssteun. Dat stelt brancheorganisatie voor thuiszorgaanbieders BTN. Zij heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verzocht de beoogde deal te onderzoeken op onrechtmatige staatssteun, marktverstoring en concurrentievervalsing.

Innovatiegelden Wmo

Buurtzorg werkt aan een overname van thuiszorgzorgorganisatie TSN, dat actief is in 307 gemeenten en waar 12.000 medewerkers werken. Om de overname financieel rond te krijgen én te dragen, gaat Buurtzorg er vanuit dat gemeenten een beroep doen op de innovatiegelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), meldde Zorgvisie eerder. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) heeft dit jaar 200 miljoen euro vrijgemaakt voor innovatie in de Wmo, en voor de jaren daarna 300 miljoen.


Oneerlijk speelveld

Bij de ‘deal’ zet BTN de nodige kanttekeningen. Een daarvan is dat één partij onder de noemer van innovatiegelden, overheidsbudget krijgt om een concurrerende organisatie op te zetten. ‘Door met overheidssteun een nieuwe organisatie in de gelegenheid te stellen te gaan concurreren met andere aanbieders is een directe verstoring van de markt’, aldus BTN. De brancheorganisatie vindt ook dat gemeenten geen aparte afspraken mogen maken met een dergelijke gesteunde aanbieder, maar dat er voor alle aanbieders een eerlijk speelveld moet zijn.


Nood breder lenigen

Daarvan is − als de deal rondkomt − geen sprake, stelt BTN. Zij is weliswaar blij met ‘elke baan die in de thuiszorg wordt gerealiseerd, maar niet als daardoor andere organisaties verder in de problemen geraken’. Zowel grote als kleine aanbieders hebben te maken met teruglopende financiering vanuit gemeenten en hebben mede daardoor moeite het hoofd boven water te houden, benadrukt BTN. Als er extra steun mogelijk is, zouden ook andere in nood verkerende aanbieders daarvan moeten kunnen profiteren. 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Géén overheidssteun aan private partijen! De maatschappij hoeft de private sector niet te stimuleren of te behoeden voor onbehoorlijk bestuur. Hak dan maar de knoop door en breng de gehele zorg gewoon weer onder bij de overheid; scheelt een heleboel geld; Balkenende norm in plaats van overdreven salarissen en bonuscultuur. Meer handjes, minder praters! Is de maatschappij en de burger die nood heeft, beter mee af en ook de echte werkers krijgen dan te maken met een fatsoenlijk beleid, fatsoenlijk salaris en geen willekeur van vage "hoe ben ik beter af"managers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
zwarver gait
Het is logischer om brancheorg. btn op te heffen, dan om de heer jos (2-voudig onderscheiden buurtthuiszorger)voor hun blok te zetten, want waar waren die types toen het misging bij tsn en nou nog mèkkeren ook
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martijn
Het is geen goed idee om buurtzorg zoveel macht te geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Linden
Het is wel degelijk een behoorlijke innovatie die Buurtzorg wil realiseren, o.a. dat de hele managementlaag verdwijnt. Dat hiertegen protesten komen is begrijpelijk maar ik hoop dat de belangen van duurbetaalde managers niet zullen leiden tot het blijven werken op een achterhaalde manier. Garanderen van lonen van de werkers, e.d.: ik zie het de duurbetaalde jongetjes niet doen. Mondje houden is mijn advies en hopen dat je nog een tijd je baan houdt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
En hier blijkt dus opnieuw dat niet de klant maar de organisatie - concurrentie prioriteit heeft. Als Buurtzorg de beste zorgorganisatie is voor de cliënt dan lijkt me dat een goed ijkpunt om de gevraagde steun af te wegen. 'Kans geven aan 'een eerlijk speelveld' biedt ook weer grote kansen op nieuwe omvallende organisaties. Maar misschien is dat juist het maximale blikveld van een brancheorganisatie. De branche, niet het rendement van overheidsgelden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Post
Het wordt nu echt tijd dat er met de managementcultuur definitief wordt afgerekend. Ze hebben al genoeg schade aangericht. professor Smalhout, helaas hij is niet meer, zag het goed en sloeg de spijker op de kop.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark / adviseur
Helemaal eens met het artikel. Dit kan niet. Je benadeelt andere partijen. Buurtzorg is altijd van het aanschoppen tegen regels en tot in het extreme doorvoeren van de bedrijfsfilosofie. En die filosofie is niet altijd goed. Zo is het eendimensionaal en is afstemming met Buurtzorg door andere professionals vaak niet mogelijk. Het argument over managementcultuur en dergelijke is ook niet geldig. Een van de minder goede eigenschappen van managers is dat ze hun span of control willen vergroten, ondanks resultaatmogelijkheden. En dat is precies wat Buurtzorg hier doet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie