Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten wankelen door tekorten op jeugdzorg

De bestuurskracht van Groninger gemeenten is in gevaar door de tekorten op de jeugdzorg. Om de ernst hiervan bij de minister Ollongren Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen, heeft de Groninger commissaris van de koning René Paas zijn allereerste ambtsbericht naar haar gestuurd.

20 mei 2019

De bestuurskracht van Groninger gemeenten is in het geding door de tekorten op de jeugdzorg. Om de ernst hiervan bij de minister van Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen, heeft commissaris van de koning René Paas zijn allereerste ambtsbericht naar minister Ollongren (BZK) gestuurd. Daarin benadrukt hij dat de verdeling van het noodzakelijke extra geld op een andere leest moet worden geschoeid. Als wordt vastgehouden aan huidige verdeelsleutel van het jeugdzorgbudget ‘blijft de pijn waar die nu ligt’. 

Extremer

De Groninger gemeenten staan niet alleen in hun tekorten op de jeugdzorg, maar de problematiek is wel extremer, stelt Paas. Er is vaak sprake van een opeenstapeling van sociaaleconomische problematiek. In gemeenten met een hogere werkloosheid, meer eenoudergezinnen, meer armoede, een minder goede gezondheid en een lagere gemiddelde opleiding is een grotere behoefte aan jeugdzorg, aldus de cdk.

Opeten reserves

Het gaat in de gemeenten in Groningen om ‘zorgelijk grote bedragen’, stelt Paas. Over 2018 en 2019 komen de gemeenten in Groningen jaarlijks 43 miljoen euro tekort op de jeugdzorg. Pekela heeft een tekort van 1,3 miljoen euro; drie procent van de begroting waarin een reserve is ingebouwd van een krappe 5 miljoen. In Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen, Loppersum en Appingedam gelden dezelfde tekortpercentages. Het tekort in Veendam bedraagt 5 procent van de begroting. ‘Dat is veel als je bedenkt dat een groot deel van de gemeentebegroting in ieder geval op korte termijn geldt als niet-beïnvloedbaar. Wie de tekorten op de jeugdzorg afzet tegen de gemeentelijke reserves, constateert dat als er niets verandert, de jeugdzorg in de gemeenten Veendam, Appingedam en Het Hogeland de volledige gemeentelijke reserves in twee jaar opeet.’

Negatief effect

De tekorten op de jeugdzorg leiden tot problemen die gemeenten niet op eigen kracht kunnen oplossen. Ze hebben een negatief effect op het gemeentelijk functioneren. Gemeenten moeten tijd en financiële ruimte krijgen om de kosten beter te beheersen. Paas vreest dat het extra rijksgeld onvoldoende zal zijn om gemeenten uit de problemen te helpen. Naar verluidt zou het kabinet in de Voorjaarsnota eenmalig 350 miljoen voor de jeugdzorg willen uittrekken en in drie jaren daarna 190 miljoen euro. Daarbij komt nog de extra financiële tegenvaller door de onderuitputting bij het rijk. Gemeenten krijgen daardoor dit jaar 148 miljoen euro minder dan aanvankelijk gedacht.

Bezuiniging heroverwegen

De bezuiniging van 450 miljoen euro op de jeugdzorg moet worden heroverwogen, vindt Paas. Het extra rijksgeld moet bovendien op een andere manier over gemeenten worden verdeeld. ‘Als het rijk het extra bedrag volgens de bestaande methode verdeelt, blijft de pijn waar die nu ligt.’ Hij pleit ervoor het verdeelsysteem opnieuw te bekijken, ‘op basis van grondig onderzoek naar de ervaringen in de afgelopen jaren over de optimale omvang én verdeling van de middelen voor jeugdzorg’. In Oost-Groningen lijkt er een verband te zijn met de sociaaleconomische situatie en het beroep dat op jeugdzorg wordt gedaan.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rik / journalist
Ik verbaas mij bijna dagelijks over alle alarmerende berichten over de Jeugdzorg en de WMO. Hoe heeft het vorige kabinet onder de bezielende leiding van Martin van Rijn (PdA) met instemming van de VVD toch in ‘s hemelsnaam deze sloop van de sociale voorzieningen door het parlement kunnen drukken. Minister Hoekstra presenteert steeds prachtige begrotingen, omdat het zo goed gaat, met dank aan de PvdA. Wat een land...
Toine Goossens
Zoals bekend zijn de prestaties van de Groningse gemeenten op jeugdzorg bedroevend slecht in vergelijking met de rest van Nederland. Ik zou dan bij mijzelf te rade gaan om er achter te komen hoe dat komt. Maar Groningen legt de bal en de zwarte piet graag bij de landelijke politiek neer.Een van de oorzaken van falende bestuurskracht op het sociale vlak is de dominante aandacht voor de zogenaamde aardbevingen in Groningen. Die focus veroorzaakt falen op ieder ander vlak.De universiteit van Kopenhagen deed jaren geleden onderzoek naar de prestaties van beursfondsen. Waarom verschillen die zo sterk?Wat bleek? De CEO's van slecht presterende fondsen waren druk bezig om een groot huis te bouwen, waren bezig met hun hobby's, legden de focus volstrekt verkeerd. Kijk daar zouden Groningse bestuurders zich nu eens in moeten verdiepen.

De Grote
''Het tekort in Veendam bedraagt 5 procent van de begroting'' '' (...)constateert dat als er niets verandert, de jeugdzorg in de gemeenten Veendam, (..) de volledige gemeentelijke reserves in twee jaar opeet.FAKE NEWS!
Advertentie