Advertentie
sociaal / Nieuws

Klijnsma wacht niet langer: beschut werk verplicht

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.

25 juni 2016

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.

115 plekken
Klijnsma kondigt dat vrijdag aan. Ze doet dat nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, naar voren kwam dat gemeenten zeer terughoudend zijn op dit gebied. Een kwart van de gemeenten heeft geen beschut werk. Gemeenten kregen geld om dit jaar 3200 mensen aan werk te helpen, maar volgens het SZW-rapport zijn maar 115 plekken gerealiseerd. Een zorgelijk beeld, vindt de bewindsvrouw.

Streng UWV

'Gemeenten lopen nu aan tegen te strenge UWV-keuringen waardoor kwetsbare mensen worden afgewezen voor de beschutte werkplek die zij zo hard nodig hebben', reageert Arjan Vliegenthart, voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er is volgens Vliegenthart bovendien op de lange termijn geen geld voor de werkplekken.

Duivels dilemma

Het Rijk plaatst gemeenten voor een duivels dilemma, waarschuwt de vereniging van leidinggevenden Divosa die zich bezighoudt met integratie en schuldhulpverlening. 'De keuze om beschut werk verplicht te stellen heeft grote gevolgen voor wie is aangewezen op gemeentelijke ondersteuning. Belangrijkste zorg van gemeenten is dat de structurele financiering voor beschut werk nu niet toereikend is.' Divosa adviseert de Kamer af te zien van wettelijke verankering en anders voldoende budget ter beschikking te stellen.

SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) signaleerde onlangs ook al dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers en werknemers stelden vast dat de afbouw van de sociale werkplaatsen waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking voorheen terecht konden, sneller gaat dan het opzetten van alternatieven. (ANP)

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / Doelgroep
Ik wacht al een jaar op een beschutte werkplek. De gemeente heeft geen flauw benul wat dit is, dus moet ik maar een wsw baantje accepteren, ook al sluit dit totaal niet aan op mijn interesse, opleiding, mogelijkheden.
faber
Ik denk niet dat er veel mensen zijn die weten voor wie Klijnsma nu een wettelijke regeling gaat treffen. Mensen een beperking dus. Maar voor mensen met heel veel beperkingen is arbeidsmatige dagbesteding en voor mensen met wat minder beperkingen geldt de 125000 banen-afspraak met de quotum wet op de achtergrond. Dan hebben we ook nog de bestaande wsw-ers die hun indicatie nooit zullen kwijtraken en waarvoor gemeenten ook een voorziening voor in stand moeten houden. En daar tussendoor komt dus nu de wettelijke plicht om voor mensen met een beperking beschutte werkplekken te creëren. En de gemeenten moeten de mensen zonder beperkingen ook nog eens prikkelen een baan te zoeken. Kunt u er nog een touw aan vast knopen?
Martin / ZZP
Mogen ze mij eens uitleggen wat die zogenaamde "alternatieven" dan wel mogen zijn. De liberale oplossing is dat normale werkgevers die mensen een baantje geven. Die werkgevers dwingen, nee dat mag niet van de liberale ideologie. Maar degenen die werkloos blijven doordat de werkgevers niet worden gedwongen, die mogen dan weer wél worden gedwongen om voor niets te werken bij een BV of NV. Ongeoorloofde concurrentievervalsing? Och, zo moet je dat niet zien. De werkloze doet toch werkervaring op? En zelfs de SP wethouder in Rijswijk doet aan deze onzin mee.

Jongens, hou toch met stemmen op die achterlijke liberale ideologie. Het werkt alleen maar armoede, geweld en criminaliteit in de hand. En eeeh, we hadden toch een goed "alternatief"? De sociale werkplaats.
Teun Juk / Adj. directeur
De WSW is het middel bij uitstek om beschut werk aan te bieden voor mensen met een beperking. Recent heeft de SER geadviseerd om de sociale werkplaatsen te behouden. De voorgestelde wetswijziging spant het paard achter de wagen. De WSW is het paard dat er voor moet. Ik adviseer mevrouw Klijnsma dan ook zich in te zetten voor een vernieuwde WSW waarbij het bedrijfsleven zich maximaal moet inspannen om plekken te bieden voor mensen met een beperking. Alleen zo zullen we er in slagen deze mensen aan het werk te helpen. En ja, dan zal de staatssecretaris de portemonnee moeten trekken. Iets minder naar veiligheid en iets meer naar de mensen met een beperking.
H.Rijs / ambulant werker
de logica ontgaat mij volledig !

mevr. de staatssecretaris snapt het volgens mij ook al heel lang niet meer.

terwijl zij toch de aangewezen persoon is om het wel te snappen.
Peter van Leeuwen / Zelfstandig adviseur Tacit Knowledge B.V.
Financiele en praktische ondersteuning van mensen met een beperking is nodig, omdat deze als gevolg van de werking van de arbeidsmarkt niet spontaan tot stand komt. Dat was het uitgangspunt tot voor kort. Dit kabinet voerde een bezuiniging door en had haar hoop op werkgevers gezet. Vervolgens hebben gemeenten een grotere rol in de uitvoering gekregen met fors minder middelen. Nu lijkt de een na de ander op hoge toon te gaan eisen bij de gemeenten om diensten te leveren. De ouderen eisen thuishulp, arbeidsgehandicapten een beschutte werkplek en de psychiatrisch patienten in de jeugdzorg een einde aan de wachtlijsten. Nu het economisch iets beter lijkt te gaan kan het kabinet wellicht iets doen aan het herijken van middelen om dit mogelijk te maken.
Nico / zzp
Mensen, prima idee? Iedereen een paar beschutte plekken en probleem opgelost.Maar iedereen, dat zijn toch niet alleen gemeenten? Hoever is de minister en Jetta zelf? De grootste werkgever van nederland is toch de rijksoverheid?Of is dit de bliksemafleider? Leg de bal bij de gemeente.
Warm hart / Adviseur
In- en intriest, deze politica (maar net zo goed het meervoud ervan)! Een heel groot bord voor de kop en maar vasthouden aan iets wat niet werkt en ook nooit gaat werken. Luister naar o.a.de SER en poets de sociale werkvoorziening weer op. Zo wordt tenminste weer perspectief geboden. Nu wordt er maar wat ' aan gerommeld' en duurt inmense tijd voordat er een werkplek gevonden wordt (ALS dat al gebeurt)...
Pieter / afdelingshoofd
Werkelijk, een kabinet dat zich sociaal wil laten voordoen, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden aangemoedigd mee te participeren, maar dit niet voor elkaar krijgt.Oplossing; dwing iedereen een beschutte werkplek te creeeren, maar ten koste van wat.......Het is en blijft een schande dat wij in Nederland met ongeveer 7.000.000 werkende geen plaats hebben voor 100.000 WSW plekken!!!
Tim / Mens
Ik gun iedereen, die wil en kan, betaald werk. Werk is goed voor een mens. Je (hebt het gevoel) dat je echt meedoet en nuttig bent etc. We hebben het hier over beschut werk en dat is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Hier dus het feit dat deze werknemers duurder zijn dan reguliere werknemers. Dat is nou eenmaal niet anders. Het klinkt wat hard, maar is zakelijk gezien uiteraard wel een issue! Mensen die beschut werk doen zijn in dienst van de gemeente of een reguliere werkgever en krijgen salaris. Zij kunnen pensioen opbouwen over hun loon, maar dit hangt af van hun pensioenregeling. Hoe gaat een groot bedrijf wat net een reorganisatie heeft gedaan en waarbij mensen zijn onslagen intern verkopen om mensen weer aan te nemen? Ook weer een hard standpunt, maar wel degelijk een onderwerp bij grote bedrijven en ook gemeenten! Ik denk dat we een innovatieve oplossing moeten vinden. Een idee zou kunnen zijn indien grotere bedrijven een sociale werkplaats-bedrijf opkopen en/of financieren zodat het beschutte werk daar kan blijven plaatsvinden. Dat beschut werk en overige personen met een bepaalde handicap massaal bij bedrijven en gemeenten aan het werk gaan is helaas een utopisch sprookje. Het is hard, en wellicht (klinkt het) asociaal, maar het is gewoon een feit.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De in het Sociaal Akkoord 2013 gemaakte afspraken hebben betrekking op zowel de publieke als private sector (integraal bestuur noemen we dat). De insteek behoort dan ook te zijn beide sectoren op dezelfde wijze aanpakken of alsnog naar het oude systeem. Het wordt steeds rommeliger op sociale zaken.
Peter / Doelgroep
Ik wacht al een jaar op een beschutte werkplek. De gemeente heeft geen flauw benul wat dit is, dus moet ik maar een wsw baantje accepteren, ook al sluit dit totaal niet aan op mijn interesse, opleiding, mogelijkheden.
Advertentie