Advertentie
sociaal / Nieuws

ANBO: gemeenten moeten meer investeren in thuiszorg

Bezuinigen op zowel zorg in zorginstellingen als op zorg en ondersteuning thuis kan niet, stelt de seniorenbond ANBO. Gemeenten moeten meer aan thuiszorg doen, vindt de bond.

23 februari 2013

Gemeenten moeten meer doen aan thuiszorg voor ouderen. Dat stelt seniorenbond ANBO zaterdag na onderzoek onder 1365 leden.

Investeren in zorg
Er wordt volgens de ANBO flink bezuinigd op zorg in zorginstellingen, maar ook op zorg en ondersteuning thuis. En dat kan niet allebei, aldus de bond. Gemeenten zouden in de ogen van de ANBO meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen en meer moeten investeren in noodzakelijke zorg.

Eigen netwerk ontoereikend

,,De maatschappij wil terecht dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning'', aldus ANBO-directeur Liane den Haan. ,,Je mag uitgaan van de eigen kracht van mensen, maar goede ondersteuning is van doorslaggevend belang om mensen tot op hoge leeftijd de regie over hun leven te laten houden. Als ondersteuning in en om het huis niet goed is geregeld, zijn ouderen opeens aangewezen op hun eigen netwerk. En dat netwerk is in de meeste gevallen ontoereikend voor zware zorg- en hulptaken.''


Kans op overbelasting

Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers zal de komende periode toenemen. Volgens de ANBO is de kans groot op overbelasting van die mensen. Gemeenten moeten actief aan de slag om die problemen voor te zijn, aldus de ouderenbond.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Steven de Jong / Salarisadminstrateur
de vraag is inderdaad wie de voorzieningen gaat betalen in een ontgroenende/vergrijzende samenleving.Het vraagstuk van arbeidsmigratie zal een steeds grotere rol gaan spelen om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden.Van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten merk ik op dit moment weinig. Het doorschuiven van lasten naar de toekomst zoals dat nu op allerlei gebieden gedaan wordt zal een grote impact hebben op de inkomenspositie en concurrentiepositie op dat moment.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans de Bruyn
Alles goed en wel, maar de centres dan? DIt kost de gemeenten e gemeenten geld. Eenhogere eigen bijdrage dan?Maar dat wil men natuurlijkook niet
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron / Beleidsmedewerker
Is dit nu het 'oude' denken? ;) In dit artikel wordt (terecht) gesignaleerd, maar de ANBO draagt zelf niks bij. Ook bij de gemeente wordt het geld minder (met steeds meer taken), dus met welk geld moeten gemeenten dit gaan doen? Meedenken en meewerken aan oplossingen vraagt meer dan alleen roepen aan de zijlijn om meer geld. Juist bij dit soort moeilijke zaken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / Raadslid
Zou moeten. Maar dat moet financieel ook mogelijk zijn. ANBO zou zich ook eens moeten verdiepen in de financiën bij de meeste gemeenten. Waren er maar middelen om te investeren. Verzorgingshuizen vallen niet onder gemeentelijk financieel beleid. Dus die koppeling niet maken. Ook niet de schijn wekken. ANBO moet niet alleen zaken roepen maar ook meedenken over oplossingen. Ik ben wel in voor gesprek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Aaron / ambtenaar burgerzaken
Makkelijk antwoord van een vereniging om te roepen om meer geld en budget. Maar stel initatieven voor om dit soort problemen tegen te gaan. Ik sluit me dan ook aan op jou mening @Ron. Gemeenten,maatschappelijke organisaties en de thuiszorg moeten hun krachten bundelen. De directeur van de ANBO heeft ook geen concrete plannen maar wel roepen het aloude liedje dus
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a.a. smits
Typisch, die commentaren van Ron c.s.

De Anbo reageert alleen maar op de kille overheidsmededeling dat ouderen het voortaan maar zelf moeten uitzoeken. Ouderenbonden (waar ik, voor de goede orde, geen lid van ben) roepen al jaren dat er nu toch eens gewerkt moet worden aan betere inzet van middelen. Bijvoorbeeld door woningen neer te zetten die het langer thuiswonen mogelijk maken. Daarvoor heeft de overheid de middelen en de macht en vanuit de ouderen worden heel concrete voorstellen gedaan. En wat gebeurt er? Initiatieven van ouderen om dan maar zelf groepsgewijs wat op te zetten krijgen van de gemeenten en sociale woningbouwers zelden een enthousiast onthaal. Het is daar geen hot item en heeft weinig prioriteit. Met enige opluchting zie je ze nu grijpen naar het excuus van =de crisis=

Kinderen die bij hun ouders gaan inwonen of andersom, om de mantelzorg wat draaglijk te maken, krijgen vervolgens te maken met allerlei financiele en fiscale straffen. Het vormen van gezamenlijke huishoudens blijkt dan allerlei kortingen op uitkeringen en pensioenen op te leveren.

We moeten medelijden hebben met de huidige generatie 30-ers. Die worden straks opgezadeld met de mantelzorg voor hun ouders. Tenzij we die ouderen straks massaal voorgoed naar de Algarve of Roemenie exporteren. Bij onze oosterburen schijnt dat al ingeburgerd te zijn.

Het verhaal van Ron dat de ouderenbonden niet meedenken is in elk geval niet correct. Juist de centrale en decentrale overheden hebben zich er nooit wat van aangetrokken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie