Advertentie
sociaal / Nieuws

Amsterdam start met ‘Bijstand in één dag’

Daarnaast komt het stadsbestuur met een ‘garantieknop’.

14 november 2023
De Stopera in Amsterdam
Shutterstock

Met ‘Bijstand in één dag’ wil de gemeente Amsterdam ervoor zorgen dat daklozen sneller een uitkering kunnen aanvragen. Daarnaast wil het college van B en W dat het makkelijker wordt om vanuit de bijstand weer een nieuwe baan te zoeken.

Principal recruitment consultant

BMC
Principal recruitment consultant

Gedragswetenschapper Opleidingsprogramma

BMC
Gedragswetenschapper Opleidingsprogramma

De proef ‘Bijstand in één dag’ beoogt de beoordeling en goedkeuring van bijstandsaanvragen te versnellen. Door binnen een dag de aanvraag te beoordelen, kan de gemeente uitkeringsgerechtigden binnen 24 uur uitbetalen. Het college van B en W wil daklozen hiermee meer duidelijkheid en zekerheid geven. ‘Als je dakloos bent is het überhaupt heel moeilijk om je leven weer op orde te krijgen. Als je écht lang moet wachten totdat je een uitkering krijgt, dat schiet natuurlijk niet op’, zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale zaken).

Regen in de drup

Ook moet het experiment grotere problemen voorkomen. Groot Wassink: ‘Als je dan echt vier weken moet wachten, kan het zijn dat je problemen ernstig verergeren. Nu zou je dan gelijk in staat zijn op ergens een kamer te huren. We voorkomen hiermee dat je van de regen in de drup belandt.’

Veel Amsterdammers in de bijstand zijn huiverig om te gaan werken

Postadres

Normaliter hebben inwoners een vast adres nodig om een bijstandsuitkering aan te vragen. Iets wat dakloze mensen niet hebben. Maar dat probleem is volgens de GroenLinks-wethouder wel op te lossen. ‘We hebben ook postadressen als gemeente. Bijvoorbeeld als mensen dakloos zijn, dan kunnen ze een postadres van de gemeente krijgen.’ De proef loopt van 1 november tot en met 30 april 2024. De gemeente gaat het komende half jaar 250 mensen volgen om te kijken of de pilot werkt.

Garantieknop

Daarnaast komt het stadsbestuur met een ‘garantieknop’. ‘Veel Amsterdammers in de bijstand zijn huiverig om te gaan werken. Ze denken dat ze dan minder geld krijgen, bijvoorbeeld omdat ze hun toeslagen verliezen’, schrijft de gemeente. Als mensen in de bijstand beginnen met werken en binnen zes maanden hun baan verliezen, kunnen zij met de ‘garantieknop’ meteen weer bijstand krijgen als dat nodig is. Dit moet ervoor zorgen dat zij minder stress ervaren en het makkelijker wordt gemaakt om weer een nieuwe baan te zoeken.

Honderden euro’s tekort

Op dit moment komen mensen in de bijstand al honderden euro’s tekort. Met beide plannen wil de gemeente ervoor zorgen dat Amsterdammers in de bijstand zich minder zorgen hoeven te maken over geld.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Goed initiatief. De grootste te overbruggen kloof zal de woonruimte zijn. Te huren kamers liggen namelijk niet voor het oprapen, tenzij de Gemeente er in slaagt om in bepaalde gebouwen meerdere kamers voor dit doel te reserveren/beschikbaar te stellen. De leegstand van bewoonbare gebouwen in Amsterdam is schaars.
Daarnaast zal het weer wennen aan een baan en de continuïteit voor het verrichten van arbeid aanpassing van het leefpatroon en doorzettingsvermogen van een dakloze burger vragen.
Hielco Wiersma
Voor werklozen die wél kunnen werken maar niet willen werken is korten op de uitkering de beste oplossing.
Daarnaast is het voor alle burgers en met name voor de geschetste situatie beter toeslagen te koppelen aan een wekelijks minimum aantal te werken uren. Dat voorkomt dat de omvang van de toeslagen wordt gebruikt om niet of minder te werken. Op de langere termijn kan trouwens meer werken, met name ook via bevordering/promotie, altijd meer nettoloon opbrengen. Meer werken is/blijft daarom altijd interessant. Kinderopvang is bovendien al gekoppeld aan inkomen.
Om het tekort op de arbeidsmarkt te verminderen is het ook mogelijk om
-tegen betaling van meer loon- het aantal arbeidsuren aan te verhogen tot minimaal 38-40 uur per week. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd zelfs 45 uur per week (waaronder zaterdagmorgen) gewerkt.
Advertentie