Advertentie
sociaal / Nieuws

Amsterdam negeert uitspraak rechter thuiszorg

Amsterdam gaat haar beleid rondom toekenning van huishoudelijke hulp nog niet aanpassen. Wethouder Van der Burg (Wmo, VVD) vindt het nog te vroeg om maatregelen te nemen.

03 mei 2016

Amsterdam gaat haar beleid rondom toekenning van huishoudelijke hulp vooralsnog niet aanpassen. De gemeente is weliswaar in een eerste proefproces door de rechter op haar vingers getikt, maar wethouder Van der Burg (Wmo, VVD) vindt het nog te vroeg om maatregelen te nemen.

Richtinggevend

Later deze maand doet de hoogste beroepsrechter (de Centrale Raad van Beroep) een eerste uitspraak over de Wmo 2015. Die zal ook ‘richtinggevend’ zijn voor Amsterdam, verwacht Van der Burg. Tijdens de zitting van de CRvB bleken de rechters onder meer moeite te hebben de normstelling door gemeenten voor het te bereiken resultaat ‘schoon en leefbaar’. Daarnaast overweegt de gemeente tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam in beroep te gaan.

Strijdig met Wmo

Die Amsterdamse rechtbank oordeelde vorige maand dat de wijze waarop Amsterdam de huishoudelijke hulp uitvoert, strijdig is met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente oordeelt sinds januari 2015 of iemand recht heeft op huishoudelijke ondersteuning, waarbij niet meer in uren wordt geïndiceerd, maar in resultaat zoals een ‘schoon en leefbaar huis’. Voor de precieze invulling van dat resultaat, moet de hulpbehoevende in overleg met de zorgaanbieder. Als de hulpbehoevende er niet met de zorgverlener uitkomt, kan daartegen geen bezwaar bij de gemeente worden ingediend.

Gestructureerd huishouden

Kan niet en in strijd met de Wmo 2015, stelde Cliëntenbelang Amsterdam die samen met Wmo-advocaat Matthijs Vermaat (van der Woude De Graaf advocaten) in februari naar de rechtsbank stapte. ‘In de Wmo 2015 staat dat de gemeente moet bepalen hoeveel hulp iemand nodig heeft om een gestructureerd huishouden te kunnen voeren. Amsterdam legt deze verplichting bij de zorgaanbieders neer’, stelde juridisch adviseur Christiaan Dol van Cliëntenbelang Amsterdam destijds in een interview met Binnenlands Bestuur. De rechter is het daarmee eens.

Kerntaak bestuursorgaan

Het ‘behoort tot de kerntaak van het bestuursorgaan om de rechten (en plichten) van de cliënt vast te stellen’, aldus de rechter in zijn uitspraak. ‘Wat er voor nodig is om het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ te bereiken is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het individuele geval en kan per geval verschillen. Het is aan het bestuursorgaan om vast te stellen wat het recht inhoudt. Dat is hier ten onrechte niet gebeurd.’ Ook heeft de gemeente nergens zwart-op-wit staan hoe zo’n ‘schoon en leefbaar’ huis bereikt wordt.

Indicatieadvies

Amsterdam stelt dat de zogeheten indicatieadvies deel uitmaakt van de beschikking. In dat advies wordt aangegeven wat de hulpvrager nog wel en niet kan en voor welke taken ondersteuning nodig is. ‘De gemeente was van oordeel dat dit afdoende was om aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te voldoen, waarbij ook de wens van dejuridisering een rol speelde. Immers, een juridische discussie over of een cliënt recht heeft op 1,9 uur dan wel 2,5 uur is een papieren discussie en heeft weinig te maken met de praktijk in huis’, schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. ‘De gemeente Amsterdam heeft de rechtbank echter niet weten te overtuigen dat met de indicatiestelling en beschikking voor “schoon en leefbaar” de rechtspositie van de cliënt voldoende is geborgd.’

Langer en duurder

Als Amsterdam geen hoger beroep instelt, wordt een impactanalyse gemaakt van de gevolgen van de aanpassing van de toegangsprocedure tot de huishoudelijke hulp. Van der Burg waarschuwt op voorhand: ‘Die zal langer duren en daarmee kostbaarder worden.’ 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wanne van Dorst
Of zoals een noordelijke gemeente onlangs zei: "Wat de rechter vindt, is ook maar een mening"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
En de zorgbehoeftige is altijd de lul van de bureaucratie..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Een nogal aanmatigende houding van de wethouder. De partijen in de raad moeten zich maar eens achter het oor krabben... een wethouder is geen bestuur. En moet overigens de wet houden en niet interpreteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ries Oonk
Natuurlijk een volkomen logisch en terecht standpunt van de gemeente Amsterdam. Het aantal uur zegt niets over het resultaat, terwijl 'schoon huis' al veel meer richting geeft aan wat de gemeente wil bereiken. Moet de gemeente in haar beschikking ook de kwaliteit van het poetsdoekje en de kracht die de hulp bij het poetsen mag zetten dicteren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vadamsky / Zorgbehoevende
ALS BEWONER VAN Amsterdam maak ik aanspraak op de WMO in deze gemeente. Zonder verder overleg en kennisgeving werd het aantal uren dat mij terbeschikking wetd gesteld gehalveerd met inderdaad de aanvulling dat de hulp nu resultaat gericht is. In de praktijk hield dat in dat ik van iedere week 3 uur over ging naar eens in de twee weken. In de oude situatie gaven de hulpverlenende al regelmatig aan tijd te kort te hebben om alle taken goed uit te voeren. In de nieuwe situatie wordt er dus verwacht dat men meer gaat doen in dezelfde tijd. Was het eerst zo dat de hul0verlenende de taken zo verrdeelde dat i.ing. een keer in de twee weken alles gedaan werd, als we hetzelfde systeem in de nieuwe situatie gaan toeoassen betekend dit dat er taken zijn die maar één keer in de maand worden gedaan. Hoe willen ze dan het adagio netjes en schoom handhaven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het probleem zit natuurlijk in het feit dat de zorgbehoevende geen bezwaar kan indienen als deze er niet uitkomt met de zorginstelling.

Veel succes derhalve met een kansloos beroep.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Doornroosje24 / Floormanager
Tjonge het rijk had het nooit aan de gemeenten moeten overlaten. Veel mensen krijgen geen hulp terwijl er miljoenen over wordt gehouden. De gemeenten kunnen niet met geld omgaan. Bezuinigen op de zorg is een politieke keuze. Als een wethouder zich niet aan de wet houdt wie moet zich dan wel aan de wet houden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie