Advertentie
sociaal / Column

Amanda, minaretten, en een nieuw verbond

Heeft u wel eens van Amanda Kluveld gehoord? Zij is historica, werkt aan de universiteit van Maastricht, doet vrijdags mee aan een radioprogramma (OBA-live) en schrijft iedere week een opiniestukje op de website van de Volkskrant. Altijd leesbaar en niet zelden behartigenswaardig.

01 december 2009
Deze week heeft zij zichzelf overtroffen met een artikel getiteld: ‘Christendom, zo gek nog niet’. Dat doet denken aan de Nederlandse vertaling van een recent boek van de Amerikaanse schrijver Dinesh D’Souza: Het christendom is zo gek nog niet (uitgeverij Nieuw-Amsterdam). Maar terwijl D’Souza niet alleen de gelovigen maar ook de sceptici sceptisch tegemoet treedt en duidelijk maakt dat het christendom niet door de wetenschap voor joker is gezet, heeft Amanda Kluveld het vooral over de culturele relevantie van het christendom.

Die relevantie is volgens haar erg groot. Ze vindt zelfs dat we het christendom een aparte, bevoorrechte positie moeten geven ‘die recht doet aan het belang van het christendom voor onze cultuur’. In een zelfbewust christendom ziet Kluveld, die haar eigen positie vermoedelijk als ‘agnostisch cultuurchristelijk’ zal definiëren, een bondgenoot tegen ‘de toenemende invloed van de islam op het denken van onze bestuurders en in het straatbeeld’. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat ook Amanda Kluveld, net als ik, voor een minarettenverbod zou hebben gestemd.

Natuurlijk heeft ze geen goed woord over voor christenen die in deze tijden van scherpe debatten, tegen de islam aanschurken: mensen als bisschop Muskens en CU-senator Schuurman die een pact met de islam willen sluiten en in dat kader bereid zijn alle verschillen tussen islam en christendom te verdoezelen.
Amanda Kluveld wil die verschillen juist veel duidelijker benadrukken. Ze verzet zich – en u merkt wellicht al, lezer, dat ik steeds enthousiaster haar betoog weergeef – tegen de neiging om alle geloven op één hoop te gooien. Als er kritiek op de islam wordt geuit, zeggen de relativisten dat wij zelf ook orthodox volk in ons midden hebben (gehad) – alsof het probleem met bepaalde aspecten van de islam en met het islamitisch onderwijs met die dooddoener als bij toverslag zou zijn verdwenen!

Het betoog van Amanda Kluveld is vooral een poging, als ik haar goed begrijp, om ‘ongelovige Nederlanders’ te doen inzien dat zij schatplichtig zijn aan het christendom en dus hun ruzietjes en spotternijen met het christelijk geloof eens moeten opgeven. Als christenen dan eens ophouden om voor een verbond met de islam te kiezen en zich achter de democratische rechtsstaat opstellen, kan er nog iets moois voortkomen uit een nieuw verbond dat een breuk met de Nederlandse geschiedenis zou betekenen maar in deze tijden nodiger is dan ooit.

Agnostici als Amanda Kluveld, die strijdbaar willen zijn voor het behoud van een vrij land. Christenen als Bas van der Vlies, die de film Fitna een ‘prikkelende inzet tot het debat’ noemde en daarover gekapitteld werd door Wouter Bos. Die vroeg hem wat hij van een film had gevonden die op dezelfde manier over het christendom en de bijbel zou zijn gegaan? Waarop van der Vlies antwoordde dat hij met die vraag niets kon beginnen. ‘Om de eenvoudige reden dat zo’n film niet te maken is’.  Bij zo’n verbond sluit ik me graag aan.

Bart Jan Spruyt

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

nelhoogmoed / politiek geinteresseerd
warrig stuk, warrige denker. dat heb je met die halve gelovigen. wat heeft dat minarettenverbod ermee te maken.
frans / ambtenaar
Forget it, ik ga christenen niet belonen voor het binnenhalen van de islam.
Onze maatschappij is groot geworden door techniek en wetenschap, god heeft nog nooit een poot uitgestoken.
maaike / niet belangrijk
wat een warrig, slecht doorgedacht stuk.Waar gaat dit over? hetze tegen de Islam? angst voor de Islam? Kluveld is een racist en dat weet Bart Spruyt dondersgoed. Daarom kan hij zich vinden in haar denkbeelden. Gegroet!
frans / ambtenaar
@gekke maaike
Lekker hè, anoniem schelden.
Ik durf te veronderstellen dat je zo'n totalitair typje bent, een meurende griezel met arafatsjaal.
Doe de groeten aan Harry.
M.Stevens / HRM Adviseur
We kunnen proberen te leren van het verleden. Maar het heeft geen enkele zin om als maatschappij schulden ten opzichte van het verleden in positieve of negatieve zin af te lossen. Door ons schatplichtig te noemen, doen we dat wel. Ik begrijp dat we onze kennis van de klassieke oudheid (en daarmee ook van het begrip democatie) en de wiskunde te danken hebben aan moslimgeleerden. Dat betekent niet dat ik uit dank de sharia wil invoeren. Dat we - o.a. op het gebied van taal - veel te danken hebben aan de statenbijbel, maakt niet dat we christenen een streepje voor moeten geven in een land waar vooral iets-isten wonen.
jantje
@M.Stevens
Gebruik eens Google, bijvoorbeeld "Is Europa schatplichtig aan de islam?"
En dan even goed lezen, graag.
Hanxie
In de daklozenhulpverlening kom je vaak sociaal bewogen Christenen tegen. Mensen die hun mededogen en afiniteit met de mens in nood praktisch gestalte geven zonder te zieken over het geloof. gewoon aanpakken van de praktische problemen. Hun lus en hun leven. Als atheist had ik respect voor hen en kon ik het meestal prima vinden met hen. Lekenbroeders en -zusters en wat dies meer zij.
Nimmer kwam ik in mijn twintigjarige dienst een imam tegen of een 'prominente' ja zelfs een 'invloedrijke' islamitische persoon tegen. Ook donaties bij het offerfeest zijn nooit naar niet islamitische hulporganisaties gegaan. Het ontkennen van het belang van onze Joods-Christelijke cultuur en ons erfgoed is een vorm van verraad. Amanda Kluveld heeft alle gelijk van de wereld. Lang leve Christus' nalatenschap. Hoera!
Paul
@maaike 02.12.09 09:11

Angst voor islam niet terecht??
Kijk hier dan even:
http://www.nieuwreligieuspeil.net/
en klik gerust onderaan de site op de volgnummers!
.
O ja, de 'christenen' hebben ook van alles op hun kerfstok.
.
Maar, en ik blijf het zeggen:

Het is ONDANKS het nieuwe testament dat zichzelf noemende christelijken de vreselijkste dingen hebben gedaan.
Maar het is DANKZIJ de koran dat moslims de legitimiteit vonden en vinden om geweld te gebruiken om allerlei, in de koran te vinden, redenen.

Het christendom werd MISBRUIKT, terwijl de koran GEBRUIKT werd en wordt om geweld te legitimeren.
.
Voordat het oude testament erbij gehaald wordt:
Het christendom is een religie gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel.
Het door de christenen als het Woord van God beschouwde Nieuwe Testament bevat de leringen van Jezus Christus, opgetekend in vier evangeliën.
.
Probeer Jezus en zijn leer eens op geweld te betrappen?
Paul
@maaike 02.12.09 09:11
Deze nog even voor maaike.
Wie hier niet bang voor is:


http://www.youtube.com/watch?v=3FEPeutY5AY

En dan te bedenken dat de Kopten in Egypte waren voordat de islam er uberhaupt was.
Erg bedreigend, ook voor hier op termijn als de islam zich hier steeds meer nestelt en opdringt.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Het Christendom en vooral Kerkvader Augustinus heeft onze cultuur hier sterk beinvloedt. Speerpunten zijn solidariteit, gelijkwaardigheid en gerechtigheid.
De sociaal democratie in zuivere vorm is hier eveneens op gebaseerd, al zullen vele socialisten in die partij liever de tong afbijten dan dat te erkennen. Maar goed, de ellende als een spirituele stroming in mensenhanden komt, hebben we ook beleefd, maar via de Verlichting en Humanisme hebben we een beschaafde praktijk bereikt.

Nu zijn van die rukken in ontwikkelingen der geschiedenis nooit wenselijk. De zestigerjaren revolutie heeft het kind met het badwater weggegooid.
Onderzoekbureau laat dramatische gevolgen zien hoe de vlag erbij staat bij een jeugd zonder eisen/grenzen.

Een beschaafde praktijk, naar westerse normen en waarden zou in principe ook mogelijk moeten zijn voor de Islam in deze regio. De ontwikkelingen hier van de zestiger jaren beinvloedden de nieuwe culturen ook sterk. In het ikke-bijprodukt van welvaart en individualisme integreren nieuwe Nederlanders kennelijk wel snel.

Losrukken van tradities heeft een averechtse uitkomst. Van belang is dat die culturen niet gaan navolgen wat hier in de jaren 60 is ontstaan. Er moeten jonge vrijzinnige voortrekkers komen die hier de Islam gaan Europeaniseren, zodat deze groepen cultureel eindelijk gaan integreren, zoals de talrijke overigen, en de goede elementen van hun traditie overbrengen aan generatiegenoten. Geen zeer onwenselijke uitzonderingspositie forceren zoals nu gebeurt. Die minaretten hadden ook wat anders kunnen zijn. Het nee staat voor een absorberingsgrens in dit deel van de wereld. Wanneer zien we jonge Moslims die het voortouw nemen en hier de samenlevingen niet (gepaard gaan de met zoveel exposure als enigen) willen opsplitsen in Moslims en niet-Moslims.
De weerzin tegen Godsdienst drang en dwang en dominantie ervan, zit hier in de genen ondertussen verwerkt.

Spijtig dat de Chr. orthodoxie een herwaardering voor de Chr. spiritualiteit blokkeert en de orthodoxie van de Islam hier faciliteert. Je moet leren van het verleden en het goede behouden en waarderen. Het Christendom heeft hier de cultuur vorm gegeven. Zodanig dat van alle kanten mensen toestromen voor een NL paspoort. Ook die zouden daarom respect mogen hebben voor goede deel cultuurgoed en dit niet misbruiken om de tijd hier terug te zetten.
Cor
Paul,

Uitstekende informatie, goed inzicht.
J. de Vries / student
Gaan we weer lekker islam bashen. En alles wat dat niet goed vindt, zoals de machteloze (verongelijkte) burger die alles voor waar aanneemt wat hem uitkomt, weer eens netjes in zijn preekje beschrijft. Als je geen verstand van religie heb, en dat niet cultureel-sociaal kan benaderen, dan is het gemakkelijk om alles daar op te baseren.
Paul
@student • 03.12.09 17:25
Student he..?

Poging tot intimidatie door je voor te doen als iemand die wel weet hoe het zit ?
Waarom zou ik moeten aannemen dat jij hier wel verstand van hebt terwijl je, in tegenstelling tot veel onderstaande reageerders , niet inhoudelijk reageert ?
Waar baseer jij je reactie op?
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
J. de Vries • student • 03.12.09 17:25

Wat betreft uw laatste zin. Ik doe niet anders en vanuit een geloofstraditie.

Culturele integratie is eenvoudige weg noodzaak voor toch al zwakke brede cohesie. Wanneer 165 andere culturen tot op zekere hoogte kunnen integreren (zonder die hang/drang naar uitzonderingspositie en dagelijkse exposure) moeten de groepen met een Islam. achtergrond dat ook kunnen.
Hier zitten ook andere wereldreligies tussen.

Het willen, de noodzaak daarvan inzien ontbreekt teveel door decennia ruimhartig blokkerend beleid t.a.v. integratie van deze groepen. Zelfs ook bij mensen die de brains hebben een studie te volgen. Hier mis ik wat vaker helaas voorkomt bij deze groep: brede maatschappelijke invoeling. Vooral een handicap als het politici betreft.
Je kunt natuurlijk ook, zoals u met open ogen, voor verdere politieke en maatschappelijke ontwrichting kiezen.
Cor
@RWindt • machteloze burger • 03.12.09 18:23

Het wordt tijd dat mensen die zo dol zijn op de islam wakker worden. De islam is niet uit op integreren, maar op ONDERDRUKKEN, DOMINEREN. Wie zich niet de baas wil laten spelen door cultleidinggevenden van het mohammadanisme, kan het schudden. Het is óf belasting betalen aan de islam-bazen óf geëxecuteerd worden ! Geen pardon !
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Cor • publicist • 03.12.09 19:06

Ik geef de hoop nog niet op.
Er wonen volgens mij aardig wat seculiere Moslims en onder hen verlichte geesten als het gaat om gelijkwaardigheid mannen en vrouwen gaat etc.
Alleen ze blijven, denk ik, onzichtbaar binnen de zwijgende meerderheid. Willen binnen de gemeenschap niet als afvalligen of zo gekenmerkt worden. Al helemaal niet als men een collectieve afwijzing meent te ervaren. Dat is zeker niet in het algemeen zo. Waar het scherpe debat gevoerd wordt is niet representatief voor altijd en overal in het dagelijks leven.

Als het debat zich uitsluitend richt op de heikele onderdelen binnen deze religie, wijs je de Moslims af die de moderniteit wel inpassen in hun beleving van dat geloof. Overige culturen bewijzen dat je heel goed je identiteit kunt combineren met moderniteit. Met dank aan de zestigerjaren omwenteling is de identiteit van autochtonen door hen zelf verwaarloosd.
Het is niet goed om het verleden te amputeren, wat die ook moge zijn. Je bent een product ervan.
Maar gedeelde kernwaarden en de taal is een noodzakelijk fundament om als een land en een volk verder te kunnen.
Uit Den Haag komt nog steeds niet een perspectief hoever en hoelang de vervreemding doorgaat (Haags taboe) en daarmee integratieproblematiek en groeiende maatschappelijke weerstand.
Cor
RWindt • machteloze burger • 03.12.09 22:29


Dat er “aardig wat seculiere Moslims” zijn, zoals u schrijft, blijkt nergens uit. Sterker. als er uit naam van de zogenaamd vredelievende koran mohammedaanse terreur of moord is gepleegd, vinden er geen grote demonstraties van “seculiere Moslims” daartegen plaats.
Dat er enkele mohammedanen zijn die inzien dat de koran, het mohammedanisme, verkeerd is, is goed. Want die mensen laten blijken verstand te hebben en dat te gebruiken. Maar het blijft een feit, dat massaal aanwezige begunstigers van het mohammedanisme (in feite een cult) steeds verder gaan met het stellen van hun ideologische eisen aan de samenleving en dat die eisen daadwerkelijk worden ingewilligd, terwijl andere religies of ideologieën dergelijke eisen worden afgewezen, met verwijzing naar de scheiding tussen kerk en staat.
Het mohammedanisme is niet zomaar wat. Het vormt een levensgevaarlijke, daadwerkelijke bedreiging voor het seculiere karakter van de samenleving, dus ook voor de vrijheid van de religies (alle resterende dus) die wél het seculiere karakter van de samenleving respecteren. Het mohammedanisme is de enige ideologie die keer op keer bewijst, ook op wereldniveau, maling te hebben aan seculariteit van landen. De gruwelijkheid van het terroriseren of vermoorden van mensen die geen mohammedaan (meer) willen zijn, bewijst de ware aard van het mohammedanisme. Seculariteit veronachtzamen en onverantwoord toegeven aan het mohammedanisme is spotten met vrijheid en dood.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Cor • publicist • 04.12.09 01:14

In mijn reactie geef ik al aan dat die groep helaas niet in beeld komt en de waarschijnlijke redenen waardoor niet:
de gevoelde brede afwijzing van buitenaf en interne druk t.a.v. loyaliteit. Het tijdsbeeld van ieder voor zich en God/Allah/De Staat voor ons allen. Men wil als individu niet aangesproken worden voor misstanden onder geloofsgenoten.
Het zou meer vertrouwen geven als men bij misstanden wel de straat op ging, maar het past helaas in eerder genoemde brede slijtage van het begrip burgerschap.
Nou ben ik niet zo dol op straatprotesten wegens alle risico's met het aantrekken van relschoppers, maar er kan vanuit politiek en media en via zelforganisatie wel gestimuleerd worden dat identiteit en moderniteit goed te combineren valt en dat daarmee de cohesie in dit land staat of valt.

Stel, u mag voor een tijdje in uw eentje het hele kabinet vormen en de Tweede Kamer zegt toe overal mee in te stemmen wat u beslist. Wat zou dan u strategie zijn?
We komen geen stap verder met alleen de uitwassen van een religie, die ook in onze historie zit, steeds te benoemen. Dat is wel bekend onderhand en bron van enorme zorg. Is iedereen mee eens.
Wellicht een onderzoek waard hoeveel jonge seculiere en Verlichte Moslims hier zijn. Dan komt dat ook eens uit de anonimiteit. Onlangs in een tv uitzending 5 jonge goed opgeleide jonge vrouwen uit Amsterdam van Islamitische huize met goede banen. Geheel westers gekleed. Heb zelf Marokkaanse buren. Van geen kanten dat zij voldoen aan de imperialistische vorm. Volgens mij draagt zij alleen een hoofddoek om geen onderwerp van gesprek te raken binnen de lokale gemeenschap. Ander gezin weer conservatiever. Er zijn dus grote verschillen.
frans / ambtenaar
Islamisten zijn juist dolblij met islambashen, hoe meer aandacht hoe beter.
Het echte gevaar komt van ondemocratische mannetjes die ons de mond snoeren en dat zijn geen moslims maar christendemocraten en socialisten.
De heersende kliek komt goed weg zolang we ons druk blijven maken om heilige boekjes van anderen.
mvg,
F.
Cor
RWindt • machteloze burger • 04.12.09 03:03

U maakt dezelfde fout als veel anderen. Namelijk te denken dat het gaat om “uitwassen van een religie”. Die zogenaamde uitwassen zijn echter geen uitwassen. Die “uitwassen” zijn het in de praktijk omzetten van wat de koran werkelijk is: HAAT en GEWELD uitoefenen tegen iedereen die niet onderworpen wil zijn aan de koran of dit boek denkt te mogen bekritiseren. Ook maken veel mensen de fout zich niet te realiseren dat de zogenaamde profeet van het mohammedanisme, Mohammed, een moorddadige pedofiele rover was. Het getuigt niet van wijsheid om volgelingen van zo’n rover het voordeel van de twijfel te gunnen. De koran beveelt de volgelingen te liegen tegen buitenstaanders wanneer dat het mohammedanisme ten goede komt (machtsuitbreiding). Een mohammedaan die zich voordoet als gematigd is dus in principe niet te vertrouwen, want liegt (moet van de koran !). Gematigde mohammedanen zijn in de praktijk vaak personen die al dan niet stiekem juichen wanneer van haat kokende extremisten terreur of moord en doodslag plegen tegen personen die niet (meer) willen buigen voor het mohammedanisme of zich toevallig op de verkeerde tijd op de verkeerde plek bevinden. Wie denkt dat de koran redelijk is maakt een levensgevaarlijke denkfout of heeft ongewild een bestelling voor zijn geforceerd overlijden geplaatst. Het mohammedanisme is een op haat en geweld gebaseerde ideologie, voorzien van een toefje religie, gericht op verovering en onderdrukking. Het mohammedanisme staat lichtjaren af van het christendom, waarin wel grote menselijke fouten zijn gemaakt, maar die zijn ook erkend (het mohammedanisme erkent NOOIT eigen fouten !).
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"

Cor • publicist • 04.12.09 13:24
Hoe u het ook wil omschrijven, ik zie het effect als mensen met talent voor een vrije geest (die in elke cultuur geboren worden)uit een eendimensonaal systeem stappen en in een meer pluriforme wereld stappen, daar toch door gevormd worden.
Het zijn niet voor niets vaak de studenten die de frontsoldaten vormen binnen totalitaire systemen.
Alleen de geschiedenis overal laat zien dat juist burgers met vrije geesten de zwijgende niet corrigerende massa worden. Als een individu wel de moed heeft tegen de macht van de elite in eigen kring in te gaan in die totalitaire systemen, die vervolgd, gemarteld, vermoord wordt.

Op lager geweldloos niveau overal min of meer uitgestoten worden, met de nek aangekeken. Overgevoelig punt. Niet gerespecteerd worden.

Uw stelt min of meer dat ieder mens toevallig binnen een Islamitisch collectief geboren is, potentiele Islamitische imperialisten zijn, geen vrije geesten kunnen hebben. Ook die mensen die in Iran de straat op gingen? Mensen hebben goed en kwaad in zich, maar om nou door toevalligheid van de plaats van de wieg al die wiegen verdacht te maken gaat toch veel en veel te ver. Dat zou dan ook een anti-cult genoemd kunnen worden, al begint de tijd wel te dringen dat de Verlichte geesten gaan opstaan. De digitale wereld en mobiele telefoons keren zich tegen de imperialistische geesten (leiders) binnen de Islam. Zij kunnen de Verlichtende bronnen niet meer uit zicht houden en hun duistere praktijken eveneens niet.

U geeft geen antwoord op de vraag wat als u het voor het zeggen had de strategie van de overheid hier zou moeten zijn.

Alleen de Katholieke kerk geen een wereldleider.
Overige wereldreligies niet. Echter er zijn genoeg Islamitische intelectuelen die de imperialistische en vrouw-onvriendelijke vorm veroordelen en dat publiceren.
Hier heeft de "linkse kerk" achter net de verkeerde aangelopen. Die heeft met werken voor een Iraanse zender zichzelf laten kennen en daarmee onmogelijk inmiddels gemaakt. Hoevel Nova hem nog graag uitnodigt voor commentaar.

Maakt u a.u.b. niet de fout alleen in te zoomen op de zwarte kant van een ideologie/religie en de mens. Daarmee creeer je zelfvervullende profetie en ontmoedig je de mensen die de wal kunnen vormen die het schip kunnen keren.
Cor
RWindt • machteloze burger • 04.12.09 14:30

Al verschillende keren heb ik hiervoor omschreven hoe het antwoord, door de overheid en door iedereen, aan het mohammedanisme zou behoren te zijn. Namelijk, geen duimbreed toegeven aan eisen die ingaan tegen wetten, gewoonten en gebruiken die hier te lande normaal zijn. Anders gezegd, als het mohammedanisme hier de baas wil spelen, zijn ze aan het verkeerde adres en moeten ze maar teruggaan naar zo’n fijn mohammedaans land waar ze vrouwen verminken of stenigen en mensen vermoorden die denken dat ze vrijheid van meningsuiting hebben en bijvoorbeeld kritiek hebben op de koran of die geweldige moorddadige pedofiele rover. Kijk bijvoorbeeld naar Egypte. Daar worden nu Koptische christenen geterroriseerd en vermoord door massaal uitzinnige mohammedanen, die trouwens met hun terreur en geweld de wereld alweer laten zien waartoe de koran, het mohammedanisme, zijn aanhangers aanzet. De ware aard van de koran manifesteert zich dus weer duidelijk. En er vindt daar geen enkel overheidsoptreden plaats om de Kopten te beschermen. Geen wonder, Egypte is een land waar de mohammedaanse terreur en geweld steeds sterker worden. Als wij het mohammedanisme hier in ons land een vinger geven, rollen straks onze hoofden door de straten. Met dank aan de verzonnen allah. Trouwens, mohammedanen die de koran de rug toe willen keren, doen dat alleen als ze zich hier veilig en beschermd weten, door de overheid en maatschappij. Ze doen dat niet als ze te maken hebben met een laffe overheidsleidersbende die zoete broodjes bakt met de leiders van een wrede cultbende.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"

Cor • publicist • 04.12.09 17:08

Het extra faciliteren van specifieke immigrantengroepen moet zeker stoppen.
Compenserende neutraliteit heeft men als term voor dat extra faciliteren uitgevonden in Amsterdam.

Echter, de tijdsklok is niet terug te draaien dat deze levensovertuiging hier is en zich gaat uitbreiden, al is nu eenderde ervan echt praktiserend. De Verlichte geesten moeten de tijdsklok binnen hun kringen vooruitdraaien. Een onverzoenlijke toonzetting zoals die van u, helpt dat niet te bevorderen. De mensen hier hebben niet de macht over beestachtige gedragingen elders. Al zou het sieren daar eens een tegengeluid in te laten horen.

Zolang men binnen de wetten hier blijft funktioneren, die allemaal verankerd zijn in internationale wetten, kun je niet veel meer doen dan de Islam hier stimuleren te moderniseren. Andere optie is dat je met alle internationale verplichtingen kapt en een land zich verlaagt tot iets waar je niet wil zijn als relatieve beschaving.
Hetgeen na 2000 jaar Christendom in WO II in dit deel van de wereld is gebeurd toont aan dat je geen imperialistische Islam nodig hebt om van mens naar nog erger dan een dier te verlagen. Zodra een religie of ideologie imperialistisch wordt, volgen ervan afdwingt en zich als hoogwaardiger als de rest voordoet, is het dag met de "beschaving".
Wat houdt dan "geen duimbreed toegeven" in onze rechtsstaat dan praktisch precies in? Welke concrete maatregelen wilt u hiervoor nemen? Wilt u kappen met alle nationale en internationale juridische verplichtingen?
Advertentie