Advertentie
sociaal / Nieuws

Abo-tarief Wmo leidt tot toename aanvragen

De Drechtsteden zien een toename van het aantal inwoners dat een Wmo-aanvraag bij een van de gemeenten heeft gedaan. In de eerste drie maanden werd een stijging genoteerd van 8,5 procent. De toename wordt toegeschreven aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

23 april 2019

De Drechtsteden zien een toename van het aantal inwoners dat een Wmo-aanvraag bij een van de gemeenten heeft gedaan. In de eerste drie maanden werd een stijging genoteerd van 8,5 procent. De toename wordt toegeschreven aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

Extra geld

Dat stelt de Dordrechtse wethouder Peter Heijkoop (zorg en welzijn). ‘We gaan ervan uit dat het rijk met extra middelen over de brug komt.’ Een speciale monitor moet de gevolgen van de invoering van het vaste, inkomensonafhankelijke eigen bijdrage-tarief voor Wmo-voorzieningen van 17,50 per vier weken in kaart brengen. Minister De Jonge (VWS) heeft eerder toegezegd dat als de aanzuigende werking groter is dan verwacht, financiële maatregelen te willen nemen.  

Oplopende kosten

De toename van het aantal Wmo-aanvragen is een van de oorzaken van de oplopende kosten in het sociaal domein in de Drechtssteden, aldus Heijkoop. Ook is een toename te zien van het aantal jongeren met jeugdhulp. De kosten voor de Wmo, de jeugdhulp en de Participatiewet stijgen met 12 miljoen in 2020. Bij ongewijzigd beleid lopen de kosten op tot 25 miljoen extra in 2023. De regio wil het niet over tekorten hebben, maar over kostenontwikkeling. ‘En die kosten stijgen veel sneller dan de afgelopen jaren. We zien dat gemeenten daar in hun begrotingen onvoldoende rekening mee hebben gehouden’, aldus Heijkoop.

Knappe koppen

Om die oplopende kosten op te kunnen vangen, is een speciale ambtelijke taskforce gevormd. ‘Knappe koppen’ vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden, de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, controllers en ambtenaren vanuit de betrokken gemeenten gaan de gemeenten van de Drechtsteden de komende weken ondersteunen in het maken van bezuinigingskeuzes. Ook wordt gekeken wat lokaal en/of regionaal slimmer en anders kan worden georganiseerd. Daarbij wordt zowel naar het sociaal domein gekeken als naar andere beleidsterreinen. Uiterlijk 1 juli moet de tasforce haar bevindingen rapporteren.       

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Os / Adviseur
Goed te lezen dat de eerste gemeenten signalen afgeven van de toename in het aantal aanvragen en de daaraan gekoppelde stijgende kosten.Naast bovenstaande krijg ik als adviseur in het Sociaal Domein steeds meer signalen dat Wmo cliënten die de overstap dienen te maken naar de WLZ, deze niet maken vanwege de eigen bijdrage die zij daarvoor moeten betalen. De eigen bijdrage is voor een WLZ voorziening vele malen hoger dan die van de Wmo. Dit kan leiden tot:

- het niet ontvangt niet van de benodigde ondersteuning/zorg door de cliënt;

- mogelijke toename aan zorgmeiders;

- hogere kosten voor gemeenten, omdat de zwaardere cliënten die in de WLZ zouden vallen, ondersteund blijven worden door de gemeente.Hopelijk wordt dit ook gemonitord, als dat überhaupt mogelijk is.
Arieke Van Leeuwen / Wmo consulent
Ik ben als wmo consulent van andere gemeente als de drechtsteden hoe t abonnement tarief wordt gevoeld in aantal aanvragen. Interessant initiatief de knappe koppen..ben benieuwd wat daar voor adviezen uit komen..iedere gemeente is anders maar er zitten ook gelijkenissen in.. goed om bij elkaar te informeren en ideeën op te doen toch?
Advertentie