Advertentie
sociaal / Nieuws

Aantal daklozen meer dan verdubbeld in tien jaar

In de afgelopen tien jaar is het aantal daklozen in Nederland verdubbeld. In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is er zelfs sprake van een verdrievoudiging, evenals de dakloosheid onder niet-westerse migranten, zo heeft het CBS bekendgemaakt.

23 augustus 2019
Dakloos.JPG

In de afgelopen tien jaar is het aantal daklozen in Nederland verdubbeld. In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is er zelfs sprake van een verdrievoudiging, evenals de dakloosheid onder niet-westerse migranten, zo heeft het CBS bekendgemaakt.

Langdurige problemen

In 2018 waren er in Nederland 39,3 duizend daklozen. Tien jaar eerder waren dat er nog 17,8 duizend.  Volgens het CBS zijn er verschillende redenen waarom mensen dakloos worden. ‘In veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten’, zegt een woordvoerder. Deze mensen komen meestal van het ene probleem in het andere terecht. ‘Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben ze hun baan verloren. Ook andere problemen, scheidingen bijvoorbeeld, kunnen leiden tot een leven als dakloze.’ De mensen om wie het gaat slapen vaak in de open lucht en in overdekte openbare ruimten als stations en fietsenstallingen.

Afbeelding

Rot geschrokken

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zegt tegen het NPO Radio 1 Journaal zich rot geschrokken te zijn van de forse toename van het aantal daklozen. ‘Wij wisten dat het aantal dak- en thuislozen eerder iets aan het toenemen was dan aan het afnemen. Maar dat de toename zo fors is, dat is een tegenvaller. Zeker als je je realiseert dat bij elke dakloosheid veel ellende aan de hand is voor het individu en de omgeving.’

Gebrek aan woningen

Het gebrek aan goedkope woningen speelt ook een belangrijke rol. Blokhuis: ‘Dit is een enorm probleem. Ik heb dit scherp in het vizier en heb hier dringende gesprekken over met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. We zouden ons moeten schamen dat we er in zo'n rijk land niet in slagen om mensen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bieden. Ik heb hier ook veel contact over met de vier grote gemeenten. Zij spannen zich enorm in om goede huisvesting voor deze mensen te organiseren.’

Schrik staatssecretaris 'niet echt'

Daklozenactivist Frank van der Linde gelooft niet dat staatssecretaris Paul Blokhuis is geschrokken van de verdubbeling van het aantal daklozen. Hij denkt dat de cijfers op het ministerie van Volksgezondheid allang bekend waren. 'Paul Blokhuis schrikt zich helemaal niet kapot van die cijfers... Of wat doen die ambtenaren dán op het ministerie?? Hij schrikt zich rot van de ophef en het verzet', aldus Van der Linde op Facebook. Donderdag maakte de voorzieningenrechter in Amsterdam korte metten met zijn plan voor een daklozencamping in het Vondelpark, die zondag had moeten beginnen. Maar dat is wat hem betreft nog niet het eind van de acties. 'De strijd is nog niet voorbij, we zijn gemotiveerder dan ooit', zegt hij. Volgens Van der Linde slapen er tientallen daklozen in het Vondelpark en wordt dat door de handhavers gedoogd.

Jong, man en migrant

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat het merendeel (84 procent) van de daklozen in Nederland man is. Ruim 37 procent van alle daklozen verbleef in een van de vier grootste gemeenten (G4): Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had 57 procent een migratieachtergrond. Van de daklozen in 2018 waren er 12,6 duizend (bijna een derde) tussen de 18 en 30 jaar, ruim drie keer zoveel als in 2009. Ongeveer de helft was tussen de 30 en 50 jaar. Hoewel het aandeel daklozen in deze leeftijdsgroep tussen 2009 en 2018 afnam van 57 procent naar 49 procent, vormden zij nog steeds de grootste groep. (ANP/Red.)

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Indachtig de betreffende tv-reclame destijds: succes is een keuze!
Norman Waalre
Voor vermindering van dakloosheid zijn o.a. de volgende maatregelen nodig:Handboek op zakformaat voor daklozen.Webforum voor daklozen, waar ze hun problemen voorleggen aan top-experts, op het gebied van schulden, wonen, verslaving, depressie, schizofrenie, medische problemen, warme kleding, beroepskeuze, enz. De overheid kan dat opzetten met gratis forum-software.Goedkope smartphone voor elke dakloze, waarmee hij bereikbaar is, en informatie kan zoeken.Een voorziening waar daklozen hun smartphone veilig kunnen opladen, of waar ze een lege powerpack omruilen voor een opgeladen exemplaar.Een warmte-geïsoleerd schuurtje of container voor elke dakloze, in afwachting van een eigen woning.Ze kunnen dat zelf inrichten, als de overheid daar een kringloopwinkel bijzet in een goedkope hangar, met sloophout en andere afgedankte producten.Soepeler toekenning van uitkeringen, maar niet aan mensen die zich crimineel of agressief gedragen.Een nieuw schoolvak: "Helpen bij dakloosheid".
Norman Waalre
De volgende maatregelen kunnen helpen bij preventie van dakloosheid:Een verbod op commerciële reclame. Want reclame verleidt veel mensen tot teveel geld uitgeven, aan producten en diensten die ze niet nodig hebben, en die vaak een slechte kwaliteit hebben.Veel hardere aanpak van bedrijven die hun klanten oplichten, waardoor die mensen geldproblemen kunnen krijgen. Die bedrijven moeten bij herhaling extreem hoge boetes krijgen. Met dat geld kunnen daklozen worden geholpen.Een nieuw schoolvak: "Zuinigheid" Over zuinig omgaan met geld en huishouding.Onderlinge hulpverlening van burgers is nodig, bij allerlei medische, psychische, financiële en andere problemen. Ook dat moeten leerlingen op school uitgebreid leren.Dat heeft ook een positieve invloed op empathie en moraal. De cultuur in veel Westerse landen is nu veel te individualistisch, en teveel gericht op egoïsme.
Norman Waalre
Gezien deze alarmerende cijfers, is het uiterst urgent, dat de Nederlandse overheid zoekt naar oplossingen voor dakloosheid. Zoek daarbij vooral via internet naar oplossingen*, die in het buitenland succesvol zijn.Daarover kan worden gediscussieerd met burgers, via een interactieve website van de overheid. Daar kunnen veelbelovende creatieve ideeën worden uitgewisseld, evenals succeservaringen en mislukkingen.Oplossingen voor dakloosheid kunnen o.a. liggen op het gebied van voorlichting, GGZ en psychiatrie, eenzaamheid, relatieproblemen, verslavingen, onderdak, woningbouw, beroepenvoorlichting, juridische hulp, e-learning, migratie binnen of buiten Nederland, enz.* https://en.wikipedia.org/wiki/HomelessnessZoek op internet in afgelopen jaar op:

homeless shelter successful

homelessness "evidence based"

homeless effective research

homeless "new solution"

homeless suggestions

homeless prevention

addiction prevention

online "mental health"

"disaster preparedness" education
Petra
Bij de 1e reactie van Walter Fraans dacht ik nog: ludiek! Bij de 3e reactie dacht ik dat niet meer, het lijkt erop dat WF serieus is.Eens met maatregelen voor daklozen die betere zorg verdienen, maar uitgezonderd illegalen! Deze mensen moeten we juist niet pamperen maar terugsturen naar het land van herkomst.We zijn hier gekke Henkie niet!
H. Wiersma / gepens.
Zie hier het resultaat van 10 jaar falend (vooral) sociaal rijksbeleid. Wie de schoen past, trekke hem aan.
Advertentie