Advertentie
sociaal / Nieuws

Kort geding in jeugdhulpregio Haaglanden

De regio wilde aanvankelijk per 2020 resultaatgericht werken én resultaatgericht bekostigen invoeren. De opdracht zou voor vier jaar worden aanbesteed. Recent werd bekend dat de tien gemeenten de invoering van het resultaat bekostigen met een jaar hebben uitgesteld en dat er een overgangsjaar zou worden ingelast. Dit gebeurde onder meer nadat jeugdhulpaanbieders met juridische stappen hadden gedreigd.

27 september 2019
inkoop---shutterstock-1194050953.jpg

Aanbieders van specialistische jeugdhulp in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben twee kort gedingen aangespannen tegen de inkopende gemeenten. Die willen resultaatgerichte bekostiging invoeren. De zaken spelen deze maand.

Overgangsjaar

De regio wilde aanvankelijk per 2020 resultaatgericht werken én resultaatgericht bekostigen invoeren. De opdracht zou voor vier jaar worden aanbesteed. Recent werd bekend dat de tien gemeenten de invoering van het resultaat bekostigen met een jaar hebben uitgesteld en dat er een overgangsjaar zou worden ingelast. Dit gebeurde onder meer nadat jeugdhulpaanbieders met juridische stappen hadden gedreigd. De hoop was dat met het overgangsjaar voldoende aan de zorgen van de jeugdhulpaanbieders tegemoet zou worden gekomen, zo schreef het college van Delft recent aan de raad. En daarmee dat juridische stappen zouden kunnen worden voorkomen. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Bezwaar

Het inkoopbureau H10, dat de inkoop voor tien gemeenten in de regio Den Haag regelt, wil nu de zaak onder de rechter is niet veel kwijt over de grieven van de jeugdhulpaanbieders. ‘Tijdens dit inkooptraject heeft een aantal jeugdhulpaanbieders bezwaren geuit en enkele hebben inmiddels juridische stappen gezet tegen de invoering van het resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. In oktober 2019 staat een kort geding gepland. Beantwoording van inhoudelijke vragen kan zolang de zaak onder de rechter is, niet plaatsvinden omdat dit een ordentelijk verloop van de procedure kan verstoren en belangen van partijen kan schaden’, zo laat het inkoopbureau in een schriftelijke verklaring weten.

Financieel haalbaar

De regio Haaglanden is op 23 april met het inkooptraject gestart, om per januari 2020 jeugdhulp structureel te verbeteren met een nieuw resultaatgericht jeugdhulpstelsel, aldus het inkoopbureau. ‘Een stelsel waarin de vraag van jeugdigen en ouders centraal staat en dat ook op de langere termijn – financieel – haalbaar is. De principes van het huidige stelsel met producten en inspanningsgerichte bekostiging laten we geleidelijk los.’

Stapsgewijs

Ondanks de rechtszaak hoopt de regio nog steeds per januari 2020 nieuwe contracten af te kunnen sluiten. De bedoeling is om stapsgewijs resultaatgericht werken in te voeren voor de specialistische jeugdhulp en hoog- specialistische jeugdhulp. 2020 moet een ontwikkeljaar worden. ‘Gemeenten en jeugdhulpaanbieders nemen de ruimte voor doorontwikkeling en dialoog voor de vervolgstap naar resultaatgerichte bekostiging.’ De gemeenten willen samen met de jeugdhulpaanbieders ervaring opdoen, de resultaten van de nieuwe werkwijze monitoren en waar nodig bij te stellen. Voor eind volgend jaar staat een evaluatie op het programma. ‘Zo leren gemeenten en jeugdhulpaanbieders wat de goede werkwijzen zijn om resultaatgericht te werken en te bekostigen.’

Het H10 inkoopbureau koopt in voor Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Delft en Den Haag.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JvV / consultant
..de aanbieders hebben met juridische stappen gedreigd. De omgekeerde wereld. Ik zou zeggen: Dag aanbieder, als je niet wenst te worden afgerekend op resultaat dan gaan wij je niet inhuren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie