Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Harde aanpak milieucriminaliteit Noord-Oost Brabant

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) kondigt een harde aanpak van zware milieucriminaliteit in Noord-Oost Brabant aan. Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen namelijk steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen.

25 april 2017

Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen in Noord-Oost Brabant steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen. Reden voor de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een harde aanpak van zware milieucriminaliteit aan te kondigen.

Intensieve samenwerking

De komende jaren wil de ODBN het toezicht en de handhaving ook veel meer uitvoeren op basis van milieu- en maatschappelijke effecten. Door koppeling van databestanden, gegevensuitwisseling en intensieve samenwerking met andere overheidsdiensten moet de aanpak effectiever worden. De focus die de ODBN wil leggen staat omschreven in de Kadernota 2018. Die Kadernota is de basis voor de Programmabegroting 2018 waarvan het concept dinsdag door het Dagelijks Bestuur is aangeboden aan de deelnemers: 16 gemeenten en de provincie Noord-Brabant.


Samenwerking met politie kan beter

Matthie van Merwerode, wethouder van de gemeente Uden en voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de ODBN, was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar, maar een kijkje in de kadernota leert dat toezichthouders van de ODNB van alles signaleren, maar de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie veel beter kan. Medewerkers van ODBN zullen worden getraind en opgeleid om hun signalerende taak nog beter uit te kunnen voeren. Alle relevante informatie zal centraal te vinden zijn, bijvoorbeeld via het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum.

Kritiek op ODBN
Overigens wijst Van Merwerode er in het persbericht op dat er de afgelopen periode vanuit enkele gemeenten kritiek was op de ODBN. Zo vindt de gemeenteraad van Boekel dat de ODBN financieel zijn zaakjes slecht voor elkaar heeft, meldde het Brabants Dagblad eind maart. De gemeenteraad eist betere cijfers, precieze bedragen die aangesloten gemeenten moeten betalen en slimme oplossingen om te bezuinigen. In Boekel was echter geen achterstand in controles. In de gemeente Oss bleek dat 60 procent van de afgesproken controles in 2016 niet was uitgevoerd. Maar de gezondheid van de Osse bevolking is niet in gevaar geweest, aldus burgemeester Wobine Buijs.


Bezuinigingsopgave afgerond
Ook Van Merwerode verzekert dat prioritering van werkzaamheden altijd wordt bepaald in overleg met de betreffende gemeente en de provincie, zodat er geen milieurisico wordt gelopen. Volgens hem is er niets mis mee dat de deelnemende gemeenten de ODBN kritisch blijven volgen en werkt de dienst hard aan optimalisering van de kwaliteit van geleverde diensten. ‘De bezuinigingsopgave is inmiddels afgerond. Op dit moment zijn vacatures opengesteld om te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar diensten van onze deelnemers. Daarbij merken wij dat de arbeidsmarkt aantrekt en het soms even duurt voordat alle vacante plaatsen zijn ingevuld.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Arie varkenskop / Teamleider
Ja Twain en verschillende medewerkers met beroepziekten burnoutje, depressies en ptss. Fijne werkgever
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arie varkenskop / Teamleider
@ Twain met mijn eerste reactie bedoel ik dus dat het belangrijk is om medewerkers goed op te leiden en te trainen tegen de georganiseerde misdaad. Dat doet deze werkgever heel goed zodat beroepsziekten zoals ptss, burnout en depressie zoveel mogelijk worden voorkomen, want milieu criminelen gaan steeds verder en deinzen nergens meer voor terug. Spelen op de man. Agressie/ geweld tegen medewerkers komt helaas steeds vaker voor (politie, ambulance, brandweer) Vooral in Brabant wordt dit probleem alsmaar groter. Fijne werkgever die dit goed aanpakt. Opleiden van mensen en gezamenlijk optreden.

@Ja Twain opleiden van mensen kost nu eenmaal veel geld maar betaald zich later terug. Wat een onzin.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Dweilen met de kraan open heeft geen zin zelfs als de dweil chemisch bestendig blijkt te zijn. Misschien een praatje maken met de top van sommige partijen aan de tafel van mevrouw Schippers over de toekomst van de bananenrepubliek annex narcoticastaat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Twan / Waarnemer
Jammer dat Odbn niet eerlijk is over het werkelijk uitgevoerd werk en de kosten. Medewerkers krijgen opdracht om niet productieve uren toch in rekening te brengen bij de deelnemers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
SL
Goed om te horen dat het dumpen van chemisch afval in natuurgebieden nu serieus wordt aangepakt. Hopelijk blijft het niet bij loze woorden voor de bühne.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie