Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Windmolens bedreigen Amsterdamse natuur

regionale energiestrategie; plan-mer; project-mer; natuurgebied; natura 2000; IJmeer

14 januari 2022
shutterstock-1784084171.jpg

In Amsterdam dreigen windturbines te verrijzen in natuurgebieden. Dat stelt althans Natuurmonumenten. 'De gemeenteraad heeft straks geen informatie en ook geen mogelijkheid om te zeggen: doe het maar in de haven en niet in het natuurgebied. Degene die als eerste een aanvraag indient mag beginnen', voorspelt Martijn de Jong van Natuurmonumenten.

Zeventien windturbines

Amsterdam wil zeventien windturbines plaatsen om 127 megawatt op te wekken in 2030. Volgens Natuurmonumenten heeft de gemeente bijna het hele buitengebied aangewezen als mogelijke locatie voor windturbines, zonder daarvoor een planMER (een milieueffectrapportage voor een ruimtelijk plan) te hebben opgesteld. De gemeente wil in de toekomst concrete initiatieven met een projectMER beoordelen. Dat is volgens De Jong echter geen geschikt instrument, omdat die een veel beperktere afweging maakt dan een planMER. 'Gemeenteraad, grijp alsjeblieft in en voer zelf zo'n planMER uit waarin je locaties onderling vergelijkt', roept hij op. 'Dan heb je ook wat te kiezen.'

 

Res

Er is bij het opstellen van de regionale energiestrategie (res) wel een planMER uitgevoerd voor de hele provincie Noord-Holland. 'Daaruit kwam naar voren dat een aantal windmolenlocaties in Amsterdam niet geschikt is', zegt De Jong. Dat is voor de gemeente echter geen aanleiding geweest om locaties te schrappen. 

'Er zijn in Noord-Holland veel gebieden afgevallen omdat uit een ecologische analyse bleek dat ze niet geschikt waren. Amsterdam is de enige gemeente die al zijn zoekgebieden overeind heeft gehouden. Ook in Werelderfgoedgebied en Natura-2000-gebieden.' Dat er voorkeursgebieden zijn helpt niet echt, meent hij. 'Er staat: als het niet lukt in de voorkeursgebieden windturbines neer te zetten, gaan we naar Waterland, de natuurgebieden in.'

 

Havengebied

Juist de locaties die uit oogpunt van de natuur ongeschikt zijn, zijn voor windturbinebouwers het meest aantrekkelijk. Op een voor de hand liggende locatie als het havengebied, kunnen windmolens minder de hoogte in omdat Schiphol vlakbij is. 'Gebieden met de hoogste natuurwaarde zijn voor windturbinebouwers het meest interessant, omdat je daar 200 meter de hoogte in kan', aldus De Jong. 'Juist in Waterland en het IJmeer kun je de hoogte in. Daarom zijn we zo bang.' 

 

Groene scheggen

'Amsterdam heeft al honderd jaar een zorgvuldige ruimtelijke ordening en houdt op andere onderwerpen heel erg de regie, waardoor ze bijvoorbeeld nog die mooie Groene scheggen hebben. Die strakke ruimtelijke regie laten ze compleet los als het gaat om windturbines', klaagt de natuurlobbyist. 'Eigenlijk hebben ze het hele buitengebied opengegooid voor initiatiefnemers en dat vinden wij een rare zaak.' Volgens hem kunnen er locaties geschrapt worden, zonder dat de doelstelling van 127 megawatt in het gedrang komt.

 

1 minuut

Natuurmonumenten is niet de enige partij die zich druk maakt over de locatiekeuze voor de windturbines. Afgelopen dinsdagavond was er een inspraakmogelijkheid waarvoor zich zeventig insprekers hadden aangemeld. 'Dan krijg je 1 minuut op volgorde van aanmelding', zegt De Jong, die de stem van Natuurmonumenten heeft laten horen op de onlinebijeenkomst. 

 

Uitzondering

Volgens De Jong is Amsterdam een uitzondering in gemeenteland. 'Andere gemeentes hebben gezegd: "Op deze vierkante kilometer mag je windturbines neerzetten." In Noord-Holland zijn zo'n 20 locaties afgevallen onder andere vanwege natuurwaarden. De enige plek waar geen locaties zijn afgevallen, nou eentje dan, is Amsterdam.' De kogel is overigens nog niet door de kerk. Natuurmonumenten hoopt dat de Amsterdamse gemeenteraad de wethouder terugfluit.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Boris / ambtenaar
Grappig. Eerst op al die linkse clubs stemmen, en dan gaan huilen als ze die op noord koreaanse wijze doorvoeren. Tja, stem eens anders zou ik zeggen. In maart nieuwe kansen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie