Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wet betaalbare huur lijkt ook door Eerste Kamer te komen

Op dinsdag 25 juni stemmen de senaatsleden.

ANP
19 juni 2024
Nieuwbouw naast het station in Zaandam: woontoren Catharina met ruim 100 huurappartementen. Vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft de appartementen gekocht namens PME pensioenfonds.
Nieuwbouw naast het station in Zaandam: woontoren Catharina met ruim honderd huurappartementen. De opdrachtgever is het PME Pensioenfonds.ANP

Ook in de Eerste Kamer lijkt voldoende steun voor de Wet betaalbare huur van afzwaaiend woonminister Hugo de Jonge. De wet beoogt te hoge huurprijzen aan banden te leggen, met behulp van een puntensysteem. Volgens demissionair minister De Jonge gaat de huurprijs van ongeveer 300.000 woningen daardoor maandelijks met 190 euro omlaag.

Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling

JS Consultancy
Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling

Beleidsadviseur Onderwijs

Meerinzicht
Beleidsadviseur Onderwijs

De PVV hielp de wet in de Tweede Kamer al aan een meerderheid, en lijkt de wet nu ook in de senaat te steunen. Wel wil die partij de gevolgen ervan goed monitoren. Critici vrezen dat verhuurders massaal hun panden in de verkoop zetten, omdat verhuur voor hen door lagere huurprijzen niet meer rendabel is. Zelden leverde een wetsvoorstel zo veel rumoer op in een sector, erkende ook De Jonge.

Tweede Kamerdebat

Lees hier een verslag van de uitvoerige debatten in de Tweede Kamer: de Wet betaalbare huur blijkt een evenwichtsoefening.

BBB en VVD

BBB en VVD verwoordden de zorgen van verhuurders het luidst in de debatten over de huurwet. Tweede Kamerlid Mona Keijzer (BBB), beoogd woonminister in het volgende kabinet, noemde de wet eerder een inbreuk op het eigendomsrecht en een hypotheek op de portemonnee van anderen.

Ook in de senaat is BBB fel tegen de wet, bleek in het debat. Meerdere partijen vrezen dat de vrije sector veel kleiner en daarmee veel duurder wordt. Woningen uit die sector vallen immers in het gereguleerde segment, waarmee vrijesectorwoningen schaarser en dus duurder worden. Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale of middenhuurwoning, kan dat duur uitpakken.

Verweer van De Jonge

Maar als er niets gebeurt, verdwijnt de betaalbare middenhuur ook al: de huurprijzen zijn de afgelopen jaren hard gestegen, verdedigt De Jonge. Daarnaast vindt hij het niet per se erg als huurwoningen worden verkocht, omdat die volgens cijfers van het Kadaster vaak relatief goedkoop in de verkoop worden gezet. Daarmee worden ze bereikbaarder voor de groep die nu hoge huren betaalt in de vrije sector, redeneert de minister.

Bovendien verwacht De Jonge dat verhuurders nog steeds een goed rendement kunnen halen. Wel is hij het eens met partijen die goed toezicht willen zodra de wet is ingegaan. Een grote evaluatie van de wet volgt pas na vijf jaar, maar De Jonge wil wel per kwartaal monitoren wat er gebeurt met de voorraad huurwoningen.

Al op 1 juli

Hoewel BBB de grootste is in de senaat en ook de VVD en andere rechtse partijen tegen zijn, lijkt steun voor de wet binnen handbereik. Niet alleen linkse partijen willen de wet, ook het CDA en de ChristenUnie steunen De Jonge. Als de Eerste Kamer volgende week met de wet instemt, treedt die al op 1 juli in werking.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. D.
Toch grappig dat in de naam BoerBurgerBeweging het woord burger zit terwijl zij continue laten zien juist tégen de burger te zijn. BoerenBedrogBeweging is beter passend. Want ook de boeren laten zij in de steek.
Hielco Wiersma
Onvoorstelbaar deze dreigende stapeling van kosten voor verhuurders, vaak ook burgers zonder of met een klein(er) pensioen.
Naast enorme fiscale aanpassingen in Box 3 wil deze minister ook nog eens fors uithalen via op te leggen huurverlagingen voor ca. 300.000 woningen. Voor het overgrote deel van de verhuurders verdwijnt hiermee enig rendement als sneeuw voor de zon en wordt daarmee beleggen in (huur)woningen niet meer interessant. Het is ondertussen namelijk veel aantrekkelijker om vrijkomende financiële middelen tegen bijv. 6% of meer en minder risico te beleggen. In plaats van bouwen, bouwen en nog eens bouwen hebben veel burgers/beleggers inmiddels al afgehaakt of overwegen ernstig de woningmarkt te verlaten. Pensioenfondsen worden zo ongeveer gedwongen om voor 'een appel en een ei' in woningen te investeren, dit zonder enige inspraak van de deelnemers van deze fondsen. Ten gevolge van de ontstane schaarste rijzen de huren voor de huurwoningen in de vrije sector nu reeds de pan uit en dit zal via dit beleid nog problematischer worden.
De minister speelt vooral mooi weer met een deel van het noodzakelijk rendement van burgers en beleggers, dit ten faveure van lagere uitgaven voor de huurtoeslagen (na de fiscale aanslag via Box 3 wordt de schatkist nogmaals extra gespekt (gestapeld) via lagere uitgaven voor de huurtoeslagen). Van 'een enigszins betrouwbare Overheid' blijft, met name na de vele andere miskleunen, weinig of niets meer over.
Advertentie