Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wat is natuur straks nog in dit land?

De open ruimte in Nederland neemt per dag met acht hectare af. Dat komt door de aanleg van megastallen, nieuwe distributiecentra, snelwegen en nieuwbouwwijken. Daarbovenop komt het ruimtebeslag door de energietransitie. 

07 december 2018

Wat blijft er onder die omstandigheden op termijn nog over voor natuur? In de Nationale Omgevingsvisie die volgend jaar wordt gepubliceerd, moet daar een eerste antwoord op komen.

Maar nu al wordt aangekondigd dat landschappelijke pijn voor sommige regio’s niet te vermijden zal zijn. Om alleen maar het huizentekort op te lossen is de komende jaren een miljoen nieuwe woningen nodig. Stel dat de helft daarvan binnenstedelijk kan worden gebouwd, dan dient er nog zo’n 15.000 hectare open ruimte extra te zijn om de huizen te kunnen realiseren. Natuurmonumenten maakt zich daarom zorgen over de positie van de natuur in ons land. Wordt die met alle andere opgaven die er zijn wel voldoende beschermd?

Via de Nationale Landschap Enquête vraagt Natuurmonumenten alle Nederlanders zich uit te spreken over de vraag hoe we willen dat Nederland er straks uit ziet. Dat kan tot 9 januari via www.natuurmonumenten.nl/landschap. 

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

C. van de Ven / Medewerker gegevens
Je kunt de moderne landbouwgrond niet gelijkstellen met waardevolle open ruimte. Vanuit Natuuroogpunt heeft het nauwelijks of geen waarde en is het zelfs contra-productief. Vogels als veldleeuwerik, grutto, de insecten en bijen hebben geen ruimte meer. De grote verwarring is dat landbouwgrond ook wordt gerekend tot het Groene hart vanwege openheid. Als natuur waarde is het nutteloze Ruimte. Veel Open Ruimte heeft de beperkte natuurwaarde van een bebouwd Industrieterrein. Gebruik de opoffering van deze open ruimte voor de versterking van een zo robuust mogelijke natuurlijk beheer met een zo groot mogelijk bio-diversiteit. Bouw huizen of bio-bedrijventerreinen op landbouwgronden en verbindt de grote natuurgebieden zodat de beesten kunnen trekken en niet opgesloten zijn. Zet hoog-productief landbouwgrond om in laag-productieve grond met ruimte voor bovengenoemde beesten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Gerrit,

Tja zo vol is het bij Assen nou ook weer niet.

Overigens zou aan dat soort bouw dan wel de voorwaarde moeten worden gesteld dat je de huisjes ook weer makkelijk kan verplaatsen/afbreken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik heb in de vroege jaren 70 nog op school geleerd dat Nederland 13 miljoen inwoners had. We hebben er nu 17 miljoen dus het lijkt mij niet verbazingwekkend dat we aan open ruimte inleveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Natuur, in Nederland?

Gewoon doorgaan met tuinieren in het groot, dat is de enige Nederlandse natuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jennifer de Jong
Wat een idiote introductie. De afgelopen jaren is er juist veel landbouwgrond opgeofferd voor de bouw van woningen en de aanleg van wegen en juist ook natuurgebieden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman Nijskens
Grappig dat de afname van de openruimte op de eerste plaats komt door de aanleg van megastallen... Agrarische bouwkavels kennen een maximale omvang en bovendien zorgt één "megastal" voor het verdwijnen van veel meer verspreid liggende stallen en ook nog in combinatie met een afname van het aantal dieren die ook nog eens minder emissies te weeg brengen. Daarnaast moeten dit soort ruimtelijke ingrepen met de aanleg van nieuwe natuur gecompenseerd worden. Het artikel klopt dus gewoon niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Even tekst van internet: "BRUSSEL - In Nederland is 13 procent van de bodem in gebruik voor woningen, bedrijfsterreinen, wegen, spoorlijnen en andere vormen van bebouwing"

M.a.w. Er is nog genoeg ruimte. En de bevolking neemt toe en er zijn nu al te weinig woningen.

Wordt vervolgd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Mascha, trek nog ff dat wateroppervlak eraf...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robin van Dijk / adviseur natuur en landschap provincie Noord-Brabant
De woningbehoefte van 1 miljoen is een kans om onze dwergsteden Amsterdam en Rotterdam wat op te plussen in de vaart der volkeren. Als welvarend land met een grote mond over mondiale bescherming van natuur zouden we ons moeten beseffen dat ook Nederland ooit één groot oerbos was. In plaats van nog meer nivellering van ons landschap en onze burgermansgeest lijkt mij een contrastrijker Nederland met echte steden en echte natuur een veel spannendere plek om van het leven te genieten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Galmgat / boa
Tussen Almere, Lelystad en Biddinghuizen is ruimte genoeg. Dit is geen natuur, maar daar groeit mais en bieten. Daar is nog zeker honderd vierkante kilometer ruimte om huizen te bouwen. Desnoods op grote terpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
De aantasting van de natuur gaat onverminderd door. Dure landbouwgrond wordt omgevormd naar zogenaamde natuur (tuinieren) terwijl we met z'n allen overduidelijk niet in staat zijn datgene te behouden wat we nog aan natuur hadden.

Aan nagenoeg alle bestaande gebieden met natuur wordt nog steeds stiekem geknabbeld.

Gemeente Assen is voornemens voor een aantal idealisten mini huisjes te bouwen. Een aantal percelen binnen de bebouwde kom zijn al bekeken. Waarschijnlijk te dure bouwpercelen. En waar komt men nu op uit? Bouwen in het buitengebied. Dat wil zeggen als de provincie groen licht geeft.

Ben zeer benieuwd maar vrees het ergste.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel
In gemeente Nieuwkoop mag wethouder Elkhuizen een huis bouwen in een Natura2000-gebied. Hoe triest is dat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie